6.A a 6.B v Krokodýlí ZOO
10.2.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve středu 6. února jsme zavítali do Krokodýlí ZOO v Holešovicích. Program začal v 9:30 a my byli hodně natěšení. Pan lektor, který nás provázel, nám vyprávěl, co krokodýli jedí, jak přežili a další zajímavosti. Pak jsme se šli dívat na zvířata. Dva krokodýli zůstali ve vodě, zatímco jeden vylezl z vody a hleděl na nás. Vypadal docela strašidelně, až nás tím vylekal. Kromě krokodýlů jsme viděli i želvy a hady. Byl to skvělý výlet, doporučujeme ZOO navštívit!

Felix a Azam z 6.B, třídní učitelka Jana Kloučková


Z PLAVEK ROVNOU DO BRUSLÍ
9.2.2019 korunka.org AKTUALITY


V pololetí skončil čtvrťákům plavecký výcvik, příští rok budou opět v plavání pokračovat. Než nás přivítá jaro, budeme s dětmi chodit na bruslení. 4.A a 4.B čeká 6 hodinových lekcí se zkušenými lektory v Malé sportovní hale na Výstavišti, kterou máme jen sami pro sebe. První lekci máme za sebou, všichni jsme si hodinu na ledu moc užili a těšíme se na další.

Ivana Šmídová, třídní učitelka 4.B


DIVADLO INSPIRUJÍCÍ
9.2.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Ještě před rozdáním pololetního vysvědčení jsme byli se čtvrťáky v divadle GONG na představení Ondřeje Lážovského JAK ŽIL JULES VERNE. Pro většinu žáků byl tento francouzský snílek, dobrodruh a spisovatel neznámý, ale všechny představení nadchlo a žáci 4.B se s velkou chutí pustily do vyhledávání dalších informací o tomto spisovateli. Ve škole jsme pak měli literární dílnu, kde jsme si sdělovali zjištěné informace o životě a dílu Julese Verna, děti přinesly na ukázku jeho knihy, které našly doma nebo u babiček a dědečků. Nakreslili jsme i spousty krásných obrázků z představení a nakonec jsme se i podívali na český vědeckofantastický film Ukradená vzducholoď z roku 1966, který natočil režisér Karel Zeman na motivy románu Julese Verna Dva roky prázdnin.

Ivana Šmídová, třídní učitelka 4.B

Ukázka prací dětí:

Naše třída 4.B jela 23.1. do divadla Gong na představení Jak žil Jules Verne. V tom představení jsme viděli celý život pana Verneho, od narození po smrt. Představení bylo super, bavilo mě, že v tom představení byla kreativita, krása a hlavně ponaučení, že člověk má jít za svým snem.

Kája Petrovická

Ráno jsme šli se 4.C a 4.A na představení Jak žil Žil Verne, jeli jsme tam tramvají. Přijeli jsme tam včas, stihli jsme se nasvačit a koupit si nějaké blbůstky. Pak jsme šli do sálu a koukali jsme se jako diví, bylo to, jak vyrůstal malý chlapec s velkou fantazií do velkého a slavného spisovatele. Divadlo se mi moc líbilo a bylo plné fantazie.

Jakub Šedivý

Jules Gabriel Verne se narodil 8.2.1828 a zemřel 24.3.1905. Je to francouzský spisovatel. Jeho nejznámější díla jsou: Dva roky prázdnin, Patnáctiletý kapitán, Ukradená vzducholoď. Bydlel v domě č.4 v ulici Olivier-de-Clisson. Měl pět sourozenců. Jules zamřel v Amiensu. Jeho syn Michel Verne se postaral o vydání jeho posledního originálního románu Zatopená Sahara a poté knihou Maják na konci světa zahájil dlouhodobé vydávání dalších svazků Podivuhodných cest.

Kája Černohorská


Ani Korunka nezapomíná
8.2.2019 korunka.org AKTUALITY


Nedávno jsme si připomněli výročí, které pohnulo českou historií. 16. ledna 1969 se na protest tehdejšího dění v Československu na Václavském náměstí upálil student Jan Palach, který na následky popálenin bohužel za tři dny zemřel. Nedávno to tedy bylo 50 let od jeho činu. Třída 5. A s paní učitelkou Gošovou se Janu Palachovi věnovali v hodinách českého jazyka a vlastivědy. Rozhodli se, že za pomoci 8. A vytvoří plakát, který podá informace o této události. Na plakát jsme společně umístili i vzkazy, které bychom Janu Palachovi poslali. Můžete ho najít na druhém patře u třídy 5. A.Tak jsme neváhaly a zjistily jsme, co žáci vědí a co si myslí o tomto tématu. Jestli Vás to také zajímá, otevřete si přílohu tohoto článku.

Kačka a Nikča z 8. A

Otázky a odpovědi
Návštěva Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur
3.2.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Dne 29.1. jsme vyrazili do Náprstkova muzea na Praze 1. Jeli jsme z Letenského náměstí tramvají č. 12 na zastávku Malostranská, ze které jsme přestoupili na osmnáctku a vydali se směrem na Národní. Odtud už jen zbýval kousek pěšky. V muzeu jsme se dozvěděli všechno o indiánech Severní i Jižní Ameriky. Byly tam obrázky, ukázky, videa i exponáty. Provázela nás paní průvodkyně, která nám o všem pověděla a na konci ukázala, jak se plete náramek z nitek. Když jsme odcházeli, koupili jsme si suvenýry a vydali se zpět do školy. Nakonec jsme se vrátili o poslední vyučovací hodinu. Výlet se nám moc líbil.

Žáci 6.B a třídní učitelka Jana Kloučková


Návštěva paní Doris G (5.A)
26.1.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Po návštěvě Terezína nás v Praze navštívila úžasná dáma, Doris Grozdanovič. V lednu 1941 dostala rodina paní Doris rozkaz, aby se ihned dostavila do Terezína. Jako na jednu z prvních se na její rodinu nevztahovala povinnost limitu 50 kg a mohli si tak vzít více teplého oblečení, díky kterému Doris a její bratr přežívali. Zbytek rodiny takové štěstí bohužel neměl. Vstupní kontroly nebyly v tu dobu ještě tak přísné a Doris si mohla schovat i pár osobních věcí.

Paní Doris nám vyprávěla o utrpení, které v Terezíně prožila. Jedna z historek byla o krutých výsleších vedený kvůli její spolu pasačce ovcí, která od kolem jdoucího železničáře dostala jídlo, které celé nesnědla a chtěla ho pronést přes kontroly své matce. Hlídka ji chytla, zavřela do pevnosti, Doris vyslýchala, ale díky šťastné Davidově hvězdě, ji nechala být. Davidova hvězda za války byla povinně nošena na levé straně oblečení všech židovských obyvatel. Její vyprávění všichni dychtivě poslouchali, a nechyběla ani atmosféra toho ticha, které se celým Terezínem dříve vleklo. Otázek, které jsme paní Doris položily, bylo tolik, že nikdo nevěděl koho jako prvního vyvolat.

Dnes má paní Doris velkou slabost pro křidýlka z KFC, na kterých si u nás s chutí pochutnala. Rozdělila se o ně s námi, protože díky hrůzám čtyřicátých let ví, co je to mít hlad a nemít co jíst. My jsme ji obdarovali květinou a doufáme, že bude ještě dlouho žít a vyprávět všem o hrůzách, které zažila. Nikdo z nás na tyhle chvíle nezapomene.

Tímto děkujeme paní Kirschner a Rafoth za umožnění této vzácné návštěvy.

A.Kirschner, J. Plachý, 5.A


Návštěva Terezína (5.A)
25.1.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pošmourné ráno sedmého prosince 2018 se děti z 5.A vydaly na velmi silnou návštěvu Terezína. Města, které bylo v minulosti přímým účastníkem jedné z nejtragičtějších události našich dějin a dějin židovského národa. Za zdmi Malé terezínské pevnosti bylo za druhé světové války zřízeno vězení pražského Gestapa, kam byli odváženi židé, které později Němci deportovali do vyhlazovacích koncentračních táborů. Nejprve jsme se šli podívat do muzea terezínského Ghetta, které zde bylo za druhé světové války. Muzeum se nacházelo v domě bývalého Heimu pro chlapce od deseti a více let. Druhá část byla pro vstup židů zapovězená. Židovským dětem bylo za druhé světové války zakázáno chodit do školy a jakkoli se vzdělávat. Celé povídání bylo velmi smutné. Dnes si vůbec neuvědomujeme, jak se máme dobře.

Poté následovalo rozdělení do 5 skupin. Každá skupina dostala papír, na kterém bylo napsáno jméno dítěte, které prošlo terezínským ghettem. Dále zde byla mapa, na které jsme měli vyznačena místa, kde jsme dostávali různé otázky. Například: kdo byl velitelem SS v Terezíně nebo jaký strom se nenachází na dvoře Terezínské nemocnice. Po splnění všech úkolů a zodpovězení otázek nám vyšla tajenka s hesly vztahujícími se k židovským dějinám a k utrpení židovského národa. Velmi nás zasáhlo, kolik jmen dětí z naší školy prošlo Terezínem. Hledali jsme jejich jména mezi dalšími dětskými oběťmi.

Po výtečném obědě jsme si prohlédli dům, kdy pobývali lidé čekající na své osudy, řízené německou zlovůlí. Měli jsme možnost vidět i místo, kde byla zahrádka a prostor pro chov ovcí. Ty tam pásla i dívka jménem Doris. Tu dokonce Němci vyfotili na své materiály pro potřeby propagandy jejich hrůzného záměru a ukázání světu, jak moc je jejich myšlenka humánní, a jak moc dobře se nejen židé v Terezíně mají. Což byla jen snůška promyšlených výmyslů. Na závěr návštěvy jsme na kolejích, vedoucích často na poslední smrtelnou cestu, zapálili svíčky a uctil tak památku všech obětí druhé světové války.

Děkujeme paní Rafoth za skvělý výklad a všem maminkám, které se s námi exkurze zúčastnily.

A. Kirschner, J. Plachý, 5.A

Fotogalerie


Program MONTESSORI - informace pro rodiče
21.1.2019 korunka.org AKTUALITY


První třída s Montessori programem vznikla na naší základní škole na základě zájmu rodičů budoucích prvňáčků ve školním roce 2016/2017. V současné době (leden 2019) máme na naší škole 3 třídy s Montessori programem, v každém ročníku jednu. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít další první třídu.

Vzdělávání dětí v těchto třídách se uskutečňuje v souladu se školním vzdělávacím programem (dále ŠVP) ZŠ Korunovační ŠVP 3in, dodatek č. 2 k 1. 9. 2016. Tento dodatek doplňuje ŠVP naší školy o metody, přístupy a principy vzdělávání podle M. Montessori, které jsou uplatňovány ve třídách s Montessori programem. Doporučujeme si ho prostudovat zde: Vzdělávaci program MontessoriInformace o používaných metodách, přístupech a principech a o praktickém fungování tříd s programem Montessori na naší škole i o kritériích, která budou zohledňována při přijímání Vašeho dítěte do této třídy, obdržíte na informační schůzce ve středu 6. 3. 2019 v 16 hodin. Náhradní termín informační schůzky je ve středu 27. 3. 2019 v 16 hodin.

Do tříd Montessori můžete nahlédnout v rámci celoškolních dnů otevřených dveří ve středu 6. 2. 2019 a ve středu 6. 3. 2019 v době od 8 do 11.40. V případě, že se Vám nehodí žádný z uvedených termínů, kontaktujte elektronicky koordinátorku projektu Mgr. Ivu Schmittovou (schmittova@korunka.org) a domluvte si individuální termín návštěvy.


Montessori a Tvořivá škola ruku v ruce v angličtině
19.1.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Od minulého školního roku máme možnost využívat pomůcky pro výuky anglického jazyka zakoupené spolkem Korunka. O většině z nich bychom mohli říci, že jsou určené pro výuku s prvky Montessori. To však neznamená, že je nelze využít v třídách bez alternativního zaměření. Tyto pomůcky se vyznačují zejména názorností a hravostí, což přitahuje pozornost většiny žáků. Tvořivá škola propaguje zapojení všech smyslů při získávání nových poznatků a také se vyznačuje aktivním zapojením žáků do výroby knížeček, skládaček, leporel … jednoduše názorných pomůcek všeho druhu.

Není tedy třeba využívané pomůcky nijak nálepkovat, stačí otevřený přístup a vše jde zkombinovat dohromady.

Mgr. Tereza Blažková, vyučující Aj


Prvňáčci na Kupkovi ve Valdštejnské jízdárně
18.1.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


V pondělí 24.1. navštívila třída 1.B ve Valdštejnské jízdárně výstavu Františka Kupky. Nechali jsme se okouzlit barvami obrazů a děti pomocí barevných fólií vytvářely různé odstíny barev. V obrazech s vertikálními čarami objevovaly katedrály, geometrické tvary jim připomínaly vnitřky technických věcí a nejjednodušší abstrakce je ve škole inspirovala k rozpohybování obrazu.

TU


Korunovinky 1/2018-19 - to si počtete!
28.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dnes Vás přinášíme první číslo letošních KORUNOVINEK, přejeme příjemné čtení a děkujeme za finanční podporu tisku spolku Korunka.

KORUNOVINKY 1/2018/19
Ohlédnutí za vánoční časem
22.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Třída 1.B. a předškolní třída navštívila v adventním čase kostel Panny Marie Andělské na Hradčanech. Znovu jsme se společně zamysleli nad smyslem předvánočního času, i jak ho můžeme využít. Betlém s postavami v životní velikosti všechny potěšil a okouzlil, zvláště, když je betlémy možné vidět v kostelích až do 24. prosince..

TU

DOUČOVÁNÍ PO VYUČOVÁNÍ - informace o projektu
21.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole po celý rok 2018. Doučující jsou zkušené pedagožky a pedagogové z naší školy. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak nově i pro žáky z 9. třídy.

Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2019. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2018.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka

Spolek Korunka předal pomůcky na výuku jazyků za 10.000 Kč škole
21.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Ve středu 7.11.2018 předaly zástupkyně Spolku Korunka škole pomůcky pro výuku jazyků, které Spolek zakoupil v rámci projektu Využití Montessori a jiných alternativní pomůcky a postupů ve výuce cizích jazyků. Pomůcky na angličtinu jsme předaly dětem ve 3.C za přítomnosti pana ředitele, se kterým si je děti hned vyzkoušely.

Na angličtinu byly pořízeny dvě sady materiálů pro 1. stupeň a jedna sada pro 2. stupeň, zakoupeny byly také pomůcky pro němčinu a francouzštinu, které jsou vyučovány na 2. stupni. Slovní zásobu, gramatické jevy i reálie si žáci mohou v hodinách procvičit při společenských didaktických hrách, přírodopisných aktivitách nebo například skládáním větného či slovního domina. Celková hodnota zakoupených pomůcek činí 10.000 Kč.

Děkujeme MČ Praha 7, za jejichž finanční podpory byl projekt i letos realizován.

Děkujeme také paní učitelkám anglického jazyka Tereze Blažkové a Tereze Richtrové, které se podílely na výběru kvalitních a rozmanitých pomůcek.

V listopadu 2018 Spolek opět podal žádost o finanční podporu na pokračování tohoto projektu v rámci Programových dotací MČ Praha 7 pro rok 2019.

Přejeme dětem i pedagožkám a pedagogům, ať jim tyto pomůcky zpříjemňují společnou cestu za poznáním.

Zuzana Novotná, Spolek Korunka

Fotogalerie - darované pomůcky


Předvánční výlet do rodinné firmy (4.B a 4.C)
20.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Třídy 4.B a 4.C se na začátku prosince vydaly městskou hromadnou dopravou do Šestajovic, kde se nachází rodinná firma, svíčkárna Rodas. Objednali jsme si program, kdy jsme si každý vyrobili voňavé mýdlo, svíčky a mohli jsme si namíchat pytlíček voňavé koupelové soli. Teď se už jen rozhodnout, komu tyto krásné vánoční dárečky nadělíme. Ten, kdo chtěl dárečků více, mohl si nakoupit další krásné a voňavé výrobky v podnikové prodejně (http://www.rodas.cz/vyrobni-dilny-pro-skoly).

Třídní učitelky Ivana Šmídová a Blanka Dvořáková

Projekt "Mikroklima a okolí lokalit" děti baví
20.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Koncem září ZŠ Korunovační byla nabídnuta projektová akce pro 1. a 2. stupeň MIKROKLIMA OKOLÍ A LOKALIT zaměřeno na ovzduší, prašnost, zeleň a vodu. Firma Ekocentrum Koniklec, číslo 01/71 ZO ČSOP se sídlem Koniklec, p.s., Vlkova 2725/34, Praha 3, 130 00, koordinátorka Ing. Dalia Peterová.

Projektu se zúčastnila školní družina, třídy Montessori (2. C a 3. C) + 2. stupeň šesté třídy A, B. Vybrali jsme si zajímavá témata, která si žáci mezi sebou rozdělili. První úvodní hodinu nám přišla objasnit paní koordinátorka projektu. První celek byl s názvem VÝBĚR LOKALIT - OVDUŠÍ. Korunka byla pod velkým dohledem šestých tříd, které výzkumné vzorky rozmístili ve třídě, na chodbách, na venkovním parapetu, mezi okny, ale také si vyzkoušeli pokusy doma. Výzkumné vzorky jsme po necelých cca 14 dnech vyhodnotili a zpracovali závěry. Naše škola je u hlavní silnice směr Letenské náměstí, prach je opravdu všude a prašnost je velmi vysoká uvnitř budovy i mimo ní. První část projektu mají šesté třídy splněno a v únoru nás čeká další téma. Těšíme se na nové výzkumné vzorky a hypotézy.

Bc. Dáša Mikešová


Přidali jsme se k projektu JEŽÍŠKOVA VNOUČÁTKA
20.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Naši žáci se přidali do projektu Ježíškova vnoučata, který organizuje Český rozhlas. Žáci tříd 4.A, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A a 8.B pro seniory vyráběli krásná vánoční přání. Tato přáníčka předá český rozhlas spolu s malým dárečkem seniorům, kteří budou na Vánoce v domovech bez svých rodin.

Třída 4.B tato přání odvezla do českého rozhlasu. Odměnou jim za to byla prohlídka vysílacího studia při živém vysílání a pro všechny krásný pocit, že i oni udělají někomu jinému velkou radost. Více info o projektu: https://www.facebook.com/147366845331958/posts/2011305232271434/.

Velký dík žákům a také jejich paním učitelkám za pomoc při výrobě přání.

Ivana Šmídová

"Advent naruby" - třída Montessori v azylovém domě
20.12.2018 korunka.org AKTUALITY


Dnes 20. prosince zavítaly děti ze 3. montessori třídy ZŠ Korunovační do azylového domu v Praze 7, aby předaly místním dětem dárečky, které donesly v rámci projektu "advent naruby". V průběhu prosince vybíraly doma společně s rodiči některou svoji hračku, knížku nebo oblečení, tu pak donesly do třídy a povyprávěly ostatním, co je k tomuto výběru vedlo. Měly velkou radost, když mohly svoje dárky předat dalším dětem.

I.S.

Kroužek historie ŠD
19.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Od října děti ze školní družiny navštěvují KROUŽEK HISTORIE, který se koná každé pondělí v 1.C. Kroužek je určen pro menší děti (1.,2. třída), které se zábavnou a hravou formou dozvídají zajímavosti o Praze, a to zejména o místech na Praze 7, která je většinou jejich domovinou. Setkávání ve třídě prokládáme procházkami na místa, o kterých jsme si četli. Viděli jsme už rybníky ve Stromovce, Letenskou vodárenskou věž, nebo Letenskou pláň. Na jaře budeme odvážnější a procházky budeme směřovat blíže k Pražskému hradu, o kterém se nyní hodně zajímáme a čteme jeho historii.

Bc. Karolína Mochanová


ADVENTNÍ DÍLNA 4. C (ŠD)
19.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Letos jsme se ve školní družině 4. C rozhodli zkusit vyrobit vlastní opravdové adventní věnce z živých větviček, které by si tvůrci mohli odnést domů. Taky jsme doufali, že natrénujeme na tvorbu věnců na vánoční trhy. Nakonec se připojilo i několik žáků z ostatních čtvrtých tříd a jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. Všichni slíbili, že až doma zapálí první adventní svíčku, pošlou do družiny fotografii. A na vánočních trzích se okamžitě prodalo všech šest svícnových zdobených věnců.

Tak zas příští rok! Veselé a šťastné svátky přeje Bc. Elena Masaryková

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA PŘAŽSKÉHO HRADU (3.A)
19.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Dnešní čtvrteční dopoledne 20. prosince 2018 třída 3. A navštívila Pražský hrad. Cestu nám zpříjemnily padající sněhové vločky. Byla to nádhera. Prošli jsme si hlavní nádvoří, podívali se do katedrály sv. Víta, která byla nádherně vánočně vyzdobena. Katedrálu obdivovalo mnoho tuzemských i zahraničních turistů. Krása, která nás překvapila, byl betlém, který byl vyroben ze slámy, sochy v životní velikosti. Jeho výzdoba byla naproti vchodu z kancléřské budovy našeho pana prezidenta. Po malé exkurzi nádvořím jsme se zastavili na vánočních trzích pod hradem, kde se linula vůně purpury, vanilky a skořice. Naši výpravu jsme zakončili sejitím po zámeckých schodech na Malostranské náměstí. Výprava byla moc pěkná, vánoční a sněhově bílá.

Krásný adventní čas přejí Bc. Dáša Mikešová, Bc. Petra Frková


Sportovní hry ŠD
18.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


I v letošním roce byl od října pro děti ze školní družiny otevřen kroužek sportovních her, který se koná každou středu ve dvou skupinách pro mladší a starší žáky. Malé děti se zábavnou formou sportovních her učí rozvíjet své pohybové schopnosti a smysl pro fair play. Starší děti se postupně seznamují s gymnastickým nářadím, učí se akrobatické prvky a posilují střed těla. K tomu jim slouží pomůcky jako kladina, žebřiny, kruhy a různé jiné balanční pomůcky. Motto sportovních her stále zůstává "Kdo si hraje, nezlobí" a v tomto duchu budeme pokračovat i nadále.

Bc. Kristýna Valentová, Beáta Kůdelová


DIVADLO FANTAZIE - DIVADELNÍ KROUŽEK ŠD
18.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Letos jsme opět úspěšně navázali a pokračujeme (již třetím rokem) s trochu obměněným ansámblem, v jehož čele se stále drží Janek Pantoflíček, Prokop Štamfest, aj. ale i loňští prvňáci.

Přibylo několik nových herců z prvního stupně, taktéž dva předškoláci velmi překvapují svou nebojácností a výmluvností. Loni jsme nastudovali Pohádku o narození Jezulátka ( na motivy knížky Josefa Lady ) - nebo-li živý Betlém. Stále jsme ale nemohli letos obsadit roli Svatého Josefa, což je dost klíčové. Nakonec tuto roli studuje Tadeáš Hájek. Panna Marie je krásná dlouhovlasá dívka z 1. B, Kristýnka Stachová.

Ivana Glasová

První pomoc čtvrťáci umí (kroužek ŠD)
18.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


V říjnu jsme s dětmi začali pokračovat v prevenci a kroužku První pomoci. Kroužek je určen pro děti čtvrtých tříd, které se úkolu a příprav uchopily s velkým nasazením. Každé pondělí probíráme různá témata, která jsou obohacena kazuistickým příběhem, názornými ukázkami a videozáznamem. Děti kroužek doplňují svými myšlenkami a příběhy, které je potkaly. Uvědomují si, že poskytnout první pomoc komukoliv, je velmi důležité a záslužné. Jako malí mají strach, ale první rozhodnutí je na nich samotných. Cílem tohoto kroužku je připravit se na celorepublikovou soutěž HELPÍK v první pomoci, ale také poskytnout pomoc nebo zachránit život kamarádovi nebo komukoliv jinému.

Bc. Dáša Mikešová


Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2017/18
17.12.2018 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18Příloha č. 1 - rozbor hospodaření 4qPříloha č. 2 - přehled o hospodářském výsledku - fondyPříloha č. 3 - komentář k rozborům hospodaření
Kreativ - podzimno zimní projekty (ŠD)
16.12.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Během letošního podzimu a začínající zimy proběhly již dva projekty. První byl zaměřen na zdobení textilu a druhý na výrobu sněžítek. První tvoření probíhalo ještě za příznivého počasí a mohli jsme se tedy květinovým vzorům, mandalám, hudebním motivů a dalším originálním obrázků věnovat i v prostorách školního dvora. Děti opět nezůstaly jen u triček, ale vznikly např. i krásně puntíkované šortky :. Sněžítka byly posledním projektem tohoto kalendářního roku, protože jsme všichni měli spoustu práce s přípravou výrobků na trhy. Tvoření ale určitě ještě neodzvonilo, v lednu se ozvu s dalším projektem :.

Za ŠD Mgr. Tereza Blažková

Vánoční dílna
3.12.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


V rámci příprav na vánoční svátky a vánoční trhy se ve třídě 5. A konaly vánoční dílny. Protože už jsou děti šikovné, pustili jsme se do výroby vánočních svícnů, vonných pytlíčku nebo slaměných věnců na dveře. Samozřejmě nesmí chybět ani vánoční přání. Jak se nám dílo povedlo, můžete vidět v naší fotogalerii.

FotogalerieTU

VÁNOCE NA KORUNCE
3.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vánoce máme za dveřmi, všichni se už moc těšíme na tu vánoční náladu, ke které neodmyslitelně patří i vůně pečeného cukroví.

A i my jsme dnes provoněli celé první patro, kdy jsme za obrovské pomoci maminky Evičky a Janičky všichni společně pekli perníčky. Děti si vyzkoušely válet těsto, vykrajovat jejich oblíbené tvary, péct i zdobit hotové perníčky. Já jsem jen koukala, jak šikovné děti byly, a obdivovala jsem nejen kluky, kteří pracovali jak rození cukráři.

Přijďte i vy ochutnat. V úterý 11.12. na vánočním jarmarku si budete moci koupit malý vzoreček nebo třeba i celý perníkový svícínek.

Paní učitelka Ivana Šmídová a žáci 4.B, 3.12.


3D Planety v 5.A
3.12.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Téma vesmír nás v přírodovědě provází několik týdnu. Proč si tedy látku nezpříjemnit a nevyrobit si vlastní planety? V pracovních činnostech jsme si planety pomocí kašírování vyrobili, ve výtvarné výchově nabarvili a pak už je zbývalo jen zavěsit.

TU

Návštěva domova pro seniory
2.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dne 27.11. jsme se třídou 5.A v rámci projektu #jsemlaskavec, navštívili domov pro seniory v Kamenické ulici. Děti si samy vybraly, že chtějí podpořit a udělat radost právě seniorům. První setkání bylo poznávací a seznamovací. Děti se se všemi pozdravily, napekly spoustu dobrot a společně jsme si zazpívali. Poté byl prostor pro otázky. Nejvíce jsme se zajímali o jejich mládí, školní léta, život za války a o rodinu. Děti se dozvěděly, že jedna z přítomných dam chodila před 90ti lety k nám do školy, což nás všechny velmi překvapilo. Setkání bylo velmi emotivní a přátelské a my se těšíme na další předvánoční návštěvu.

TU

Naši čtvrťáci v Šáreckém údolí
1.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dne 28.11. se 4.A,B zúčastnila projektu výsadby sazenic stromků v Šáreckém údolí s Lesy hl.m.Praha . Sázení se uskutečnilo do nepřipravené půdy jamkovou výsadbou. Děti viděly a pracovaly se sazenicemi buku a dubu o velikosti 25-35 cm. Přestože byl mráz, svítilo nám sluníčko:-). Byl krásný den. Žáci se snažili správně sázet podle rad odborníků stromky motyko-sekerou. Odměnou byla samolepka s nápisem ,, Zasadil jsem se o Českou republiku", a dobrý pocit z vykonané práce. Ty stromy (více jak 150 ks) tam budou i za dvacet, třicet ....let, kdy z našich dětí budou dospělí jako "jejich" stromy.

V moci každého učitele je pozitivně ovlivnit své žáky, ukázat jim činnosti, které nejsou běžné, ač jsou obyčejné. Každá činnost rozvíjí schopnosti a probouzí nové zájmy či běžné posiluje. Ochrana přírody, pamatování na budoucí generace ne jen na sebe je jedna ze základních činností člověka.

Hana Větrovcová, třídní učitelka 4.A

KORUNKA V DOXU (akce ŠD)
25.11.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Páteční dopoledne (9. 11. 2018) děti z 1. C Montessori navštívily v Doxu vzducholoď Gulliver. Interaktivní program probíhal zhruba dvě hodiny, kterým nás provázela lektorka Madla s příběhem o vzducholodi Gulliver, jenž je umístěna na střeše Doxu, ale i o cestování vůbec. Program byl zakončen workshopem na téma můj transportní (třeba i kouzelný) prostředek. Děti měly za úkol sestrojit vlastní plavidlo či "létadlo", kterým by se dopravily na místo svých snů a fantazijních příběhů. K dispozici byla prkýnka, špejle, provázky, větve, dřívka. Děti pracovaly v malých skupinkách, a jejich produkty byly opravdu fantastické. Ostatně posuďte na fotografiích.

Bc. Karolína Mochanová

Fotogalerie


Odoledne plné zábavy (akce 7.A)
24.11.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Odpoledne plné zábavy. Tak by se dal popsat program, který si sestavila 7.A na pátek 9. listopadu. Všechno začalo po obědě, kdy se třída v čele s panem učitelem Vališem a asistentkou Eliškou vydala na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se konal hudební festival Century of sound oslavující stoleté výročí založení Československé republiky. Celá třída si v rámci hudebního workshopu mohla vyzkoušet, jaké to je, stát na velkém pódiu za DJ pultem, mixovat hudbu a točit knoflíky nejrůznějších kontrolorů. Lektorem byl anglický DJ Ben Osborne. Po workshopu třída nastoupila na tramvaj směr Jumppark Jarov. Tam si žáci užívali například 3D vybíjenou, bouldering, ale hlavně halu plnou trampolín.

Josef Vališ

Výsledky voleb do školské rady - zápis volební komise
20.11.2018 korunka.org AKTUALITY


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE Z 20.11.2018
VYHLÁSILI JSME CELOŠKOLNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ KE 100 LETŮM REPUBLIKY
11.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vyhlášení, podmínky a ceny celoškolní výtvarné soutěže ke 100 letům naší republiky
Děti z přípravky a 1.-3. tříd přivítaly podzim
10.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V pátek 21.9.2018 jsme na školním dvoře společně přivítali podzim. Ten astronomický sice začal až v sobotu, to ale nechodíme do školy, a tak jsme vítání přesunuli na pátek. Celý týden jsme si říkali o znacích tohoto nově příchozího ročního období, zpívali jsme písničky, četli nejrůznější básničky a příběhy. Ty nejzajímavější jsme pak recitovali a zpívali ostatním třídám na školním dvoře. S sebou jsme si přinesli ještě něco - papírovou vlaštovku. Léto se s námi loučí různě i my s ním. Loučíme se s některými letními aktivitami, počasím, rostlinami a hlavně zvířaty, která se chystají k zimnímu spánku nebo odlétají za teplem. Pro nás byly letos důležití možná nejznámější cestovatelé - vlaštovky.

Dobře víme, jak dlouhý a náročný let mají každý rok před sebou. Zkusili jsme si proto všichni sestavit z papíru ,,letoun," který se alespoň trošku podobá těmto ptákům a uskutečnili několik soutěží o nejdelší či nejvyšší let. Na závěr našeho setkání jsme vlaštovkám svým hodem pomyslně popřáli šťastnou cestu.

Děti z přípravné třídy, prvních, druhých a třetích tříd.

(psala Kateřina Šantúrová, fotil Karel Černý)

Děti z přípravné třídy, prvních, druhých a třetích tříd. (psala Kateřina Šantúrová, fotil Karel Černý)

Recenze: Momo, PONEC - divadlo pro tanec, 22. 10. 2018
4.11.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

Se třídou 7.A jsme navštívili divadlo Ponec. Byli jsme na představení Momo a ztracený čas.

Divadlo začalo tak, že jsme si sundali boty, protože jsme se dozvěděli, že budeme součástí představení. Posadili jsme se do kruhu na jevišti a divadlo začalo. Nejdříve tančili a hráli tanečnice, dokonce i jeden tanečník a my je sledovali, ale potom si nás postupně brali na jeviště a my jsme tam tančili a hopsali s nimi. Tématem představení bylo to, jak čas plyne, jak rychle mizí a jak málo času máme ve svém životě. Divadlo bylo dobře ztvárněné a choreografie byla super. Bylo to hodně improvizované představení. Nejvíce se nám líbila interaktivní složka představení, kdy jsme mohli na plátně sledovat svůj vlastní pohyb. Mně se to moc líbilo, ale asi bych to doporučila mladším dětem.

Stela Kapiasová, 7.A

Žáci si vyzkoušeli kandidovat do voleb... (7.A a 8.A
18.10.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V hodinách komunikační výchovy (třídy 7.A a 8.A) jsme si vyzkoušeli kandidovat do voleb. Ze třídy byli vybráni kandidáti, kteří si sami vytvořili svůj tým. Žáci měli za úkol vytvořit ve vzniklých skupinách volební plakát a následně ho prezentovat spolužákům jako voličům. Museli jsme navzájem respektovat své názory a diskutovat o nich. Po prezentaci jednotlivých kandidátek jsme hodnotili plakát i mluvený projev. Bylo zajímavé sledovat různé názory a čemu žáci přikládají důležitost. Všem žákům se práce podařila, většina hodnotila skupinovou práci velmi kladně.

r> Bára Horáková, vyučující Čj

Fotogalerie


Drakům lehce vanul podzimní větřík
18.10.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Podzimní vánek je jako stvořený pro zábavu s létajícími draky. A stalo se už tradicí, že v tento čas školní družina pořádá soutěž o nejkrásnější a nejlépe létající draky ve velké Drakiádě. A tak jsme se 17. října sešli na Letenské pláni, abychom si užili slunné odpoledne a pořádnou dračí zábavu. Atmosféra byla pohodová navzdory povětrnostním podmínkám, které nebyly zrovna ideální. Jedno z hesel naší Drakiády je: "co neudělá vítr, doběhnou nohy". I přes různé peripetie a občasné zamotání provázků nakonec letenskou oblohu zaplnily pestrobarevné létající příšerky. Za své výkony si děti odnesly výherní balíčky a diplomy. Tímto bychom také chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se akce zúčastnili. Vše tedy dopadlo dobře a my se už teď těšíme na další ročník Drakiády, yohoo!
Za tým ŠD Beáta a Kristýna

Družina v Rudolfinu
14.10.2018 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA

Rudolfinum a historie
Vznik Rudolfina jako víceúčelové budovy, jejíž koncepce neměla v té době obdoby, iniciovala Böhmische Sparkasse (Česká spořitelna), nejstarší peněžní ústav na území Českého království, založený v roce 1825. Prestižní stavba vypovídala nejen o finančních možnostech a zázemí Böhmische Sparkasse, ale i o jejím sebevědomí, odpovědnosti a přesvědčení o výsostné úloze umění. Jako místo stavby byla vybrána parcela na pravém břehu Vltavy, přesně naproti Pražskému hradu. Místo, kde stávalo tzv. rejdiště, káznice, Broscheova chemická továrna a nakonec pila podnikatele a rytíře Lanny, tak konečně získalo důstojné využití.
Páteční dopoledne (12. 10. 2018) děti z 1. C Montessori navštívily galerii Rudolfinum výstavu Petra Písaříka SPACE MAKER. Pro většinu dětí to nebyla první návštěva galerie a výstavu si vychutnávaly s velkým nadšením. Bylo na nich vidět, že je program baví a s chutí přijímají všehny nové podněty. Byla pro nás připravena prohlídka s kurátorkou a pak volná zábava v Art parku. Vzhledem k tomu, že reakce dětí byly velmi pozitivní, pořídili jsme pro potřeby školy permanentku, a budeme v návštěvách zajímavých výstav pokračovat. Koneckonců zima bude dlouhá.
Bc. Karolína Mochanová

Fotogalerie


INFO ŘEDITELE

Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

Číslo účtu školní kuchyně:
51-2510110217/0100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A VÝHLED NA 2020 a 2021

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018/19 - 2023/24

PROJEKTY, GRANTY, SPOLUPRÁCE

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Aktuální termíny a info
INFO výchovné poradkyně - přijímací řízení 2018/19

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016

DODATEK č.3 k 1.9.2017


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 1.9.2013


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz