OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
19.10.2018 korunka.org AKTUALITY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADYVOLEBN ŘÁD pro volbu členů školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a pedagogickými pracovníky školy v základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 7


Návrh kandidáta


Šesťáci se "stmelovali"...
7.10.2018 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 26. až 27.9. měli žáci šestých tříd (6.A, 6.B) možnost zúčastnit se takzvaného stmelovacího kurzu. Důvodem bylo napomoci stmelení žáků, kteří se ze tří tříd na prvním stupni základní školy rozdělili do dvou na stupni druhém. Program zajistili lektoři zájmového sdružení Jules & Jim, se kterými má ZŠ Korunovační dobré zkušenosti, v loňském roce se osvědčili například v programech v rámci selektivní primární prevence, lektoři sdružení školí naše pedagogy.

Žákům šestých tříd byl zajištěn bohatý program, jenž byl založen na různorodých aktivitách. Cílem kurzu bylo to, aby si děti uvědomily, že v jednotě je síla, tudíž je (nejen ve škole) důležité spolupracovat, a to i přes možnou nelibost. V rámci programu se z mého pohledu nejlépe osvědčila aktivita s názvem Akustoidi, při které se třída jako celek musela přesunout na druhou stranu místnosti za určitých pravidel.

Stmelovací kurz jistě odkryl slabé i silné stránky jednotlivých tříd. Troufám si však říci, že jeho prostřednictvím se nakročilo k postupnému stmelení jednotlivých šestých tříd. Zbytek už je však na samotných žácích včetně vyučujících, jelikož každý člen se podílí na klimatu třídy. Stejně jako každý proces, i tento má jistě svůj čas.

Jana Kloučková, třídní učitelka 6.B


INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY - ZRUŠENÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
27.9.2018 korunka.org AKTUALITY


KE DNI 27. 9. 2018 JSEM Z PRAVOMOCI VYHLAŠOVATELE VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA 7, KORUNOVAČNÍ 8, ZRUŠIL VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENOU DNE 10. 9. 2018. VOLBA SE MĚLA KONAT DNE 8. ŘÍJNA 2018.

PODROBNÉ INFORMACE A ZDŮVODNĚNÍ V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU.

Zrušení volby do školské radyMgr. Tomáš Komrska, ředitel školy


Den pro zdraví (8.A a 8.B)
26.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Je již tradicí, že Střední zdravotnická škola pořádá každoročně Den pro zdraví. Jedná se o unikátní akci, během níž si všechny obory školy připraví aktivity a stanoviště pro žáky jiných škol, aby ukázaly, čemu se věnují, pro co je jejich činnost prospěšná. Třídy 8. A a 8. B si ve středu 26. září jely vyzkoušet alespoň některé aktivity bohatého programu (s převážně preventivním charakterem). Někdo se nechal poučit, jak pečovat o svůj chrup, další si mohli vyzkoušet první pomoc, poslechnout si tlukot svého srdce a změřit si krevní tlak. Otrlí spolužáci si nechali "vyrobit" otevřenou zlomeninu či řeznou ránu.

Dále jsme trénovali naše smysly, poučili nás o ekologii a správném tříděním odpadů, varovali nás před kyberšikanou a návykovými látkami. V prostoru školy jsme potkávali zdravotníky, ale také hasiče a policisty. Každý si jistě našel stanoviště se zajímavou tematikou a odnášel si nové poznatky a zážitky.

Tereza Richtrová, Ivana Sujová

Fotogalerie (POZOR! SNÍMKY MOHOU VYVOLAT NEVOLNOST.)
Montessori program vítá nové prvňáčky
26.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Montessori třídám se na naší základní škole ZŠ Korunovační daří. První školní den jsme přivítali další prvňáčky. Už nás je i včetně pedagogů necelá stovka. Program má tři třídy, takže se výuka může ještě více přiblížit zásadám Montessori pedagogiky, kdy se společně učí děti různého věku a starší žáci pomáhají těm mladším. Toho jsme využili hned v prvním týdnu školního roku, kdy děti ze třetí a druhé třídy vysvětlovaly nováčkům zásady bezpečnosti ve škole i mimo ni. Moc děkujeme vedení naší školy za to, že umožnilo vznik tříd s prvky výuky podle Montessori pedagogiky. Velmi si vážíme podpory ze strany naší školy i městské části a budeme rádi, když se na nás přijdete podívat.

Bára

Fotogalerie
Výlet do Botanicusu - 3.C, třída s Montessori programem
26.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve čtvrtek 27.9. 2018 jsme strávili moc pěkný den na výletě v Ostré na Labem. Dopoledne jsme dorazili do Botanicusu, kde jsme se rázem ocitli v historickém centru řemesel. Děti si pak za vyměněné groše mohly vyzkoušet rýžování zlata, řezbářství, výrobu svíček, drátování, ražbu mincí, výrobu loutky, ručního papíru, mýdla, lněného provazu a mnoho dalšího, ochutnali jsme také výborné palačinky. V poledne nám vylezlo sluníčko a poobědvali jsme v klášterní zahradě. Teplé počasí jsem si užili i procházkou zpět na vlak.

Lenka Kučerová, asistent pedagoga, 3.C, třída s montessori programem.

Fotogalerie
Třída 8.B "na šňůře"
25.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci 8. B se ve čtvrtek 20. září ráno vydali na adrenalinový zážitek. Své fyzické schopnosti a také odvahu otestovali v lanovém centru DDM hl. m. Prahy, které se nachází na Libeňském ostrově.

Za vedení dvou milých instruktorů (Dorky a Alana) si vyzkoušeli dvouhodinový program ve vzduchu. Zjistili, že to není jenom legrace, ale také pořádná dřina, při které navíc musíte důvěřovat svým spolužákům, kteří vás zezdola jistí. Jednotlivé lanové překážky osmáci zdolali a já jim děkuji za účast a chuť vyzkoušet něco neobvyklého.

Třídní učitelka Tereza Richtrová

Fotogalerie


V říjnu zahajujeme setkávání předškoláků
24.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Ve středu 3.října zahajujeme tradiční setkávání předškoláků. Přehled dalších termínů a podrobné informace najdete v pravém sloupci pod ikonkou "Setkávání předškoláků".


Realizujeme projekt MULTIKULTURNÍ KORUNOVAČNÍ
23.9.2018 korunka.org AKTUALITY


V naší škole je od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem "Multikulturní Korunovační", reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168, financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci základní školy.


Finanační podpora kroužků
18.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, včera jsme obdrželi od pana starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského informaci, že Praha 7 získala za druhé místo v soutěži Obec přátelská rodině organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky tomu obdržela dotaci ve výši 1.200.000 Kč, kterou hodlá mimo jiné využít k tomu, aby každé dítě na Praze 7 mělo možnost zapsat se do zájmového kroužku, i když rodinná finanční situace tomu třeba právě nepřeje.

Informace pro rodiče a potvrzení zapsání do kroužku (zapsání do kroužku potvrzujeme v kanceláři školy a zde jsou k dispozici i formuláře s informacemi.

Kroužek plakát

Kroužek text

Kroužek formulářTomáš Komrska

VYHLAŠUJI VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
10.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu najdete vyhlášení voleb do školské rady ke dni 10.9.2018:

Vyhlášení voleb do školské rady


Návratka, návrh, kandidatura


Souhrrné informace k zahájení školního roku
25.8.2018 korunka.org AKTUALITY


Souhrnné informace k zahájení školního roku ZDE


Dochází Vám porázdninové čtení???
11.8.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dochází-li Vám prázdninové čtení, můžete se začíst do posledních dvou dílů Korunovinek, které byly doposud publikovány pouze v papírové podobě v omezeném počtu výtisků. Nyní si můžete obě poslední čísla přečíst pohodlně ve formátu PDF. Za celoroční redaktorskou práci děkujeme redakci Korunovinek, kterou vedla paní učitelka Tereza Staňková. Rozmnožení papírové podoby štědře podpořil Spolek Korunka. Děkujeme a přejeme příjemné počtení.
Korunovinky - březen


Korunovinky - červen


Informaci připravil Tomáš Komrska

Informace k opravě soklu školní budovy
2.7.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin a měsíce září bude probíhat rekonstrukce soklu školní budovy. Sokl byl již delší dobu v havarijním stavu kvůli stáří omítky a vzlínající vlhkosti obvodového zdiva.

Cílem opravy je nejen opravit omítky, ale i odsolit zdivo do co největší hloubky, aby nová omítka vydržela co nejdéle. Odsolování soklu je časově náročný proces, protože vyžaduje dlouhé technologické přestávky, v průběhu kterých dochází k absorpci soli a vysychání tzv. hladových/ obětovaných omítek. Případná nepřítomnost dělníků na stavbě tedy neznamená nečinnost zhotovitelské firmy, ale technologickou přestávku nutnou pro správné ošetření zdi.

S ohledem na výše uvedené je pravděpodobné, že se rekonstrukce soklu protáhne do září. Věříme, že zrekonstruovaný sokl vylepší vzhled školní budovy i celé ulice, a děláme vše pro to, aby co nejdéle vydržel. Předem vám děkujeme za pochopení.

Pavel Vyhnánek, místostarosta Prahy 7


Prevence na Korunce - rozloučení se školním rokem
1.7.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok nám končí a nás čekají letní prázdniny. Ani letos jsme nezapomněli na naši bezpečnost, která je pro nás všechny moc důležitá. Za pomocí složek pomáhajících profesí pořádala naše škola 28. června 2018 PREVENCI NA KORUNCE. Žáci dostali úkoly, vědomostní testy, kazuistické příběhy, které v kolektivu plnili, a na závěr nakreslili obrázek. Žáci mohli ukázat, co se za rok naučili a jak své vědomosti a dovednosti použijí v reálném životě. Během plnění úkolů je navštívili komisaři a byli žákům nápomocni.

Všechny složky se snažily dětem vysvětlit vše, jak se chránit, být opatrný, pomoci druhému v nouzi. Zakončení této akce bylo vyhlášení nejlepších tříd z prvního a druhého stupně. Důležité však bylo, aby si děti odnesly aspoň malou myšlenku z toho, co viděly a dokázaly to v životě použít. Velké poděkování patří všem složkám pomáhajících profesí (MěP, PČR, ZZS, HZS), které pro nás akci připravily a zároveň školní jídelně paní hospodářce

Haně Štekrové, která se svým týmem připravila výborné občerstvení. Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Josef Vališ

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM
28.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok utekl jako voda a my se budeme loučit s našimi páťákami, předáme je kolegům na druhém stupni. Abychom si poslední dny užili společně co nejvíce, vydali jsme se do Malé Chuchle, kde jsme spolu strávili jednu celou noc. Všechny to moc bavilo, a když pominu ranní bolavá záda, bylo to rozloučení, jak má být. Milé děti, děkujeme vám za to :-).

A níže si přečtěte, jak se akce líbila dětem -

V noci z 20. na 21.6. jsme přespávali v lese u Malé Chuchle. Společně s 5.A jsme měli sraz před školou a v 18 hodin jsme vyrazili na tramvaj. Jeli jsme asi 15 stanic a přestoupili jsme na autobus. Když jsme dojeli do Chuchle, tak nás tam přivítaly pracovnice Lesů hl.m. Prahy a došli jsme k zoo koutku, u kterého jsme přespávali. Navečeřeli jsme se, hráli hry a měli jsme noční bojovku. Druhý den jsme si prohlédli zoo koutek a po svačině jsme odjeli. Výlet se mi moc líbil. Tonička Soukupová

Paní učitelky nám zařídily přespání v lese. Když jsme dojeli, čekaly na nás dvě mladé slečny, Lucka a Danča. Byly super. Nejdřív jsme hráli hry. Po hrách jsme si šli upéct buřty. Po buřtech jsme šli na dvě večerní hry. První byla o zvířátkách a druhá byla bojovka. Druhý den jsme prošli zoo koutek. A nakonec jsme jeli zpátky do školy. Doporučuji, je to super. A děkuji paním učitelkám, že nám to zařídily. Vilma Klanicová

Z dne 20.6.přes noc na 21.6. jsme my, 5.A a 5.C, spali v lese. Nejdříve jsme jeli tramvají, a potom autobusem. Když jsme dojeli, čekaly tam na nás pracovnice Lesů hl.m. Prahy. S nimi jsme šli nahoru do kopce, do lesního zoo koutku. Tam jsme si nejprve na ohni opékali buřty, a potom jsme měli různé hry a nakonec bojovku. Všechny děti ležely pod širákem, jen paní učitelky spaly pod celtou. Ráno jsme si prošli zoo koutek. Nakonec jsme se šťastně vrátili do školy. Výlet mě moc bavil :-). Stázka Kuthanová

Ivana Šmídová a moje milá kolegyně Jana Kárská a paní asistentka Míša


Motel zrození v Montessori třídách
27.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Než se děti z Montessori tříd vypravily na školu v přírodě, kus přírody pozorovaly přímo ve třídě. Prvňáci u sebe ubytovali třicet dva housenek Babočky bodlákové a děti z obou tříd s Montessori výukou sledovaly, jak se postupně mění v nádherné motýly. Drobounké šedočerné housenky v průhledných nádobkách jim přibližně deset dní tloustly před očima. Pak se zavěsily na víčko a zakuklily se. Děti zaujalo, jak se kuklám nelíbí, když s nimi někdo manipuluje. Mrskaly sebou, když je učitelka prvňáků Bára přesouvala do košíku z jemné síťky. Ten největší zážitek se ale dostavil v den zrození. Děti sledovaly, jak se babočky derou z kukly a suší si křídla. Také jejich učitelky a učitele překvapily prskance rudé tělní tekutiny zvané krvomíza nebo hemolymfa, kterou při líhnutí vylučují. I přes počáteční ostych pak prvňáky a druháky ze všeho nejvíc bavilo krmit své nové kamarády kousky ovoce. Ve třídě ale nemohli zůstat navždycky, a tak obě třídy podnikly společnou výpravu do Stromovky, kde je vypustily do přírody. O motýlech se uvádí, že se vracejí na místo, kde se vylíhli. Možná se za dětmi přiletí podívat, až se po prázdninách vrátí do třídy.

Autor: Kateřina Šantúrová, maminka holčičky z 1.C

Popiska k fotce: Kytka jako kytka. Babočka si po vypuštění ve Stromovce spletla sukni žákyně druhé třídy s rozkvetlou loukou.

Do Paříže za poznáním a za zážitky
24.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Minulý týden vyjelo třicet šest žáků 2. stupně na poznávací výlet do Paříže. V úterý ráno po noční cestě autobusem nás přivítaly Invalidovna a Eiffelovka nevlídně, poprchávalo a obloha byla zatažená. Někdo se pak rozhodl pro procházku, jiní vyjeli až nahoru, jedna skupina vyšla pěšky do 1. patra. Výhled byl nádherný na všechny strany. Pak nás čekala docela dlouhá procházka, z Trocadéra jsme prošli kolem vítězného oblouku (Arc de Triomphe je vítězný oblouk, který dal postavit Napoleon Bonaparte na paměť svého vítězství v bitvě u Slavkova) a pokračovali po bulváru Avenue des Champs-Élysées, otud do zahrad Louvre (Palais du Louvre, bývalé sídlo francouzských králů) a na ostrov Cité ke katedrále Notre-Dame (gotická římskokatolická katedrála Panny Marie) .

Druhý den jsme začali prohlídkou rozlehlých zahrad královského zámeckého komplexu Versailles, který se nachází necelou hodinu od Paříže. Z Versailles jsme se nechali autobusem odvést pod Montmartre (v překladu: Hora mučedníků, kopec v Paříži a historická čtvrť), vyšli jsme k bazilize Sacre Coeur (bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, římskokatolický farní kostel, postavený v 19. a 20.stol.), pokračovali uličkami Mntmartre ke slavné kankánové tančírně Moulin Rouge. Pak nákup v "Cerefouru" a do hotelu.

Třetí den jsme začali ve čtvrti mrakodrapů La Défence (obchodní čtvrt, supemoderní stavby a mrakodrapy), kterou jsme prošli a zastavili se u novodobého vítězného oblouku z roku 1989 ( La Grande Arche, se nazýval Chantecoq neboli Kohoutí zpěv). Odtud metrem do galerie Louvre, kde nás zajímala především Mona Lisa, kterou jsme prostě museli vidět. Skupina osmi kluků se v La Défence oddělila a jela ke slavnému stadionu fotbalového klubu Paris Saint-Germain. Ten jsme viděli díky probíhající rekonstrukci bohužel jen zvenku. Všichni jsme se zase sešli na nábřeží Seiny. Kdo chtěl, absolvoval plavbu lodí centrem Paříže po Seině. Potom už jenom poslední nákup a noční cesta domů. Všichni jsme si výlet náležitě užili, celou dobu byla nálada výborná, při zpáteční cestě jsme už plánovali další cestu za hranice všedních dnů. Cestovní kanceláři Vega Tour děkujeme za skvělou cestu.

Cestu popsal a vyfotil Tomáš KomrskaFotogalerie


LETNÍ DVORKOVÁ SLAVNOST DVŮR DOKOŘÁN
14.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Zveme všechny děti, rodiče, pedagogy a zaměstnance školy na tradiční dvorkovou slavnost, a to ve středu 27.6.2018 od 16-19 hodin na školním dvoře. Dvorková slavnost je chvílí rozloučení se školním rokem, společných setkání, posezení v sousedské kavárně. Děti i dospělé jistě potěší doprovodný program, například workshop jízdy na longboardu, vystoupení divadelního kroužku, malování na obličej a další. Jako dobrovolné vstupné uvítáme něco dobrého na společný stůl:)
Těšíme se na Vás!

Za Spolek Korunka Hanka Šišková , předsedkyně


Kapela ve škole - KONCERT ROKU (ROCKU)
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V květnu proběhl na naší škole velmi zajímavý projekt KAPELA VE ŠKOLE.

Projekt spočíval v tom, že s žáky některých 4.-5.ročníků a 9.třídy v rámci hodin HV pracovali externí nadšení učitelé hudební výchovy a hry na nejrůznější nástroje. Děti naučili základy hry na elektrickou kytaru, basovou kytaru, cajon, základy práce s mikrofonem a aparaturou (celkem bylo využito takřka 30 moderních nástrojů). Společně se naučili v každé třídě píseň, ve které všechny děti z každé třídy tvořily hráče kapely a jako vyvrcholení celého snažení jsme společnými silami ve čtvrtek 24. května uspořádali koncert v aule naší školy.

Nově vzniklé kapely sklidily obrovský úspěch a jako odměna za jejich píli a snažení bylo velké překvapení pro všechny fanoušky známe české kapely Slza, protože muzikanti přijeli na koncert a spolu s dětmi si zahráli a zazpívali.

Na záznam z koncertu se můžete podívat na níže uvedeném odkazu:

VIDEO Z KONCERTU

FOTOGALERIE

Připravila Ivana Šmídová

JOSEF LADA OČIMA DĚTÍ
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V tomto školním roce se žáci 5.ročníků blíže seznámili s dílem známého spisovatele a malíře Josefa Lady. Na hodiny čtení si děti nosily knihy tohoto autora, některé děti doma objevily poklady ještě po babičkách či maminkách, tatíncích... Některé děti navštívily v březnu galerii Tančící dům, ve které byla instalována rozsáhlá retrospektivní výstava díla Josefa Lady, která připomínala výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře.

Děti byly velmi nadšené obrazy a ilustracemi tohoto autora, proto se v rámci Vv staly na pár hodin tímto malířem a dle jimi vybrané ilustrace zkusily díla nakreslit. Vyšly z toho neuvěřitelně vydařené obrázky, proto jsme uspořádali výstavu ve škole a všichni žáci i rodiče mohli vhozením svého tipu vybrat obrázek nejzdařilejší. A výběr byl opravdu velmi těžký…

Ivana Šmídová

Charitativní bazar na Korunce
12.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Dubnový bazar na naší škole proběhl úspěšně. Navzdory menší účasti, která byla dána prodlouženým víkendem a odjezdem mnoha možných návštěvníků bazaru mimo Prahu, se vyšplhal výtěžek bazaru na 60.000Kč.

Opět proběhla tichá aukce, odměny od více než padesátky našich sponzorů potěšily mnoho návštěvníků, bazar nabízel ke koupi velké množství oblečení, hraček, knih a dalších předmětů, kavárna lákala mnoha skvělými dobrotami. Novým prvkem byla letos recesistická aukce Jakuba Koháka, který je již tradičně naším hostem. Bazar byl zpestřen například dogdancingem (Psí akademie Dance and Jump), virtuální realitou (DDM), zvířecím koutkem a malováním na obličej.

Na bazar jsme pozvali více než 20 sociálně slabých rodin z Prahy 7, které si zdarma vybraly oblečení a další potřebné věci. Zbylé oblečení si již částečně přebrala MČ Praha 7 a poskytla je dalším potřebným z naší městské části, zbytek věcí bude věnován charitativním organizacím.

Bazar se odehrál pod záštitou starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského. Výtěžek bazaru bude věnován na doučování dětí s výukovým handicapem a na další aktivity Spolku Korunka ve prospěch dětí z naší školy. Děkujeme všem, kteří tradiční jarní charitativní bazar na Korunce podpořili, ať už organizačně či sponzorsky, pomocí při jeho přípravě, darováním předmětů či návštěvou bazaru samotného.

Těšíme se opět na setkání na příštím ročníku charitativního bazaru na jaře 2019!Za Spolek Korunka Hanka Šišková (předsedkyně)

Pojďte s námi pěšky do školy! (aktivita pro rodiče a děti 1. a 2. ročníku)
3.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pěšky do školy je projekt městské společnosti Operátor ICT, která zavádí moderní technologie do veřejného prostoru a zároveň spravuje multifunkční kartu Lítačka. Tento projekt je určen dětem 1. a 2. tříd základních škol, které bydlí maximálně kilometr od školy. Hlavním cílem je ušetřit čas rodičů a zároveň dětem poskytnout aktivní pohyb a možnost seznámit se s dětmi i z jiných tříd. Celá cesta bude probíhat v maximálně desetičlenných skupinách za dozoru proškoleného průvodce, který bude po celou dobu zodpovídat za bezpečnost. Rodiče pak budou moci díky mobilní a webové aplikaci Trazeo cestu svého dítěte sledovat, takže budou přesně informováni, že do školy dorazilo v pořádku.

Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět víc, budeme moct rádi, když se zúčastníte besedy, která se bude konat pro rodiče 1. ročníků v rámci setkání tříd ve středu 6.6.2018 za účasti projektového manažera z Operátora ICT, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Pro rodiče 2. ročníků připravujeme informační besedu ještě v červnu.

Tomáš Komrska

Byli jsme první v bee ballu
2.6.2018 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Ve středu 30. května se zástupci 3. tříd a třída 2.B zúčastnili turnaje v bee-ballu "O trojský školní pohár", který proběhl na hřišti SaBaTu v Troji a podařilo se jim v obou kategoriích získat pohár za 1. místo. Vyzkoušet si bee-ball v hodinách tělesní výchovy jsme mohli díky skvělé spolupráci s trenéry SaBaTu, kteří děti na turnaj připravovali v průběhu školního roku. Naši třeťáci a druháci poznali nový netradiční sport a zažili tak trochu jinou tělesnou výchovu.

Bee ball je jednodušší varianta softbalu určená pro děti od 6 - ti let, tzn. pro děti na prvním stupni základních škol, kterou nedávno vymysleli chytré hlavy v Holandsku. Je to hra variabilní - lze hrát na dvě, tři i na čtyři mety a počet hráčů také není přesně určen, již 3 děti tvoří jeden tým. Hlavními zásadou tohoto sportu je především zábava. Jde hlavně o to, aby se děti bavily a přitom si vštěpovaly zásady softbalu pro následující přechod např. k T-ballu a následně softbalu ve starších věkových kategoriích.

Bee ball není náročný na vybavení. Hraje se s měkkými míči a bez rukavic, míč se odpaluje pálkou ze stativu (stojanu) a zapotřebí jsou také mety, po kterých pak pálkař po odpalu běhá.

Přiravila Zora Vašáková

Setkání, schůzky rodičů v týdnu od 4.6.2018
1.6.2018 korunka.org AKTUALITY


V úterý 5.6. od 17 hodin SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ TŘÍD S ŘEDITELEM ŠKOLY II. - jídelna.

Ve středu 6.6.2018 Setkání předškoláků 16 - 18 hod. a schůzka s p. učitelkami budoucích 1. tříd je 16.15 hod., děti převezmeme do 18 hod. Setkání dětí je i pro Monte, ale rodiče monte schůzku nemají (viz další text)

V úterý 12.6.2018 Členská schůze spolku rodičů Montessori v aule:

Pro rodiče současné 1. a 2. třídy od 17 hod. - UČAST NUTNÁ - HLASOVÁNÍ

Pro nové členy rodičů spolku Monte. z budoucí 1. třídy v út. 12.6. od 18 hod. - UČAST NUTNÁ - HLASOVÁNÍ

Náš Ježíšek na Divadelním festivalu Prahy 7
31.5.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Koncem dubna se divadelní kroužek naší školy zúčastnil Divadelního festivalu Prahy 7, který se konal na ZŠ Ortenovo náměstí. Představení se jmenovalo: "Vánoční příběh aneb Pohádka o narození Jezulátka" na motivy pohádky Josefa Lady. Celou akci organizovala a také uváděla herečka Divadla KALICH paní Klára Cibulková. Stejně jako loni jsme se umístili na pěkném čtvrtém místě a vyhráli jsme hodnotnou stolní hru MONOPOLY.

Děti si mohly vyzkoušet jak se cítí opravdoví herci na pódiu a co všechno herectví a vystupování před mnoha lidmi obnáší. Není to vůbec jednoduché, ale naši herci to zvládli na výbornou!!! Myslím, že naši školu reprezentovali opravdu velmi dobře. Za to si zaslouží poděkování.

Ivana Glasová ( ved. kroužku )

Fotogalerie


Vybíjená družin Prahy 7
31.5.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pátek 13. ve škole?? Ano, s Andersenem...
16.4.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


V pátek 13. 4. 2018 u nás na Korunce proběhla poslední z Nocí s Andersenem. Jistě Vás napadla otázka, zda učitelé (spal s námi ve škole i Zdeněk) neměli obavy z onoho data… představte si, neměli!

Paní učitelky Iva, Lenka, Zorka, Petra, Eva, Gábina, Líza a Beáta byly tak hodné, že si pro nás připravily skvělou, zábavnou a v neposlední řadě strašidelnou noc.

Vše jsme započali ve školní tělocvičně, kde nás přivítala světoznámá novinářka Didi Kočičková, která si jako váženého hosta pozvala samotného pana Hanse Christiana Andersena (jeho ducha den předtím paní učitelky společně vyvolávaly, pozn. redakce). Když jej dostatečně představila a nechala mu i nemalý prostor se vyjádřit, odebrali jsme se do svých tříd, kde byl pro nás připravený program. Většinou se jednalo o čtenářské dílny. Práce nás moc bavila, mimo běžnou výuku je to vždy zábavnější.

Tuto část jsme ukončili večerní hygienou a potom to přišlo…! Čekala nás "bojovka" ve sklepení školy. Vydali jsme do sklepa, šli s baterkami po šipkách, odpovídali na otázky a dostali tak čtyři čísla, která nám otevřela zámek k truhlici s pokladem. Ukázalo se, že jsme odvážní a školy se nebojíme!

Potom jsme se vydali do svých spacáků a snažili se jít spát co možná nejpozději, aby se snad paní učitelky v noci nenudily. Naopak ráno jsme všem dospělákům chtěli udělat radost, a tak jsme vstávali pod heslem "čím dřív, tím líp". Nakonec jsme uklidili třídu a čekali na naše rodiče.

Děkujeme a za rok zase na shledanou!

Za všechny odvážné Petra Marušková

...a ředitel dodává, že v sobotu po odchodů dětí a rodičů škola patřila celý den umělcům, ti měli u nás krásný workshop "Malování na porcelánu" a paní učitelky z celé Prahy měly kurz Tvořivé školy zaměřený na tvorbu individuálních vzděláváacích plánů pro děti.

Fotogalerie


Bez mobilu ani ránu. Nebo jo? (Sára Commerová 9.A)
14.4.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Jak už jistě víte, mobily mají spoustu pro a proti, ale jedno z proti je závislost. Myslím, že si nikdo z nás moc nechce přiznat svojí závislost na mobilu (nebo si z toho dělá srandu), ale většina už závislá je. Jak teenageři, tak děti a dospěláci). Je jedno, co na mobilu děláme, "jen" posloucháme hudbu, "jen" si s někým píšeme, "jen" fotíme umělecké fotky na instagram… no a co? Všeho moc škodí. Nesoudím vás, je těžké si říci dost. Ale co dáte za pokus?

Proto jsem se rozhodla být alespoň na týden bez mobilu, abych vám mohla říct, jak to doopravdy je, a abych si zodpověděla některé otázky. Potřebuju to? Přijdu o něco? Dokážu se bez mobilu obejít? No… Tak od začátku.. Něco na volání samozřejmě člověk v této době potřebuje, takže by bylo ideální půjčit si od někoho nějaký starý tlačítkový mobil, ale moje SIM karta byla moc malá, aby do mobilu padla, tak jsem se na to vykašlala a byla úplně bez čehokoliv na volání a psaní zpráv. To těžké bylo. Hodněkrát jsem se ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala řešit něco důležitého velmi rychle a neměla jsem z čeho volat. Také jsem nikdy nevěděla, kolik je hodin, jelikož nevlastním žádné hodinky - (I kdybych nějaké měla, stejně bych všude chodila pozdě jako vždy).

Na druhou stranu, když jsem mobil dostala zpět, nic důležitého jsem na něm neobjevila. Ani v průběhu týdne mi nikdy facebook nebo instagram nechyběl, jen jsem občas ze zvyku sáhla do kapsy pro svůj telefon, když jsem třeba čekala na tramvajové zastávce. Proto jsem si s sebou začala nosit svou knížku a v tramvaji a v čekárně u zubaře si prostě četla.

Tímto nechci říct, že by všichni měli svůj mobil odhodit někam do pryč, ale že se máme zamyslet nad tím, kolik času na něm trávíme, jestli to co na něm děláme, nás opravdu tak baví, jestli to potřebujeme, jak bychom lépe mohli trávit čas a kde je čára, kterou bychom neměli překračovat. Pokud vám to brání v plnění domácích pracích atd, je vidět, že vás má mobil pěkně…pod "palcem".

Je potřeba trochu si ten mobil, tablet, počítač ochočit, než si on ochočí nás.. Vyzývám vás k tomu, abyste si to zkusili také, třeba se budete divit tomu, jak vám to jde/nejde. Když se to nepovede, nikdo vás soudit nebude. Hodně štěstí :

Sára Commerová 9.A

Pan Ředitel se ptá:

Sáro, ty jsi jako první ve škole šla do velmi zajímavého experimentu. Zkusilas být celý týden bez mobilu. Dokonce jsi požádala paní hospodářku, aby ti mobil zamkla do školního trezoru,… aby tě to náhodou nesvádělo. Po týdnu asi máš o čem přemýšlet. Zajímají nás tvé pocity v průběhu týdně. Jak to vlastně probíhalo, byla nějaká krize??

Ano, občas jsem opravdu potřebovala někam zavolat a sestra mi moc mobil nechtěla půjčovat.. zas tak moc se jí ale nedivím.

… to je zajímavé, další moje otázka je k době po experimentu. Teď už mobil zase normálně používáš. Myslíš, že ten týden změnil tvoje myšlení, zvyky, postoje ?? Co se dělo po ukončení?

No, vymazala jsem si aplikaci facebook a snažím se trávit na mobilu méně času. Na střední plánuji mít jen notebook a mobil dát stranou.

Co bys na závěr doporučila spolužákům a možná i učitelům a rodičům? Mobil je určitě fajn věc, ale před čím bys varovala?

Aby si lidé dávali pozor na to, kolik času tráví na svém mobilním telefonu, na sociálních médiích a co na nich sdílejí.

(problematice mobilních telefonů jsme se s deváťáky věnovali v rámci předmětu Informatika, výstupy z jejich miniprojektů najdete na nástěnkách u ředitelny a u jídelny)


BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY NA KORUNCE
1.4.2018 korunka.org AKTUALITY


Jaro máme tady a barvičkami to u nás na Korunce úplně svítilo. Školní družinka, učitelé prvního stupně, další pedagogové, pan ředitel, paní zástupkyně, ale převážně děti si barevné dny náramně užívali. Každý den jsme zvolili jinou barvu kraslic. V pondělí byla červená a vypadalo to na Korunce, jako kdyby nám dozrály sladké jahody. Úterý byla zelená a vypadali jsme jako zelená travička. Ve středu zalila školu žlutá a zářili jsme všichni jako sluníčka. Paní hospodářka a naše paní kuchařky, kterým to moc slušelo, připravily barevné dobroty, např. rajskou omáčku, zelené fazolky a rýži na kari. Všichni jsme si to moc užili, ale to hlavní je teprve před námi. Velikonoční prázdniny, Boží hod velikonoční a nádherné svátky jara. Všem velké poděkování a těšíme se na příště.

Bc. Dáša Mikešová

3D modelování rebubliky (4.A)
25.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V rámci vlastivědy a poznávání geografie České republiky si žáci netradičním způsobem vyzkoušeli vytvořit 3D mapu ČR. Děti si doma připravily speciální hmotu podobnou plastelíně a mohli jsme se pustit do práce. Na začátku bylo potřeba si dle předlohy nakreslit obrys hranic České republiky. Poté již žáci modelovali hory a nížiny, vyznačili hlavní řeky na našem území a celou mapu si domalovali. Poslední hodinu pak děti umístily do svých map vlajky s některými městy a horami ČR. Děti si vyzkoušely pracovat s mapou, odhadovat vzdálenost a vytvořily si základní přehled o poloze měst, hor a řek ČR. Všechny práce bavila a výsledné mapy jsou velmi povedené.

Gabriela Gošová + 4.A

¨

Fotogalerie


Noc s panem Andersenem (16.3.2018)
24.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Víte, proč pes na kočku vrčí a kočka za každou myší se honí? Co se stalo se smlouvou, podle které kdysi psi a kočky uzavřeli příměří? Nedalo by se zabránit její ztrátě? O to se pátečního večera pokusila parta dětí, kterou tvořili předškoláčci, jedna třetí a jedna čtvrtá třída. Tématem jejich Noci s panem Andersenem byl pes. Psi je také věrně provázeli při každém čtení. Ať Baryk či Dášeňka, všichni se snažili pomoci dětem najít potřebné indicie, jak objevit ztracenou smlouvu. Noční putování školou vyžadovalo od dětí velkou odvahu. Úkoly byly splněny, smlouva nalezena. Vše se zdálo být v pořádku. To by se ale nesměl ozvat ten nejpovolanější - hlas přírody...

Přestože v celém večeru šlo především o čtení, děti uvítaly a ocenily návštěvu Městské policie ČR se cvičenými psy.

Alena Mazáčová

Fotogalerie


Projekt POVOLÁNÍ v Montessori třídách
21.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V uplynulých dvou týdnech proběhl v Montessori třídách (1.C a 2.C) společný projekt POVOLÁNÍ NAŠICH RODIČŮ.

Více než 25 odvážných rodičů během několika dní představilo své povolání a čelilo zvídavým dotazům dětí: Co je na jejich práci baví, jaké jsou její výhody a nevýhody, jak dlouho a co museli studovat, kolik si svou prací mohou vydělat. Každý z rodičů si prezentaci připravil podle sebe, ať již s počítačem, či s názornými pomůckami. Děti během těchto inspirativních setkání zjistili kromě jiného, kde všude pomáhají neziskové organizace, jak interierová designérka plánuje dětský pokojíček, čím se živí advokát i soudkyně, jak se nejlépe starat o své zuby, jak sestavit zdravý finanční rozpočet, jak vzniká film a reklama, jak se nahrává a jak pomáhá hudba, jak banka hlídá praní špinavých peněz, jak pracuje lékařka, psychoterapeut, ředitelka mateřské školky či průvodkyně.

Tento způsob prezentace povolání proběhl v Montessori třídách poprvé, ale již teď se paní učitelky shodly na tom, že projekt byl velmi úspěšný a budou v něm pokračovat. Také podle zaujatých diskuzí dětí je jasné, že setkání s konkrétními lidmi a jejich příběhy pro ně byla silná a inspirující zkušenost. Mnoho lidí při debatě nad volbou povolání uvádí, že je ovlivnil nějaký zážitek v dětství. Kdo ví, jaký dopad budou jednou mít právě tyto dny věnované povolání.

Tereza Rafoth, účastnice projektu

Smrt jsme vám odnesli, nové léto přinesli…
17.3.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Smrt jsme vám odnesli, nové léto přinesli…
HU HU HU, jaro už je tu!

V úterý 13. března jsme se spolu s dětmi rozloučili se zimou a přivítali příchod nového jara. Podle starého slovanského zvyku jsme z papíru, starých hadrů a vaječných skořápek vyrobili Morenu - šerednou babici, jež symbolizuje zimu a smrt. Za zvuků tamburín a halasného zpěvu lidových říkanek jsme ji odnesli do Stromovky k Vltavě, zapálili a hodili do řeky. Sledovali jsme, jak odplouvá a s sebou odnáší vše staré a nechtěné, co ze zimy zbylo. Děti si na místě také zasoutěžily o sladké velikonoční dobroty. Náš průvod ověnčený barevnými pentlemi se potom vrátil do školy a od té chvíle se už všichni těšíme na nové jaro!

Gábina Peřestá a Ivana Glasová

Do Goethe Institutu za virtuální realitou
17.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

Vážení rodiče, žáci a vůbec všichni čtenáři toto webu,

chtěla bych se s vámi podělit o zážitky ze super výletu do Goethe Institutu za virtuální realitou, na kterém jsme byli ve čtvrtek 8. 3. naší třídou. Nejenže byl výlet celý moc fajn a paní učitelka s paní asistentkou nás měly naprosto pod kontrolou a skvěle nás zvládaly, ale byl také zábavným, výjimečným doplňkem pro literární výchovu, konkrétněji k tématu Franz Kafka.
v Franz Kafka byl skutečně jedinečným spisovatelem a za jedno z jeho nejoceňovanějších děl se považuje právě Proměna, o které celý výlet byl. Proměna je příběh o tom, jak se jednoho rána hlavní postava Řehoř Samsa probudí jako brouk. Není žádné vysvětlení k tomu, jak nebo proč se to stalo, ale díky virtuální realitě v Goethe Institutu jsme si tím každý mohl na 6 minut projít také! Bylo to velmi zajímavé a doporučuji to všem - dětem, teenagerům i dospělým - a děkuji paní učitelce za fajn výlet.
Sára Comerová, 9.A

Fotogalerie


HLEDÁ SE STUDENTSKÝ STAROSTA PRAHY 7
14.3.2018 korunka.org AKTUALITY

Chceš se stát prvním Studentským starostou / starostkou Prahy 7? Studentské zastupitelstvo Prahy 7 ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 připravilo unikátní projekt, jehož výsledkem bude volba historicky studentského prvního starosty/ první starostky Prahy 7.

Koho hledáme?

V prvé řadě potřebujeme kandidáty – studenty či studentky posledních dvou ročníků základních škol nebo středoškoláky, kteří bydlí nebo studují na území Prahy 7. Předpokládáme, že se kandidáti zajímají o dění v Praze 7 a současně by chtěli pozitivně ovlivňovat život mladých lidí v naší čtvrti. Studentský starosta se v ideálním případě stane jakýmsi mluvčím mladé generace z Prahy 7. Může diskutovat s vedením Prahy 7 o problémech, přinášet vlastní návrhy a doporučovat řešení v záležitostech, které se týkají života mladých lidí v rámci naší komunity. Studentský starosta či starostka se stane leaderem již fungujícího dobrovolného sdružení – Studentského zastupitelstva Prahy 7.

INFORMACE na webu Prahy 7

INFORMACE na Facebooku


NEUČÍME SE JEN V LAVICÍCH VE ŠKOLE
13.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Podnebné pásy… a co to znamená? A je v tropických lesech skutečně vlhko a v poušti horko? A jak vypadá liána? Na podobné otázky jsme hledali odpovědi v Botanické zahradě hlavního města Prahy. A jak se to dětem líbilo? Posuďte sami…

Dne 8.3. jsme navštívili Botanickou zahradu Praha. Jeli jsme MHD. Měli jsme v plánu navštívit skleník Fata Morgana. Po příchodu nás přivítala paní průvodkyně a šli jsme do skleníku. Téma bylo: podnebné pásy. Vyslechli jsme výklad a vyplňovali jsme si k němu pracovní listy. Viděli jsme různé exotické rostliny, např. různé typy orchidejí. Podívali jsme se i na ryby. Na závěr jsme si koupili suvenýry. Výlet se mi moc líbil. (Tonička Soukupová)

Dne 8.3. třída 5.C vyrazila do Botanické zahrady v Troji. Cílem výletu byl skleník Fata Morgana. Byl tam pro nás připraven program o podnebných pásech. Skleník je rozdělen na tři části: na polopoušť, tropický deštný les a vysoké hory. Dozvěděli jsme se tam třeba, že domorodci používají baobaby jako zásobárnu vody, nebo jak fungují některé pasti masožravých rostlin. Nejvíc se mi líbily orchideje. Také jsme si mohli koupit něco na památku. Já jsem si domů přinesl krásnou rostlinku aloe vera. (Jáchym Pantoflíček).

Dne 8.3. jsme jeli do Botanické zahrady s cílem navštívit tamní skleník. Po vstupu do něj jsme pocítili vedro a vlhkost deštného pralesa. Nebyl sice pravý, ale vypadal nádherně. Kromě tropických rostlin jsme viděli i ryby. Výlet byl hrozně super a nejvíc se mi líbila tyrkysová liána. (Jakub Ježek)

Děti doprovodila Ivana Šmídová, 5.C.

Zapište si do diáře: Jarní charitativní BAZAR na Korunce
9.3.2018 korunka.org AKTUALITY


O víkendu 28. - 29. dubna 2018 (So 10.00-17.00, Ne 10.00-15.00) pořádá Spolek Korunka v prostorách ZŠ Korunovační již 4. ročník charitativního BAZARU.

Pokud máte doma cokoliv, co by ještě mohlo posloužit, například čisté a nepoškozené oblečení, sportovní vybavení, knihy, hračky, kuchyňské vybavení a další kvalitní a nepoškozené předměty, můžete je přinést od úterý 20.03.2018 na vrátnici školy s označemí BAZAR.

Na BAZARU na vás kromě velevýhodných nákupů čeká občerstvení ve vyhlášené bazarové kavárně, dětský koutek a zajímavý program. Díky slosovatelným vstupenkám můžete získat hodnotné ceny od našich sponzorů a vydražit skvělé předměty i zážitky v tiché aukci.

Výtěžek z BAZARU věnujeme na podporu doučování dětí s výukovým handicapem a další aktivity ve prospěch dětí ze ZŠ Korunovační.

Oblečení a předměty, které se během bazaru neprodají, budou ve spolupráci s MČ Praha 7 věnovány sociálně slabým rodinám a seniorům. Charitativní BAZAR se i tento rok koná pod záštitou starosty městské části Praha 7. Děkujeme za podporu.

S případnými dotazy se obracejte na paní L. Kýhosovou, tel. 775 768 007.

WORKSHOP - CHYTRÝ TELEFON A BEZPEČNOST NA INTERNETU
8.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Ve středu 28. 2. 2018 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili workshopu o bezpečnosti na internetu, práce s chytrým telefonem. Slečna Klára nám přišla popovídat o chytrých telefonech, o hrách a aplikacích. Především o tom, jak se chovat na internetu bezpečně. Žáci měli o problematice ponětí a na otázky ohledně chytrých telefonů reagovali rychle a správně. Povídali si o aplikacích, které žáci používají a také o tom, jaké aplikace by v chytrém telefonu neměly chybět.

Zároveň jim slečna Klára představila jednu hru, na jejímž vývoji se sama podílela. Všichni žáci u sebe měli chytrý telefon, takže si všechny aplikace mohli hned stáhnout a vše si prakticky vyzkoušet. Ne každému to šlo, to ale nevadilo, protože ostatní spolužáci rádi pomohli. Na závěr děti dostaly malou pozornost a odcházely se skvělými dojmy a s bezpečnými chytrými telefony.

Děkujeme za skvělou spolupráci.

Mgr. Růžena Svatoňová, Zdeněk Bláha, Bc. Veronika Novotná

DĚJINY EVROPSKÉ CIVILIZACE (kroužek ŠD)
8.3.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Za více než polovinu školního roku jsme podnikli zajímavou a pestrou cestu napříč dějinami Evropy. Důležitou zastávkou byla historie antického světa jako nositelky budoucího formování filosofie a myšlenek obyvatel Starého světa. Poznali jsme středověk Anglie, Španělska, Francie a Svaté říše římské jako hlavní hráče kontinentálního dění. Od Alexandra Velikého, Hannibala, budování a zhroucení Římského impéria, temný středověk, objevení Nového světa, myšlenek Francouzské revoluce jsme momentálně dorazili k začátkům Druhé světové války. Čekají nás podrobné diskuze o problematice 20. století jako věku nových technologií i zvrácených ideologií, fašismu a komunismu.

Zdeněk Bláha

INFO ŘEDITELE
Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 A VÝHLED NA 2018 A 2019

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2012 - 2018

PROJEKTY, GRANTY, SPOLUPRÁCE

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Aktuální termíny a info

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016

DODATEK č.3 k 1.9.2017


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 1.9.2013


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz