Plastiky z víček (Olympiáda 2. roč. - dovednostní část)

2A 2B 2C 2D