Jak žili lidé ve středověku (projekt v 5.A)
19.2.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Aby si děti dokázaly lépe představit, jak se žilo našim předkům v raném středověku, postavily si vlastní model osady. Prožívaly úrodné i neúrodné roky, nájezdy nepřátel i příchod křesťanských misionářů.

Samy děti o této hře napsaly:

"Máme svoje vlastní pole, prodáváme dobytek a bráníme se před nájezdy nepřátel..."(František)
"Pomocí této hry si můžeme představit, jak se žilo ve středověku..."(Anička)
"Vyzkoušeli jsme si, jak se žilo dřív. Každý si vyrobil domeček z materiálů, které jsme našli v přírodě." (Monika)
"Hru osada jsme začali dělat ve 4. třídě. Každý ze třídy si postavil z přírodních materiálů domek. Učíme se, jak to asi fungovalo ve středověku." (Maty. M.)

Ve třídě jsme fyfotili i další zjímavé miniprojekty a výtvarné práce dětí, prohlédněte si je ve fotogalerii.

Fotogalerie


Třída 5.A

Vysvědčení ve 4.B
10.2.2017 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ

Docela hezká podívaná se vám naskytne při pohledu na práci dětí ze 4.B. Navlékly si náhrdelníky přímo na míru podle svého vysvědčení a to tímto klíčem: za každou jedničku jeden gumový bonbón, za každou dvojku křupavou kouli a za trojku (těch bylo málo!) vitamínovou besipku. Bonusem za samé jedničky byla dlouhá ovocná žížala. Nakonec měli radost úplně všichni.

Třída 4.B s Blankou Dvořákovou

Fotogalerie


I mozek se musí trénovat (Informatika 8. roč.)
30.1.2017 korunka.org ŠKOLA HROU
ůvě
Od začáku ledna mají děti k dispozici v počítačové učebně speciální počítačový program, který umožňuje trénovat různé mozkové funkce (brainjogging.com).

O co vlastně jde a lze skutečně mozek trénovat jako např. svaly v posilovně??? Určitě ano, i když trénink mozku vypadá trochu jinak. Program disponuje řadou úloh, které rozvíjejí - zlepšují poznávací funkce lidského mozku. Úlohy jsou navíc docela zábavné. Skvělé je, že si může každý nastavit obtížnost úkolů, tak aby měl šanci trénovat v klidu a v plném soustředění. ...skvělá alternativa k počítačovým hrám...

Velmi často děti zápasí v oblasti učení s malou sebedůvěrou a říkají: Já si nic nepamatuji, nerozumím tomu, nechápu to atd. Tento program kromě intenzivního tréninku může v důsledku i výrazně zlepšit tzv. učební dovednosti a posílit sebevědomí dětí v této oblasti. Autoři programu říkají, že použít ho může každý od 3 do 99 let. U nás program vyzkoušela jako první třída 8.A.

Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v růzuných částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací.

Tomáš Komrska, vyučující předmětu Informatika

EGYPTOLOGIE (leden) - aktivita ŠD
30.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dvě setkání v měsíci leden 2017 bylo ve znamení připomenutí smutných událostí našich novodobých dějin. Egypt jsme tedy na chvíli opustili, ale opět se k této problematice samozřejmě vrátíme. Během Palachova týdne jsem děti seznámil s postavou Jana Palacha. Na základě dobových rozhovorů jsem poukázal na statečný čin, který měl národ probudit a povzbudit. Je smutné, že mladý student obětoval svůj život takovým způsobem. Dále jsme u této příležitosti poznali paní doktorku Miladu Horákovou a její statečný boj proti totalitnímu režimu. Její odvahu čelit nestranné justici i za cenu nejvyšší. Později jsme se posunuli do roku 1968. Dětem jsem demonstroval nespravedlivý zásah vojsk okolních států, které obsadili území Československa. I když jsme na chvíli opustili Egypt, myslím si, že je nezbytné tyto události neustále připomínat. Nové generace nesmí zapomenout na dva totalitní režimy, kterými národ musel projít.

Další hodina byla věnována památce holocaustu, který připadá na 27.1.2017. Dětem na základě dokumentu představím tábor Osvětim. Je nutné v dětech pěstovat lásku a respekt k druhému. Nikdo nesmí být trestán za svůj původ či názory. Teprve v pestrosti a individualitě lidstva je jeho úspěch. Druhá světová válka přinesla veliké utrpení. Tato situace se nesmí již opakovat. Jedinou možností jak se poučit z vlastních chyb je pečlivé studium historie lidstva.

Poslední dvě hodiny našeho kroužku byly věnovány problematice období vlády 18. dynastie. Postava Achnatona, faraóna kacíře, a Nefertiti je natolik výrazná, že si zaslouží podrobné probrání. Jedná o první období dějin lidstva, kdy se prosadilo monoteistické pojetí náboženství. Kultura, umění v této době dosahuje nových rozměrů. Bohužel moc Egypta se začíná hroutit. Achnaton preferoval mírové postavení říše proti ostatním státům. Po jeho smrti vládne na chvilku Nefertiti. V rámci poslední hodiny egyptologie v měsíci leden navštívíme slavný chrámový komplex Karnak. Seznámíme se s jeho architekturou a faraóny, kteří přispěli k výstavbě centra vzdělanosti, náboženství, lékařství apod. Představíme si roli velekněze, postavy, která jako jediná mohla soupeřit o moc s králem. Těším se na měsíc únor.

Zdeněk Bláha

STARÉ PRAŽSKÉ POVĚSTI (leden) - aktivita ŠD
29.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

V lednu jsme se s dětmi po delší době sešli na kroužku o starých pražských pověstech. Protože jsme se s dětmi dlouho neviděli, připomněli jsme si nejdříve pověsti, kterým jsme se věnovali v předvánoční době. Povídali jsme si o Faustově domě a o pověstech spojených s Karlovým mostem a orlojem. Poté jsme si společně přečetli pověst O Daliborce a povídali jsme si o Pražském hradě a Zlaté uličce. Mnohé z dětí tyto památky již navštívily a mohly vyprávět ostatním, jak to tam vypadá. Společně jsme si také vysvětlili přísloví "nouze naučila Dalibora housti". Dětem bylo vězně Dalibora moc líto, ale pověst se jim moc líbila. Poté jsme si promítli obrázky Pražského hradu a Daliborky a děti věž namalovaly. Na závěr jsme si jako vždy pustili krátkou pohádku.

Bc. Kamila Jakubů

NAROZENINOVÁ OSLAVA - leden (ŠD)
29.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

V novém roce 2017 v měsíci lednu ve ŠD probíhaly dle oddělení narozeninové oslavy, které se na Korunce tradují už mnoho let. Oslavy probíhaly ve spojení dvou oddělení dohromady. Slavily všechny děti, ale drobný dárek dostaly ty, které slavily narozeniny v listopadu, prosinci a lednu. Je to pro všechny velká událost. Děti se těší na různé činnosti, např. kvízy, puzzle, soutěže, hry, diskotéka dětských písniček a občerstvení bylo obohaceno zeleninou, ovocem, laskominkou. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří přispěli nějakou tou dobrůtkou na narozeninovou oslavu. Těšíme se na příští narozeninovou oslavu, která proběhne v měsíci dubnu a malý dárek od nás dostanou děti, narozené v měsících únor, březen a duben.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Lucja Czudek

AUTORSKÉ ČTENÍ NA KORUNCE - leden (ŠD)
29.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina pořádala dne 19. 1. 2017 autorské čtení se spisovatelkou Helenou Beránkovou pro přípravnou třídu a první třídy. Děti se zaposlouchaly do příběhu o Pavlíkovi Nezbedovi, který netrpělivě čeká, až se mamince narodí miminko. Paní Beránkova si s dětmi během příběhu povídala a vysvětlovala jim různá slovíčka, která byla pro školáky i předškoláky nová. Po přečtení příběhu měly děti za úkol nakreslit to, co slyšely. Všichni se s nadšením pustili do malování a paní spisovatelka si s radostí prohlížela obrázky hlavního hrdiny, sanitky nebo celé rodiny. Na konci autorského čtení si děti mohly zakoupit knihy z dílny Heleny Beránkové s věnováním.

Bc. Lucja Czudek

POLYTECHNIKA - nový obor ve škole
29.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

"Polytechnika" - dříve jsme tento pojem vnímali jako označení pro vysokou školu poskytující technické vzdělávání (technická univerzita a pod.). Dnes i jako obor vzdělávání. Obor, kde žáci získávají dovednosti a vědomosti ve více technických disciplínách. Naplňuje se tak řecké sousloví "polý technikós" - česky "mnoho schopností".

V letošním školním roce jsme zařadili "polytechniku" do programu předmětu Pracovní činnosti v 8. a 9. roč. Společně s žáky jsme provedli výběr a nákup moderních polytechnických stavebnic různýh zaměření od programovatelného pojízdného pásového dopravníku po stavebnici mechanické ruky a stavebnici, která umožňuje skládat jednoduché elektrické obvody. K dispozici také máme např. luxmetr (pro orientační měření intenzity světla) a měřič koncentrace CO2 v ovzduší. Tyto dva měřící přístroje chceme použít především na měřní ve třídách a přispět tak ke zlepšení prostředí, ve kterém se učíme.

V prvních lekcích "polytechniky" jsme se museli vypořádat s řadou problémů, vybavili jsme se potřebným nářadím, hledali na internetu návody v češtině a zkušenosti vrstevníků. Zatím se zdá, že se zapojením invence a vynalézavosti všechna úskalí zvládneme (skvěle se osvědčila např. aplikace pro mobilní telefon, která vyfotí a přeloží technický text např. z angličtiny).

Osmáci i devéťáci pracují s mimořádným zájmem skvěle se nám daří propojovat výuku s jejich koníčky a dovednostmi.

Tomáš Komrska, vyučující předmětu Pracovní činnosti

Fotogalerie


Voda, základ života (projekt 3.B)
28.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Ve třídě 3.B proběhl v průběhu ledna projekt s názvem "Voda, základ života". Žáci 3.B vytvářeli myšlenkovou mapu a prezentovali ji před třídou, experimentovali s vodou a poznávali vlastnosti vody všemi smysly. Na závěr žáci společně vytvořili velkoformátový obraz z názvem "Život řeky". Všichni jsme si projekt užili.

Eva Klúčovská

Fotogalerie


CESTOVÁNÍ DO MINULOSTI S DIVADLEM BOŘIVOJ (4.C)
23.1.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Ve 4.třídě se děti ve vlastivědě začínají seznamovat s dějinami naší země. Pro mnohé jsou to nesrozumitelná data, neuchopitelná fakta a spousta jmen, navíc často hodně podobných. Proto jsem velmi uvítala, že k nám do školy zavítalo Divadlo Bořivoj s programem „Karlovo Nové město pražské". Toto interaktivní divadlo umožnilo dětem poznat středověk, mohly si „osahat“ tehdejší dobu a lépe tak pochopit souvislosti.

Tomáš to viděl takto : Šli jsme do auly, kde bylo divadýlko o Karlu IV. Rozdělili jsme se do skupin. Jako první jsme si vymysleli, jak uvítat krále. Potom jsme si pantomimicky předvedli různá stará řemesla. Namalovali jsme si i erb. Dostali jsme papír, a tam byla mapa s Prahou. Měli jsme dokreslit novou část Prahy. Kdo chtěl, mohl si tam postavit i dům, ale musel ho podle nařízení krále postavit do 12 měsíců, jinak by šel do vězení. Nakonec byl Karel korunován.

Příběh byl provázen projekcí s mapou Pražských měst, Nového města pražského, děti si mohly sehrát stará řemesla i v kostýmech, mohly se podílet na rozhodování o budování města. Všichni byli hrou zcela pohlceni, jak se sami můžete přesvědčit na několika fotografiích. Myslím si, že tento zážitek děti pozitivně motivoval pro další poznávání.

Více info o divadle můžete najít na www.divadloborivoj.cz

Ivana Šmídová a Tomáš Drba, 4.C

Fotogalerie


Montessori třída - pozvánka na setkání zájemců
22.1.2017 korunka.org AKTUALITY

Milí rodiče,

ve školním roce 2017/18 plánujeme v naší škole otevřít v pořadí druhou třídu s Montessori programem. Více informací o tomto programu můžete získat na schůzce rodičů předškoláků, která se koná v naší škole ve středu 1.února od 16 hodin. Ve stejné době se koná pravidelné setkávání předškoláčků, které mohou navštívit Vaše děti.

Před schůzkou se můžete seznámit s principy a postupy, které v Montessori třídě používáme:

Program MontessoriTěšíme se na setkání s Vámi!

Mgr. Iva Schmittová - třídní učitelka třídy s Montessori programem

Mgr. Barbora Burdová - budoucí třídní učitelka třídy s Montessori programem

Mgr. Tomáš Komrska - ředitel školy

KAMPA A PŘÁTELÉ Z PAŘÍŽE: Boštík, Moucha, Kolář, Zeithamml (ŠD)
5.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Školní družina opět navštívila Muzeum Kampa. Pro děti byl připravený bohatý program. Výstava představovala čtveřici významných českých umělců, kteří se v normalizačním období 80. let 20. století setkali ve Francii, kde poté také společně tvořili a diskutovali o umění.

Toto období bylo velmi těžké pro umělce. Jejich společné zájmy a přátelství je podporovaly v malování a tvoření. Nahlédli jsme do soukromí jednoho pařížského ateliéru, ale děti se také skrze konkrétní osudy umělců seznámily s historickými a politickými souvislostmi dané doby. Všechny aktivity byly pro děti srozumitelné a probíhaly formou workshopů. Společně jsme si také s dětmi zahráli hry a velice se jim líbila hra "DIKTÁTOR".

Bc. Mikešová Dáša, Bc. Czudek Lucja

Poznáváme svět - Švýcarsko a Rusko (aktivita ŠD)
5.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V prosinci jsme společně s dětmi procestovali Rusko a Švýcarsko. V Rusku jsme si užili tu pravou ruskou zimu, ukázali jsme si úchvatnou přírodu a dokázali si, jak je naše země oproti Rusku malinká. Ochutnali jsme místní speciality, divili jsme se nad tím, že Rusové i v mrazu jedí zmrzlinu a shlédli jsme dva typicky ruské seriály, Jen počkej, zajíci! Mášu a medvěda. Jako další zemi jsme navštívili Švýcarsko, malou, ale významnou evropskou zemi. Nejvíce se nám líbily Alpy a horská jezera. Zjistili jsme, že jsou zde i české stopy. Jan Hus byl upálen v Kostnici, na břehu Bodamského jezera. Ochutnali jsme švýcarskou čokoládu a sýry. Taky jsme se zasmáli nad němými filmy s Charliem Chaplinem, který tuto zemi miloval a je zde pohřben.

V lednu se společně podíváme do Skandinávie a Vietnamu.

Bc. Veronika Novotná Bc. Růženka Svatoňová

KREATIV 2 - informace o aktivitě ŠD
3.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Na začátku listopadu probíhala výroba sněžítek v rámci projektu Kreativ, který končil před začátkem vánočních prázdnin. Tato sněžítka se vyráběla z materiálu, který je lehce dostupný a děti si je tedy nyní mohou vyrobit i doma. Využili jsme různý a pestrý materiál. Výrobek byl připravený jako malý dáreček pro jejich blízké. Děti byly z výrobku unešené a všichni jsme si to užili.

Dalším projektem tohoto typu bude výroba ozdobných dárkových krabiček. S výrobou začneme na konci ledna.

Bc. Tereza Blažková

PEČENÍ VÁNOČNÍHO CUKROVÍ (ŠD)
3.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Ve čtvrtek 8. 12. 2016 se rozlila vůně vanilky, perníku a ořechů po celé škole. Přípravná třída a třída 2. A společně s vychovatelkami pekly vánoční cukroví, vanilkové rohlíčky a medové perníčky. Malí kuchaři a kuchařinky se svého poslání zhostili s velkým nasazením. Práce jim šla od ruky a vykrajované cukroví jenom přibývalo. Upečené cukroví jsme obalovali ve vanilce a moučkovém cukru. Aby nám práce rychle utekla, zazpívali jsme si tradiční české koledy, které zpříjemnily předvánoční atmosféru. Vánoční cukroví se nám povedlo a ještě lépe chutnalo. Těšíme se na další dobrodružství.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Lucja Czudek

Poznáváme svět - Polsko a Srbsko (ŠD)
3.1.2017 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V listopadu jsme se na dvou lekcích kroužku "Poznáváme svět" podívali hned do dvou evropských zemí, a to do Srbska a Polska. Ve středu 2. 11. 2016 jsme v Srbsku obdivovali krásu národních parků i rozmanitost tamních pokrmů, stejně jako odvahu Srbů oddělit se a založit vlastní stát. Zastavili jsme se v Bělehradě a obdivovali soutok Dunaje.

Ve středu 16. 11. 2016 se nám v Polsku zase líbilo hlavní město Varšava s moderními i historickými budovami, se smutkem jsme se pozastavili nad osudem lidí v Osvětimi a obdivovat jsme museli i světoznámého hudebníka Fryderyka Chopina. Prošli jsme se po Wavelu, místě, kde je pohřbeno mnoho polských státníků, králů a osobností. Velice se nám zamlouvala i polská kuchyně.

Bc. Novotná Veronika, Bc. Svatoňová Růženka

ÚSPĚŠNÁ ADVENTNÍ SBÍRKA PLYŠÁKŮ
17.12.2016 korunka.org AKTUALITY


Milé děti, vážení rodiče, v pátek jsme se třídou odvezli panu starostovi opravdu velikou sbírku plyšáků. Pan starosta byl velmi mile překvapen. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se připojili.

Ivana Šmídová a třída 4.C

Muzeum Kampa (školní družina)
9.12.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Školní družina opět po roce navštívila Muzeum Kampa, kde si pro nás zaměstnanci připravili výstavu Ra Josefa Istlera s výtvarnou dílnou. Ra JOSEF ISTLER jako slavný malíř a grafik se za 2. světové války stal členem neoficiální Skupiny Ra, propojující výtvarníky a literáty patřící k pozdnímu českému surrealismu. Každý z návštěvníků si najde umění podle svého.

Pro mladší žáky se z obrazů vynoří přízraky, které se schovávají v bažinách nebo ve spleti pavučin, jiné se vznášejí nad záhadnými pláněmi a další pomrkávají zpoza hustých větví. Starší žáci si mohou vytvořit svoji vlastní uměleckou skupinu a poznat záhadnou atmosféru Istlerových obrazů. Uvidí také, že tomuto umělci nestačily k tvorbě jen štětce a rydla, ale vymýšlel si i všemožné výtvarné techniky a experimenty. Zažili jsme s dětmi tajemnou atmosféru. Těšíme se na další setkání.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Elena Masaryková

Fotogalerie


Zápis z jednání školské rady 1.12.2016
8.12.2016 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


ZÁPIS ŠR 1.12.2016Kompletní a úplný zápis z jednání RŠ je k dispozici u předsedkyně ŠR p. Mgr. Hany Šiškové (ha.siska@seznam.cz) a v ředitelně školy.

ZPRÁVA Z 1.ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU KORUNKA
8.12.2016 korunka.org AKTUALITY

ZPRÁVA Z 1.ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU KORUNKA

V pondělí 28.11. se ve školní jídelně konala 1. členská schůze Spolku Korunka. Kromě shrnutí činnosti za tento rok (jarní bazar, letní dvorková slavnost, příprava projektu Doučování pro děti s SPU, práce jednotlivých pracovních skupin, příprava žádostí o grant na úpravu dvorku ve spolupráci s vedením školy, prosincové společné zpívání koled) schválila členská schůze plán na příští rok (bazar ve termínu 23.-24. dubna, letní dvorková slavnost, realizace projektu doučování, získávání financí na již zmíněné i další projekty, činnost pracovních skupin, atd.), dále byli zvoleni zbývající členové Rady Spolku (kromě již zvolené předsedkyně Hany Šiškové a místopředsedkyně Radky Václavíkové) - Věra Zemanová, Tereza Rafoth a Eva Škrabalová, byla schválena Revizní komise Spolku ve složení Milena Plachá, Jana Pantoflíčková a Petra Šenbergerová a jako pokladní Spolku byla schválena Lenka Kýhosová.

Členská schůze také odsouhlasila členský příspěvek na šk.rok 2016/17 ve výši 200 Kč. Tato částka je stanovena jako nejnižší možný příspěvek, členové mohou přispět vyšším členským příspěvkem dle vlastního uvážení. Příspěvky je možné platit na bankovní účet Spolku Korunka 949 997 2001/5500 s uvedením jména plátce a slov Členský příspěvek 2016/17.

Více informací o činnosti Spolku Korunka naleznete na webové stránce Spolku Korunka http://spolek-korunka.webnode.cz/ a na našem fb https://www.facebook.com/groups/530943027090343/

Hanka Šišková
předsedkyně Spolku Korunka

Kroužek egyptologie - listopad
7.12.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Na prvním listopadovém setkání jsme si připomněli, jakým způsobem Egypťané zaopatřovali mrtvá těla svých blízkých. Mumifikace neboli balzamování představovalo záruku dosažení posmrtného života mezi bohy. Duše člověka prochází v podsvětí jednotlivými zkouškami. Poslední zkouškou je vážení srdce s pštrosím pírkem. Pokud je srdce lehčí než pírko, bůh Usiref propouští duši na Onen svět. Jestliže je těžší, srdce propadá Velké požíračce a Egypťan umírá po druhé, tentokrát definitivně. Již nikdy se nezrodí. Další dvě hodiny kroužku jsme věnovali filmu Bohové Egypta. Film je postaven na mýtu o první vládě nad Egyptem. Prvním faraónem byl bůh Usiref, který vládl společně s bratrem Sethem. Žárlivý Seth svého bratra odstraní a zmocní se vlády nad zemí. Bůh Horus, syn Usirefa, zde vystupuje jako mstitel.
Na posledním listopadovém setkání tento film společně probereme a vystavíme kritickému myšlení v konfrontaci se známým mýtem. Poukážeme tak na různé nesrovnalosti a přehnanosti americké filmové produkce. Film totiž v mnoha situacích pokřivuje skutečný obsah a význam jednoho z nejstarších mýtů. Očekávaným výstupem bude potěšení z toho, že jsme se již o Egyptě něco dozvěděli a máme tedy právo filmové dílo kritizovat. Na poslední hodině probereme jednotlivá období historie Egypta. Starou říši, Střední říši, Novou říši a Římsko-řecké období. Jednotlivá stádia tentokrát pouze uvedeme. V příštích hodinách tyto etapy probereme do hloubky. V měsíci prosinec se začneme seznamovat i s architekturou a uměním této mimořádné civilizace.

"Discas oportet, quamdiu est, quod nescias" - "Je třeba, aby ses učil tak dlouho, dokud trvá tvoje neznalost"

Zdeněk Bláha

Školní družina v galerii DOX
7.12.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


PROGRAM PRO ŠKOLY ZAHRNUJE KOMENTOVANOU PROHLÍDKU AKTUÁLNÍCH VÝSTAV A NÁSLEDNOU SAMOSTATNOU VÝTVARNOU PRÁCI KONKRÉTNÍHO ZADÁNÍ, KT. JE NA VÝSTAVU TÉMATICKY NAVÁZÁNA. TO VŠE POD ODBORNÝM VEDENÍM PRACOVNÍKA GALERIE.

Čtveřice základních programů, v rámci kterých se děti učí čtyřem zásadním rolím objevujícím se v oblasti vizuálního umění:

Architekt (program Pohádka o továrně) na základě výstavy SPORTU ZDAR proběhlo 19. 10. 2016

Divák (program Umění v kapse) na základě výstavy SPORTU ZDAR a LINIE SVOBODY proběhlo 2. 11. 2016

Umělec (program S kůží na trh) na základě výstavy HAVEL proběhlo 23. 11. 2016 v tomto programu děti dostaly možnost pracovat mimo výtvarnou dílnu i s tabletem zapůjčeným galerií DOX

Čeká nás ještě 7. 12 2016. role kurátora (program DJ Kurátor) Už se moc těšíme.

Elena Masaryková, Natalie Hasan, Růženka Svatoňová, Anna Stránská, Kristýna Valentová

Fotogalerie


Poznáváme svět - listopad (ŠD)
7.12.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Srbsko a Polsko

V listopadu jsme se na dvou lekcích kroužku "Poznáváme svět", podívali hned do dvou evropských zemí, a to do Srbska a Polska. Ve středu 2. 11. 2016 jsme v Srbsku obdivovali krásu národních parků i rozmanitost tamních pokrmů, stejně jako odvahu Srbů oddělit se a založit vlastní stát.

Zastavili jsme se v Bělehradě a obdivovali soutok Dunaje. Ve středu 16. 11. 2016 se nám v Polsku zase líbilo hlavní město Varšava s moderními i historickými budovami, se smutkem jsme se pozastavili nad osudem lidí v Osvětimi a obdivovat jsme museli i světoznámého hudebníka Fryderyka Chopina. Prošli jsme se po Wavelu, místě, kde je pohřbeno mnoho polských státníků, králů a osobností. Velice se nám zamlouvala i polská kuchyně.Bc. Novotná Veronika

Bc. Svatoňová Růženka

Přírodovědní badatelé (4.C)
6.12.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

V přírodovědě se učíme dělení rostlin do skupin. Aby děti lépe pochopily, jak je mohou rozdělovat, samy vyhledaly a zpracovaly informace o různých rostlinách podle zadaného klíče, ty pak prezentovaly ostatním a svou rostlinu zařadily do připraveného diagramu.

Tomáš práci popsal takto – „Dělali jsme různé kytky, které jsme potom rozdělili do skupin. Řekli jsme si o nich něco. A potom jsme je dali na nástěnku…“

A jak se to dětem povedlo, můžete posoudit sami. Mně se jejich práce moc líbila.

Ivana Šmídová a Tomáš Drba, 4.C

Přijďte ve středu na druhé setkání předškoláků
27.11.2016 korunka.org AKTUALITY

Zveme všechny rodiče předškoláků a děti předškoláky na prosincové setkání a to ve středu od 16 do 18 hodin. Tentokrát se Vám představí vedoucí zájmových kroužků a klubů, kteří pracují s dětmi ve škole společně s paní učitelkmi 1.stupně. Vedení školy Vám podá informace k programu tříd s činnostním učením a tříd s programem Montessori.

Montessori třída zve ve středu 7.12. mezi 16. a 17. hodinou zájemce z řad předškoláčků a jejich rodiče k nakouknutí do Montessori třídy a k získání základních informací o jejím fungování. Více času a prostoru na podrobnější informace a dotazy bude ve středu 4. ledna 2017 od 16 do 18 hodin.

Mgr. Iva Schmittová, průvodce Montessori třídy (1.C)


Bennewitzovo kvarteto ve třídě, aneb dějiny hudby za 45 minut
26.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Členové Bennewitzova kvarteta nabídli naší škole velmi zajmavý koncept. V krátkých hudebních ukázkách páťákům přiblížili důležité hudební epochy od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus až po hudbu 20. století. Strhujícícm hudebním projevem a sympatciky civilním vystupováním si získalo kvarteto všechny děti v pátých třídách. Děti pro změnu překvapily muzikanty hezky připravenými referáty k jednotlivých epochám. V těchto dnech již připravujeme další vystoupení Bennewitzova kvarteta u nás ve škole, děti budou mít ale úkoly z oblasti kultury a techniky mnohem těžší. Děkujeme členům kvarteta: Jakubu Fišerovi - 1.housle, Štěpánu Ježekovi - 2.housle, Jiřímu Pinkasovi - viola, Štěpánu Doležalovi - violoncello

...a ještě k Benewitzovu kvartetu (převzato z webu kvarteta):

Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích - v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. Již v roce 2006 německý Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal: “...obdivuhodná byla vedle zřetelné strukturace hudby zvukově krásná tónomalba a intonační čistota provedení. Jen velmi zřídka člověk zažije takto umně a efektně znějící harmonie...Veliké umění.“

V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních podiích (Wigmore Hall London, Musikverein Wien, Konzerhaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre des Champs-Elysées v Paříži, The Frick Collection New York, Seoul Art Center, Dai-Ichi-Seimei Hall Tokyo, Rudolfinum a dalších) a je pravidelně zváno na festivaly jako Salzburger Festspiele, Luzerne Festival, Rheingau Musik Festival, Kammermusikfest Lockenhaus, Pražské jaro a Dvořákova Praha.

Foto a info Tomáš Komrska

Výstava pravěkých loveckých nástrojů (1.p. u ředitelny)
25.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Naši čtvrťáci se v říjnu učili o pravěku. Je to zajímavé období našich dějin a pro děti je vlastivědné vypravování o době kamenné zábavné. Vždyť způsob života byl tak odlišný a zajímavý! Škoda, že si děti nemohou mávnutím kouzelného proutku vyzkoušet například lov menších zvířat pomocí vlastnoručně vyrobených loveckých nástrojů. To by bylo jistě nezapomenutelné dobrodružství!

A tak se alespoň s chutí pustily do práce. Do jaké? Přijďte se podívat! Vedle vstupu do ředitelny školy je výstavka pravěkých sekyrek. Můžete se podílet i na hlasování o nejpovedenější exemplář.

Těší se na vás děti ze 4.A, 4.B a 4.C

info připravila Blanka Dvořáková

ADVENTNÍ SBÍRKA PLYŠÁKŮ - přidejte se
21.11.2016 korunka.org AKTUALITY

Milé děti, vážení rodiče,

rádi bychom spolu s vámi podpořili veřejnou adventní sbírku plyšáků pro republikové i dobrovolné hasiče a zdravotnickou záchrannou službu, kterou vyhlásil pan starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Sbírka plyšových hraček se koná od 15. listopadu do 10. prosince na úřadě a v infocentrech Prahy 7.

Tyto plyšáčky pak budou záchranáři dávat dětem při dopravních nehodách nebo jiných krizových situacích, čímž zmírní dopady na dětskou psychiku. Pokud chcete pomoci i vy a máte doma pěkné a čisté plyšáčky, můžete je nosit do školy v době od 23.listopadu do 7.prosince a odevzdat je ve třídě 4.C nebo v ředitelně či u paní hospodářky.

Všechny darované plyšáky pak za celou školu zanesou žáci 4.C na úřad Prahy 7.

Více informací na : http://www.praha7.cz/21090_Praha-7-shani-plysaky-pro-hasice-a-zachranku

Všem, kteří pomohou, děkujeme :

Ivana Šmídová a 4.C

POZVÁNKA na první členskou schůzu spolku KORUNKA
20.11.2016 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na první členskou schůzi Spolku Korunka, která se koná 28.11.v 18 hod v jídelně školy.

Spolek Korunka založili v tomto roce rodiče dětí ze ZŠ Korunovační, jeho cílem je snaha o širokou podporu našich dětí a naší školy (více ve Stanovách Spolku Korunka na FB Spolku https://www.facebook.com/groups/530943027090343/?ref=bookmarks).

Na členskou schůzi srdečně zveme nejen členy Spolku, ale i všechny, kteří by se o Spolku a jeho činnosti chtěli dozvědět více. Na programu bude mj. zpráva o činnosti za uplynulý rok, plán činnosti na tento školní rok, informace k projektu Doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, hlasování o výši členského příspěvku, volba zbývajících členů Rady Spolku, diskuze k stávající podobě prozatímních webových stránek http://spolekkorunka.webnode.cz/ a další, více v přiložené pozvánce.

Těšíme se na setkání.

Za Spolek Korunka,

Mgr. Hanka Šišková (předsedkyně) a Mgr. Radka Václavíková (místopředsedkyně)

Den ředitele školy v ŠD
20.11.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Den řeitele školy je den, kdy neprobíhá v celé škole řádné vyuřování. Školní družina ale v tento den tradičně zajištuje program pro děti, jejich řodiče o to požádají. Letos byla otevřena od 6.30 - 18.00. Pro děti byl připraven pestrý program. Po svačince v devět hodin děti odcházely s vychovatelkami na dopolední procházku, směr Kampa, Karlův most, Malostranské náměstí, Staroměstské náměstí, Staré Město. Děti si prohlédly památky, Čertovku, hastrmana, Kampu, kde se točily Chobotničky, obří miminka u Muzea Kampa a další. Po tříhodinové výpravě se děti vrátily zpět do ŠD, kde je čekala pohádka, odpočinek a oběd. Poté následovala volná hra. Všichni jsme si to moc užili.

Školní družina

Z babiččiny a maminčiny aktovky (1.A)
19.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Třída 1.B jedenáctého listopadu navštívila zajímavou výstavu v muzeu J.A. Komenského na téma "Z babiččiny a maminčiny aktovky". Děti měly tak možnost proniknout do školního prostředí svých babiček a dědečků. Vyzkoušely si psát opravdovou násadkou, husím perem, prohlédly si staré učebnice, slabikáře dřevěné penály a školní aktovku.

Celou výstavou nás provázela průvodkyně Irenka, která dětem poutavě vyprávěla a ochotně odpovídala na jejich dotazy. Tato výstava se dětem velice líbila.

Iveta Bláhová, třídní učitelka 1.B

Naše účast v turnaji FLORBAL Prahy 7
19.11.2016 korunka.org AKTUALITY

Minulý týden se žáci druhého stupně zúčastnili florbalového turnaje mezi školami Prahy 7, a to rovnou ve všech čtyřech kategoriích. V úterý 8.11. zahájili turnaj starší žáci, tedy kluci z osmé a deváté třídy. Našim zástupcům se nakonec nepodařilo postoupit ze základní skupiny, a tak se po sérii více či méně vyrovnaných zápasů vraceli bez medaile.

Napravit Korunce reputaci se hned druhý den vydaly dívky v obou kategoriích. Osmačky a deváťačky vybojovaly na rovnocenných soupeřkách třetí místo a jejich mladší kolegyně ze šestých a sedmých tříd přivezly dokonce stříbrnou medaili. V obou kategoriích navíc golmanky Nikola Fabingerová a Anička Hlinovská vychytaly ocenění pro nejlepší brankářky.

Ve čtvrtek se turnaj uzavíral kláním mladších žáků. Naši šesťáci a sedmáci už sice středeční triumf nezopakovali, ale rozhodně předvedli skvělý florbal a zatopili soupeřům několika povedenými góly.

Děkujeme všem účastníkům za reprezentaci školy a přejeme spoustu úspěchů v dalších sportovních utkáních!

T. Staňková

Jak vidí Prahu předškoláci
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Přípravná třída má v tomto školním roce hlavní téma "Praha". Čteme a vyprávíme si pověsti, pohádky a příběhy, prohlížíme nejrůznější knihy a encyklopedie o Praze. Vydali jsme se také už na dvě průzkumné výpravy. První byl Vyšehrad. Počasí nám příliš nepřálo, byla zima, ale stejně na tento výlet rádi vzpomínáme. Prošli jsme Táborskou a Leopoldovou bránou ke kostelu sv. Petra a Pavla, prohlédli jsme si Myslbekovy sochy, slavný hřbitov a především jsme se kochali vyhlídkou a obdivovali Šemíkův skok do Vltavy.

Při naší druhé výpravě bylo počasí nádherné, tak jsme se vydali pěšky přes Letnou, Čechův most a Pařížskou ulici přímo na Staroměstské náměstí. Tam jsme si prohlédli Orloj, navštívili jsme radnici (apoštoly jsme viděli zblízka!) a podívali jsme se na krásu Prahy z věže. Pak jsme prošli celé Staroměstské náměstí a Celenou ulicí zamířili až k Prašné bráně.

Irena Taterová

Předškoláci a hudba
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Leželi jsme a poslouchali se zavřenýma očima hudbu…každého hudba odnesla někam jinam. Někoho na mořský břeh, Matyáše například až do Paříže. Děti svoje hudební cestování hned výtvarně ztvárnily. Pak jsme poslouchali Symfonickou báseň B. Smetany Vltava a děti svoje pocity opět výtvarně ztvárnily, tentokrát pouze pomocí barev.

Také jsme nedávno navštívili Rudolfinum - sídlo České filharmonie. S průvodkyní jsme si tuto krásnou budovu prošli, prohlédli jsme si i prezidentský salónek, na balkóně vyzkoušeli akustiku, hledali hudební nástroje a zkusili být hudebníky na jevišti. Příští návštěva nás čeká 23.11. a téma je "Pelíšek plný bicích".

Irena Taterová

Předškoláci kuchaři
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Naše celotýdenní poznávání ovoce jsme zakončili návštěvou kuch. studia, kde si děti zahrály na kuchaře a připravily samy výtečný ovocný salát. Krásně se vydařila i zátiší "Mísa s ovocem".

Irena Taterová

DRAKIÁDA
16.11.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Jako každý rok, i letos pořádala školní družina Drakiádu na Letenské pláni. Drakiáda se konala 13. října 2016 se od 13:30 do 15:00 hodin a zúčastnilo se jí přes 40 dětí z prvního stupně. Všechny děti si přinesly krásné draky. Počasí nám přálo, nepršelo a i vítr foukal, takže téměř všem dětem draci vysoko létali. Byla jich plná obloha. Součástí programu byla také soutěž o nejhezčího draka a nejlépe létajícího draka. Oceněni byli především draci ručně vyrobení, na kterých bylo vidět nadšení dětí pro věc a jejich kreativita.

Bc. Anička Stránská
Bc. Růženka Svatoňová

Egyptologie - co jsme se dozvěděli v říjnu
16.11.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

V měsíci říjen jsme podnikli exkurzi do zlatého věku Egypta. Toto období je známo jako Nová říše, která nastupuje po přechodném období chaosu a pádu faraónské moci. Egyptu začne vládnout Sluneční dynastie. Nilská kultura dosahuje svého absolutního vrcholu. První setkání v měsíci bylo věnováno královně Haštepsovet. Mocná panovnice, dcera významného faraóna, nastupuje na zlatý trůn jako spoluvladařka velmi mladého Thutmose III. Egypt do této chvíle neoperoval s pojmem královna. Královna po zbytek života vystupovala jako faraón - muž. Nástěnné malby a především kolosální sochy znázorňují královnu s obřadní bradkou, korunou spojeného království a s typicky zkříženýma rukama na hrudi. Haštepsovet jako první vladař nechal vytesat skalní hrobku v lokalitě Údolí králů. Známé jsou také její ohromné obelisky v chrámovém komplexu - Karnak. Samozřejmě nesmíme zapomenout na její zádušní chrám v blízkosti Údolí králů a na opačném břehu Nilu (než se nachází proslulý Karnak).
Dalším potomkem zlatého období byl Tutanchamon. Určitě nejznámější faraón novodobých dějin. Přesto se jedná o poměrně nevýznamného krále z hlediska egyptských dějin. Král nastupuje na trůn jako devítiletý chlapec a dožije se pouze 19 let. Příčinu smrti v tak mladém věku lze vypozorovat z nejnovějšího zkoumání jeho mumifikovaného těla. Podle CT snímků král podlehl komplikacím, které se manifestovaly po špatně zhojené fraktuře stehenní kosti. V hrobce bylo objeveno přibližně 130 kusů holí. Tutanchamon vládl v bouřlivém období po smrti svého otce Achnatona, kacířského faraóna. Achnaton posílil faraónskou moc tím, že zrušil všechny bohy Egypta (především mocného Amona). Nastolil vládu jediného boha - Atona. Zde můžeme pozorovat první monoteistické náboženství v dějinách lidstva. Po náhlé smrti Tutanchamona Egypt začne postupně upadat a nikdy již nedosáhne úspěchů Nové říše.
Poslední téma měsíce je věnováno mumifikačnímu procesu a pohřebním rituálům, které neodmyslitelně patří mezi zásadní charakteristiky nilské kultury. Představili jsme si zvláštní společenské postavení balzamovačů v Domech smrti, kde probíhala příprava těla na věčnost. Popsali jsme rituály a procedury procesu mumifikace. Zachování těla na věčnost byla pro Egypťany nesmírně důležitá. Mrtvý se totiž zrodí do nového (posmrtného) života mezi bohy. Nejdříve musí ovšem složit zkoušku čistoty před vznešeným tribunálem bohů. Srdce každého smrtelníka (kromě faraóna) je váženo na váze s pštrosím pírkem. Pokud je srdce těžší než pírko, propadá Velké požíračce. Mrtvý je odsouzen k druhé a definitivní smrti. Jestliže je srdce lehčí než pírko, mrtvý projde bránou do posmrtného života mezi bohy Egypta.
Měsíc listopad začneme úvodem do mytologie Egypta. Těším se na další setkání.

Zdeněk Bláha

Kreativ 1 - (aktivita ŠD)
16.11.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

V průběhu měsíce října proběhl první kreativní projekt tohoto roku.
Jednalo se o kombinaci kresby, malby na textil a také zdobení pomocí vlastnoručně vyrobených šablon a barvy ve spreji. Tohoto tvoření se zúčastnily děti ze všech oddělení ŠD. V dětské tvorbě převládly podzimní a zvířecí motivy.
Dalším projektem bude výroba sněžítek, která se bude konat od 7. listopadu. Nutné vybavení pro jejich výrobu: sklenička od přesnídávky (pouze hello), marmelády, apod. + malá figurka, např. z kindervajíčka. Plakát je přiložen.

Bc. Tereza Blažková

DOX - POHÁDKA O TOVÁRNĚ
16.11.2016 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Tak jako v loňském školním roce, tak i letos ŠD navštívila a využila program, který si pro nás připravilo moderní muzeum DOX. S galerií spolupracuje naše družina dlouhodobě. Tentokrát si děti poslechly příběh s názvem "Pohádka o továrně". Paní Simona nám přiblížila historii galerie. Děti se dozvěděly, že galerie byla dříve továrnou. Celou galerii jsme prošli a pozorovali, co v ní zůstalo ještě z doby, kdy bývala továrnou.
Po malé exkurzi jsme se vrátili zpět do ateliéru, kde děti měly možnost si vytvořit vlastní galerii z kartonových krabic. Mohly použít lepenku, fixy a během chvilky se z obyčejných krabic staly krásné nové budovy. Korunka si celou výstavu i workshop užily a už se těšíme na další zážitek v DOXu.

Bc. Růžena Svatoňová
Bc. Natalia Hasan

Halloween - taneční megapárty v aule
6.11.2016 korunka.org AKTUALITY

Halloweenské taneční párty si užily především děti, které rády tančí. Jak ukázelo letošní setkání masek, skupna zdatných tanečníků se rozrůstá. Děkujeme třídě 6.A, která párty připravila.

Fotogalerie


INFO ŘEDITELE
Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE k 10.6.2016

INFO - návštěvy ve třídě MONTESSORI


Aktuální termíny a info

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina
Souhrnné INFORMACE, DOKUMENTY, PLÁNY k 1.9.2015

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 1.9.2013


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


Stáhněte si fotky tříd
FOTKY TŘÍD 2010

FOTKY TŘÍD 2009

FOTKY TŘÍD 2008

FOTKY TŘÍD 2007


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz