Výsledky voleb do školské rady - zápis volební komise
20.11.2018 korunka.org AKTUALITY


VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - ZÁPIS VOLEBNÍ KOMISE Z 20.11.2018
Babí léto v pražské ZOO
11.10.2018 korunka.org AKTUALITY

Čtvrtá třída, nová paní učitelka, nové předměty… vlastivěda a přírodověda. Tak se pojďme seznámit a také se třeba dozvědět, o čem bude přírodověda. A kam zajít nejlépe?

Dne 10.9. jsme byli v ZOO Praha společně se 4.C. Měli jsme paní průvodkyni, která nám sdělila plno informací. Prošli jsme celou vrchní část. Můj největší zážitek byl, když přese mě skákali lemuři. V ZOO to bylo bezvadné. Kája P.

Dne 10.9. jsme byli se 4.C v pražské zoologické zahradě. Měli jsme tam hezký výklad od paní průvodkyně. Byl o zajímavostech zvířat, které jsme viděli. Nejvíce se mi líbilo, když jsme byli u lemurů a oni kolem nás běhali. Výlet se mi moc líbil, rád bych tam šel znovu. Oliver

Dne 10.9. jsme byli v ZOO Praha. Byli jsme tam ještě se 4.C. Byla tam s námi paní průvodkyně, která nás provedla horní částí ZOO a povídali jsme si o zvířatech. Nejvíce se mi líbil lemuří pavilón. V ZOO se mi moc líbilo, určitě tam někdy ještě půjdu. Šimon

10.9.jsme byli v pražské ZOO, šla tam třída 4.B a 4.C. Šli jsme pěšky a přes řeku jsme jeli přívozem. Když jsme do ZOO přišli, seznámili jsme se s průvodkyní a ta nás provedla přes horní část ZOO. Mně se nejvíc líbili lemuři, kteří skákali na stromy. Do ZOO se dá chodit pořád. Moc se mi tam líbilo. Hanka

a paní učitelka Ivana Šmídová


Šesťáci se "stmelovali"...
7.10.2018 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 26. až 27.9. měli žáci šestých tříd (6.A, 6.B) možnost zúčastnit se takzvaného stmelovacího kurzu. Důvodem bylo napomoci stmelení žáků, kteří se ze tří tříd na prvním stupni základní školy rozdělili do dvou na stupni druhém. Program zajistili lektoři zájmového sdružení Jules & Jim, se kterými má ZŠ Korunovační dobré zkušenosti, v loňském roce se osvědčili například v programech v rámci selektivní primární prevence, lektoři sdružení školí naše pedagogy.

Žákům šestých tříd byl zajištěn bohatý program, jenž byl založen na různorodých aktivitách. Cílem kurzu bylo to, aby si děti uvědomily, že v jednotě je síla, tudíž je (nejen ve škole) důležité spolupracovat, a to i přes možnou nelibost. V rámci programu se z mého pohledu nejlépe osvědčila aktivita s názvem Akustoidi, při které se třída jako celek musela přesunout na druhou stranu místnosti za určitých pravidel.

Stmelovací kurz jistě odkryl slabé i silné stránky jednotlivých tříd. Troufám si však říci, že jeho prostřednictvím se nakročilo k postupnému stmelení jednotlivých šestých tříd. Zbytek už je však na samotných žácích včetně vyučujících, jelikož každý člen se podílí na klimatu třídy. Stejně jako každý proces, i tento má jistě svůj čas.

Jana Kloučková, třídní učitelka 6.B


INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY - ZRUŠENÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
27.9.2018 korunka.org AKTUALITY


KE DNI 27. 9. 2018 JSEM Z PRAVOMOCI VYHLAŠOVATELE VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA 7, KORUNOVAČNÍ 8, ZRUŠIL VOLBU DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENOU DNE 10. 9. 2018. VOLBA SE MĚLA KONAT DNE 8. ŘÍJNA 2018.

PODROBNÉ INFORMACE A ZDŮVODNĚNÍ V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU.

Zrušení volby do školské radyMgr. Tomáš Komrska, ředitel školy


Montessori program vítá nové prvňáčky
26.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Montessori třídám se na naší základní škole ZŠ Korunovační daří. První školní den jsme přivítali další prvňáčky. Už nás je i včetně pedagogů necelá stovka. Program má tři třídy, takže se výuka může ještě více přiblížit zásadám Montessori pedagogiky, kdy se společně učí děti různého věku a starší žáci pomáhají těm mladším. Toho jsme využili hned v prvním týdnu školního roku, kdy děti ze třetí a druhé třídy vysvětlovaly nováčkům zásady bezpečnosti ve škole i mimo ni. Moc děkujeme vedení naší školy za to, že umožnilo vznik tříd s prvky výuky podle Montessori pedagogiky. Velmi si vážíme podpory ze strany naší školy i městské části a budeme rádi, když se na nás přijdete podívat.

Bára

Fotogalerie
V říjnu zahajujeme setkávání předškoláků
24.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Ve středu 3.října zahajujeme tradiční setkávání předškoláků. Přehled dalších termínů a podrobné informace najdete v pravém sloupci pod ikonkou "Setkávání předškoláků".


Realizujeme projekt MULTIKULTURNÍ KORUNOVAČNÍ
23.9.2018 korunka.org AKTUALITY


V naší škole je od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2020 realizován projekt s názvem "Multikulturní Korunovační", reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001168, financovaný z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci základní školy.


Finanační podpora kroužků
18.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, včera jsme obdrželi od pana starosty MČ Praha 7 Mgr. Jana Čižinského informaci, že Praha 7 získala za druhé místo v soutěži Obec přátelská rodině organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Díky tomu obdržela dotaci ve výši 1.200.000 Kč, kterou hodlá mimo jiné využít k tomu, aby každé dítě na Praze 7 mělo možnost zapsat se do zájmového kroužku, i když rodinná finanční situace tomu třeba právě nepřeje.

Informace pro rodiče a potvrzení zapsání do kroužku (zapsání do kroužku potvrzujeme v kanceláři školy a zde jsou k dispozici i formuláře s informacemi.

Kroužek plakát

Kroužek text

Kroužek formulářTomáš Komrska

VYHLAŠUJI VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
10.9.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, v přiloženém dokumentu najdete vyhlášení voleb do školské rady ke dni 10.9.2018:

Vyhlášení voleb do školské rady


Návratka, návrh, kandidatura


Souhrrné informace k zahájení školního roku
25.8.2018 korunka.org AKTUALITY


Souhrnné informace k zahájení školního roku ZDE


Informace k opravě soklu školní budovy
2.7.2018 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin a měsíce září bude probíhat rekonstrukce soklu školní budovy. Sokl byl již delší dobu v havarijním stavu kvůli stáří omítky a vzlínající vlhkosti obvodového zdiva.

Cílem opravy je nejen opravit omítky, ale i odsolit zdivo do co největší hloubky, aby nová omítka vydržela co nejdéle. Odsolování soklu je časově náročný proces, protože vyžaduje dlouhé technologické přestávky, v průběhu kterých dochází k absorpci soli a vysychání tzv. hladových/ obětovaných omítek. Případná nepřítomnost dělníků na stavbě tedy neznamená nečinnost zhotovitelské firmy, ale technologickou přestávku nutnou pro správné ošetření zdi.

S ohledem na výše uvedené je pravděpodobné, že se rekonstrukce soklu protáhne do září. Věříme, že zrekonstruovaný sokl vylepší vzhled školní budovy i celé ulice, a děláme vše pro to, aby co nejdéle vydržel. Předem vám děkujeme za pochopení.

Pavel Vyhnánek, místostarosta Prahy 7


Do Paříže za poznáním a za zážitky
24.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Minulý týden vyjelo třicet šest žáků 2. stupně na poznávací výlet do Paříže. V úterý ráno po noční cestě autobusem nás přivítaly Invalidovna a Eiffelovka nevlídně, poprchávalo a obloha byla zatažená. Někdo se pak rozhodl pro procházku, jiní vyjeli až nahoru, jedna skupina vyšla pěšky do 1. patra. Výhled byl nádherný na všechny strany. Pak nás čekala docela dlouhá procházka, z Trocadéra jsme prošli kolem vítězného oblouku (Arc de Triomphe je vítězný oblouk, který dal postavit Napoleon Bonaparte na paměť svého vítězství v bitvě u Slavkova) a pokračovali po bulváru Avenue des Champs-Élysées, otud do zahrad Louvre (Palais du Louvre, bývalé sídlo francouzských králů) a na ostrov Cité ke katedrále Notre-Dame (gotická římskokatolická katedrála Panny Marie) .

Druhý den jsme začali prohlídkou rozlehlých zahrad královského zámeckého komplexu Versailles, který se nachází necelou hodinu od Paříže. Z Versailles jsme se nechali autobusem odvést pod Montmartre (v překladu: Hora mučedníků, kopec v Paříži a historická čtvrť), vyšli jsme k bazilize Sacre Coeur (bazilika Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, římskokatolický farní kostel, postavený v 19. a 20.stol.), pokračovali uličkami Mntmartre ke slavné kankánové tančírně Moulin Rouge. Pak nákup v "Cerefouru" a do hotelu.

Třetí den jsme začali ve čtvrti mrakodrapů La Défence (obchodní čtvrt, supemoderní stavby a mrakodrapy), kterou jsme prošli a zastavili se u novodobého vítězného oblouku z roku 1989 ( La Grande Arche, se nazýval Chantecoq neboli Kohoutí zpěv). Odtud metrem do galerie Louvre, kde nás zajímala především Mona Lisa, kterou jsme prostě museli vidět. Skupina osmi kluků se v La Défence oddělila a jela ke slavnému stadionu fotbalového klubu Paris Saint-Germain. Ten jsme viděli díky probíhající rekonstrukci bohužel jen zvenku. Všichni jsme se zase sešli na nábřeží Seiny. Kdo chtěl, absolvoval plavbu lodí centrem Paříže po Seině. Potom už jenom poslední nákup a noční cesta domů. Všichni jsme si výlet náležitě užili, celou dobu byla nálada výborná, při zpáteční cestě jsme už plánovali další cestu za hranice všedních dnů. Cestovní kanceláři Vega Tour děkujeme za skvělou cestu.

Cestu popsal a vyfotil Tomáš KomrskaFotogalerie


LETNÍ DVORKOVÁ SLAVNOST DVŮR DOKOŘÁN
14.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Zveme všechny děti, rodiče, pedagogy a zaměstnance školy na tradiční dvorkovou slavnost, a to ve středu 27.6.2018 od 16-19 hodin na školním dvoře. Dvorková slavnost je chvílí rozloučení se školním rokem, společných setkání, posezení v sousedské kavárně. Děti i dospělé jistě potěší doprovodný program, například workshop jízdy na longboardu, vystoupení divadelního kroužku, malování na obličej a další. Jako dobrovolné vstupné uvítáme něco dobrého na společný stůl:)
Těšíme se na Vás!

Za Spolek Korunka Hanka Šišková , předsedkyně


Charitativní bazar na Korunce
12.6.2018 korunka.org AKTUALITY


Dubnový bazar na naší škole proběhl úspěšně. Navzdory menší účasti, která byla dána prodlouženým víkendem a odjezdem mnoha možných návštěvníků bazaru mimo Prahu, se vyšplhal výtěžek bazaru na 60.000Kč.

Opět proběhla tichá aukce, odměny od více než padesátky našich sponzorů potěšily mnoho návštěvníků, bazar nabízel ke koupi velké množství oblečení, hraček, knih a dalších předmětů, kavárna lákala mnoha skvělými dobrotami. Novým prvkem byla letos recesistická aukce Jakuba Koháka, který je již tradičně naším hostem. Bazar byl zpestřen například dogdancingem (Psí akademie Dance and Jump), virtuální realitou (DDM), zvířecím koutkem a malováním na obličej.

Na bazar jsme pozvali více než 20 sociálně slabých rodin z Prahy 7, které si zdarma vybraly oblečení a další potřebné věci. Zbylé oblečení si již částečně přebrala MČ Praha 7 a poskytla je dalším potřebným z naší městské části, zbytek věcí bude věnován charitativním organizacím.

Bazar se odehrál pod záštitou starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského. Výtěžek bazaru bude věnován na doučování dětí s výukovým handicapem a na další aktivity Spolku Korunka ve prospěch dětí z naší školy. Děkujeme všem, kteří tradiční jarní charitativní bazar na Korunce podpořili, ať už organizačně či sponzorsky, pomocí při jeho přípravě, darováním předmětů či návštěvou bazaru samotného.

Těšíme se opět na setkání na příštím ročníku charitativního bazaru na jaře 2019!Za Spolek Korunka Hanka Šišková (předsedkyně)

Setkání, schůzky rodičů v týdnu od 4.6.2018
1.6.2018 korunka.org AKTUALITY


V úterý 5.6. od 17 hodin SETKÁNÍ NEFORMÁLNÍCH ZÁSTUPCŮ TŘÍD S ŘEDITELEM ŠKOLY II. - jídelna.

Ve středu 6.6.2018 Setkání předškoláků 16 - 18 hod. a schůzka s p. učitelkami budoucích 1. tříd je 16.15 hod., děti převezmeme do 18 hod. Setkání dětí je i pro Monte, ale rodiče monte schůzku nemají (viz další text)

V úterý 12.6.2018 Členská schůze spolku rodičů Montessori v aule:

Pro rodiče současné 1. a 2. třídy od 17 hod. - UČAST NUTNÁ - HLASOVÁNÍ

Pro nové členy rodičů spolku Monte. z budoucí 1. třídy v út. 12.6. od 18 hod. - UČAST NUTNÁ - HLASOVÁNÍ

BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY NA KORUNCE
1.4.2018 korunka.org AKTUALITY


Jaro máme tady a barvičkami to u nás na Korunce úplně svítilo. Školní družinka, učitelé prvního stupně, další pedagogové, pan ředitel, paní zástupkyně, ale převážně děti si barevné dny náramně užívali. Každý den jsme zvolili jinou barvu kraslic. V pondělí byla červená a vypadalo to na Korunce, jako kdyby nám dozrály sladké jahody. Úterý byla zelená a vypadali jsme jako zelená travička. Ve středu zalila školu žlutá a zářili jsme všichni jako sluníčka. Paní hospodářka a naše paní kuchařky, kterým to moc slušelo, připravily barevné dobroty, např. rajskou omáčku, zelené fazolky a rýži na kari. Všichni jsme si to moc užili, ale to hlavní je teprve před námi. Velikonoční prázdniny, Boží hod velikonoční a nádherné svátky jara. Všem velké poděkování a těšíme se na příště.

Bc. Dáša Mikešová

HLEDÁ SE STUDENTSKÝ STAROSTA PRAHY 7
14.3.2018 korunka.org AKTUALITY

Chceš se stát prvním Studentským starostou / starostkou Prahy 7? Studentské zastupitelstvo Prahy 7 ve spolupráci s Městskou částí Praha 7 připravilo unikátní projekt, jehož výsledkem bude volba historicky studentského prvního starosty/ první starostky Prahy 7.

Koho hledáme?

V prvé řadě potřebujeme kandidáty – studenty či studentky posledních dvou ročníků základních škol nebo středoškoláky, kteří bydlí nebo studují na území Prahy 7. Předpokládáme, že se kandidáti zajímají o dění v Praze 7 a současně by chtěli pozitivně ovlivňovat život mladých lidí v naší čtvrti. Studentský starosta se v ideálním případě stane jakýmsi mluvčím mladé generace z Prahy 7. Může diskutovat s vedením Prahy 7 o problémech, přinášet vlastní návrhy a doporučovat řešení v záležitostech, které se týkají života mladých lidí v rámci naší komunity. Studentský starosta či starostka se stane leaderem již fungujícího dobrovolného sdružení – Studentského zastupitelstva Prahy 7.

INFORMACE na webu Prahy 7

INFORMACE na Facebooku


Zapište si do diáře: Jarní charitativní BAZAR na Korunce
9.3.2018 korunka.org AKTUALITY


O víkendu 28. - 29. dubna 2018 (So 10.00-17.00, Ne 10.00-15.00) pořádá Spolek Korunka v prostorách ZŠ Korunovační již 4. ročník charitativního BAZARU.

Pokud máte doma cokoliv, co by ještě mohlo posloužit, například čisté a nepoškozené oblečení, sportovní vybavení, knihy, hračky, kuchyňské vybavení a další kvalitní a nepoškozené předměty, můžete je přinést od úterý 20.03.2018 na vrátnici školy s označemí BAZAR.

Na BAZARU na vás kromě velevýhodných nákupů čeká občerstvení ve vyhlášené bazarové kavárně, dětský koutek a zajímavý program. Díky slosovatelným vstupenkám můžete získat hodnotné ceny od našich sponzorů a vydražit skvělé předměty i zážitky v tiché aukci.

Výtěžek z BAZARU věnujeme na podporu doučování dětí s výukovým handicapem a další aktivity ve prospěch dětí ze ZŠ Korunovační.

Oblečení a předměty, které se během bazaru neprodají, budou ve spolupráci s MČ Praha 7 věnovány sociálně slabým rodinám a seniorům. Charitativní BAZAR se i tento rok koná pod záštitou starosty městské části Praha 7. Děkujeme za podporu.

S případnými dotazy se obracejte na paní L. Kýhosovou, tel. 775 768 007.

Poděkování Spolku Korunka za dar
22.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Děkujeme Spolku Korunka za krásný dar, tedy přesněji za hromadu krásných dárků pro děti. Ty převzaly začátkem ledna od zástupkyň spolku přes 260 předmětů, např. sady knížek pro čtení ve třídách (Prevítovi, Johana s nosem nahoru, Kronika města Kocourkova a mnohé další), dále pomůcky pro doučování českého jazyka a matematiky, ale také kompletní edici Dějin světa v 6ti svazcích nebo vědecké kalkulačky. Spolek daroval škole také čtyři velké dřevěné květináče na zahradu jako základ pro zelenou učebnu. Celková cena daru je 60.107,- Kč.

Otevíráme naši veřejnou sbírku na pomoc rodičům
14.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Počínaje 1. lednem 2018 otevíráme veřejnou sbírku KAMÍNEK na pomoc rodičům, kteří se ocitnou ve finanční nouzi. Všechny potřebné informace najdete v následujícím odkazu a v pravém sloupci pod stálým odkazem (kamínkem). Předem děkujeme všem dárcům. I malý kamínek potěší.

KOMPLETNÍ INFORMACE PRO DÁRCE A ŽADATELE POMOCITomáš Komrska, osoba oprávněná jednat ve věci sbírky

Tři králové
7.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Když k Vám přijdou Tři králové, určitě jim otevřete!

Vaši předškoláci

Tři králové na Korunce (ŠD)
6.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia. Navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu jako dary zlato, kadidlo a myrhu. Jejich jména, Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice.

Na Korunce jsme v pátek 5. ledna oslavili svátek Tří králů trochu netradičně. Dramatický kroužek pod vedením Ivany Glasové si pro žáky připravil krátký příběh o těchto třech mudrcích. Dětem byla formou příběhu připomenuta letitá tradice, která nás všechny chytla za srdíčko. Příběh byl na motivy pohádky Josefa Lady "Pohádka o narození Jezulátka". Naši mladí herci z dramatického kroužku si vedli velmi dobře. Předvedli profesionální výkon, přestože dnes měli svoji první premiéru. Těšíme se na další vystoupení

Bc. Dáša Mikešová, Ivana Glasová

Fotogalerie


DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM
22.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Od února 2017 probíhá na naší škole projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka. Doučující jsou zkušené pedagožky z naší školy, doučování z matematiky a českého jazyka probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to zatím pro 5 skupin dětí z prvního stupně. Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dát dětem možnost zažívat pocit studijního úspěchu a radosti z poznávání, posílit jejich sebevědomí a tím zlepšovat jejich přístup ke stuiu i k sobě samým. Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, rodičů i od dětí samotných považujeme projekt za přínosný pro všechny zúčastněné a budeme v něm pokračovat i v roce 2018. Naším plánem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7. Od října jsme přidali ještě přípravu na přijímací zkoušky pro žáky z 9. třídy, která potrvá až do termínu přijímacích zkoušek. Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2017. Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Za Spolek Korunka Hanka Šišková

Vánoční trhy se setkaly s mimořádným zájmem rodičů
16.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Letošní tradiční vánoční trhy se setkaly s mimořádným zájmem rodičů, děkujeme jim za podporu školy a aktivit dětí. Speciální díky patří deváťákům, kteří přispěli ke krásné předvánoční atmosféře perfektně zorganizovaným občerstvením.

Fotogalerie


Zpívání koled u kostela Sv. Antonína
15.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Ve středu 13.12. se v podvečer sešlo před kostelem sv. Antonína více než 100 rodičů, návštěvníků i náhodných kolemjdoucích, kteří si spolu s dětmi z Anglické družiny z naší školy s radostí zazpívali české koledy a anglické vánoční písničky, zahřáli se domácím svařeným vínem a pochutnali si na vánočním pečivu, které věnovalo Antonínovo pekařství a Spolek Korunka. Předvánoční zastavení se neslo v atmosféře radosti a pokoje. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli, dětem za krásný zpěv, hudebnímu doprovodu, na kterém se velkou měrou podílel také David Bayer z 8. třídy, všem návštěvníkům a účastníkům akce a děkujeme našemu sponzorovi Antonínovu pekařství. Akci společně připravili Anglická družina a Spolek Korunka.

Za Spolek Korunka Hanka Šišková

Mikuláš přišel k nám (do školy...)
15.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Fotogalerie


HURÁ NA BRUSLE
9.12.2017 korunka.org AKTUALITY


V pátek 1.12. se třídy 5.C a 5.A a zúčastnily slavnostního zahájení kluziště na Letné. V 11:00 zahájila program paní primátorka a další představitelé Magistrátu HMP a MČ Praha 7. Děti si pak mohly zahrát hry, navléknout si vánoční věnec a získat nějaké ceny. A teď už jen nasadit brusle ….

INFORMACE O BRUSLENÍ NA LETENSKÉ PLÁNIIvana Šmídová

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2016/17
1.12.2017 korunka.org AKTUALITY


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/17


Přílohy:

Rozbor hospodaření za 4. čtvrtletí 2016

Přehled o hospodářském výsledku a rozdělení do fondů

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2016Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 2.11.2017 a hlasování per rollam

Zápis hlasování per rollam o výroční zprávě školy ze dne 14.11.2017


IT-SLOT (informatická soutěž pro osmáky a deváťáky)
26.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 21. a 22.11.2017 se konalo první kolo celostátní Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT. Do soutěže IT-SLOT se letos zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 4 599 žáků, z nichž 4 012 žáci odehráli první kolo soutěže (soutěžili žáci 8. a 9. ročníků).

Naše škola se zúčastnila poprvé a těsně jsme nepostoupili do 2. kola. Z našich žáků se nejlépe umístil Štěpán Vykysalý z 9 ročníku (51.místo), Theodor Hnátek byl 98. - to je vzhledem k počtu účastníků krásný výsledek. Soutěž organizuje jž osm let Soukromá střední škola výpočetní techniky, se kterou dlouhodobě spolpracujeme (sssvt.cz). Soutěž prověřila znalosti žáků nejen z informatiky, ale i z matematiky, logiky. Ověřili jsme si i schopnost řešit problémy.

Připravil Tomáš Komrska

Chtěli byste si vyzkoušet stát se “Zubařem nanečisto”?
21.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Chtěli byste si vyzkoušet stát se “Zubařem nanečisto”? Právě to se podařilo Anetce Z. ze 4. B, která ve čtvrtek 16. 11. usedla na místo zubní asistentky v ordinaci Erica Rafotha (. Využila tak certifikát na 2hodinové asistování, který s maminkou vydražily v tiché aukci v rámci školního dobročinného bazaru v dubnu 2017. Anetka se naučila obsluhovat zubařské křeslo, pracovat s pacientem, základními zubními nástroji i asistovat s rentgenem. A jak se jí zubařská zkušenost líbila? "Vždy jsem si chtěla vyzkoušet být zubařkou, abych se zubaře nebála. Moc mě to bavilo a vůbec jsem nečekala, že to bude tak zábavné a poučné. Strašně rychle to uteklo a ráda bych se vrátila ještě jednou.”

Tereza Rafoth

Fotogalerie


CO2 - neviditelná hrozba ve třídách?
19.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Začátkem listopadu dostaly pražské školy dopis ředitele Hygienické stanice HMP k tématu kvality vzduchu ve třídách. Hygienická stanice provedla v první polovině roku v 17 základních školách měření koncentrace oxidu uhličitého vlastními kalibrovanými měřidly. Zajímavé výsledky měření publikoval informační portál Prahy 7 (http://praha7.cz/23165_Prazsti-hygienici-doporucuji-skolam-ve-tridach-pravidelne-vetrat).

U nás zatím toto měření neproběhlo. Naše škola však sleduje koncentrace CO2 ve třídách již od září 2016, kdy jsme zakoupili citlivý měřicí přístroj VOLTCRAFT HYGROCUBE 100, který kromě relativní vlhkosti a teploty měří koncentraci CO2. Měření prováděli nárazově i kontinuálně v době vyučování v několika třídách žáci 8. a 9.roč. v rámci předmětu Pracovní činnosti. V žádném případě jsme nenaměřili přes 1200 ppm (v současné době je limit pro koncentraci CO2 ve vnitřním prostředí stanoven na 1500 ppm, tzn. 1500 částic na jeden milion). Koncentrace nad tento limit mohou vést k únavě a snížené pozornosti. Naměřené příznivé hodnoty přičítáme velikosti tříd okolo 240 m3, většina učeben zároveň disponuje původními větracími šachtami u podlahy a u stropu, které podle dřívějšího měření zajišťují přirozenou výměnu asi 8m3 vzduchu za hodinu.

I přes poměrně příznivé hodnoty budeme nadále po zahájení topné sezóny hodnoty CO2 sledovat, kvalitu vzduchu mají částečně v rukou paní učitelky a paní vychovatelky školní družiny. Ty musí dodržovat doporučení hygieniků, využívat možnost větrat dveřmi na chodbu a nezapomínat na nutnost krátkého a intenzivního provětrání třídy i několikrát za dopoledne.

Problematice CO2 je věnována řada článků na internetu, odborníci doporučují sledovat pravidelně koncentrace CO2 i doma. Na serveru zpravy .e15.cz jsme se dočetli, že koncentrace CO2 na Zemi je nyní nejvyšší za 4 miliony let. Více pro zvídavé na http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/koncentrace-co2-na-zemi-je-nejvyssi-za-ctyri-miliony-let-i-na-antarktide-1302391.

Připravil Tomáš Komrska

Žákovský parlament zahájil činnost
18.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, vážení přátelé školy,

od října tohoto školního roku jsme dali prostor žákům, kteří se chtějí zvýšit povědomí o našem školním společenství a chtějí se aktivně zapojit do pozitivního ovlivňování svého okolí. Dali jsme tak možnost vzniknout žákovskému parlamentu na ZŠ Korunovační. Žáci byli nejdříve seznámeni se slovem parlament, významem této instituce v demokratické společnosti a v neposlední řadě i s povinnostmi, které členům parlamentu náleží.

Některé žákovský parlament oslovil natolik, že se přihlásili do třídních voleb a prezentovali své představy o práci pro třídní kolektiv a školu jako takovou svým spolužákům. Z následného hlasování vzešli vždy dva kandidáti za každou třídu, to vše od druhého až po devátý ročník. První jednání žákovského parlamentu se konalo ve středu 1. 11. 2017. Zde žáci svým podpisem souhlasili se stanovami ŽP. Tohoto jednání se zúčastnily téměř všechny třídy, zájem neprojevili pouze žáci devátého ročníku.

Na prvním jednání byl zvolen předsedou ŽP za první stupeň František Vrbík, za druhý stupeň Kačka Pacandová, zapisovatel z prvního jednání je paní učitelka Petra, další jednání budou zapisovat Vincent Kopecký a Eva Verčimáková. ŽP je otevřený všem návštěvám, které se zajímají o dění v naší škole.

Termíny žákovského parlamentu 2017, vždy od 14 h v učebně fyziky:

středa 1. 11. 2017, oba stupně,
středa 8. 11. 2017, 1. st.,
středa 15. 11. 2017, 2. st.,
středa 6. 12. 2017, oba stupně.

Mgr. Petra Marušková

FMŠ VÝŠINY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA KORUNCE
14.11.2017 korunka.org AKTUALITY

V rámci společného projektu a dlouhodobé spolupráce s MŠ Výšiny a ZŠ Korunovační, navštívilo 8. listopadu 2017 naši školu cca 60 dětí. Na první setkání děti doprovodila paní ředitelka Michaela Eklová a přišel je pozdravit i pan ředitel Tomáš Komrska. Výprava se konala ve školní jídelně, kde si děti samy mohly vyzkoušet nosit velké tácy. Paní kuchařky jim připravily chutnou svačinku. Každý malý šikula si vzal pití a společně s paní učitelkami si pochutnávaly na jahodové dobrůtce. Za odměnu našim kuchařkám děti zazpívaly písničku, odrecitovaly básničky a závěrem se naučily podzimní říkanku. Dětem se ve škole a školní jídelně moc líbilo a těší se na další setkání.

Bc. Dáša Mikešová


Montessori pomůcky dětem
13.11.2017 korunka.org AKTUALITY

Ve středu 8.11. předal Spolek Korunka škole alternativní pomůcky do výuky angličtiny pro 1. stupeň, předání se uskutečnilo v Montessori třídě za přítomnosti pana ředitele. Děti ihned projevily o pomůcky velký zájem a ještě ten den si některé pomůcky při výuce angličtiny vyzkoušely. Pomůcky do jazykové výuky jsme vybrali ve spolupráci s pedagogy školy v rámci spolkového projektu Montessori a jiné alternativní pomůcky a postupy ve výuce angličtiny. Dvě sady pomůcek, které zahrnují jazykové hry v angličtině, karty, mapy a další, jsou k dispozici pedagogům a dětem na 1. stupni i zájemcům z řad pedagogů 2. stupně a měly by napomoci k oživení a zpestření výuky angličtiny. V rámci tohoto projektu se také na konci října uskutečnil první ze dvou odborných seminářů pro pedagogy o využití Montessori a jiných alternativních pomůcek ve výuce jazyka a o Montessori pedagogice (financováno Spolkem Korunka).

Projekt Montessori a jiné alternativní pomůcky a postupy ve výuce angličtiny je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme pedagogům školy za spolupráci a MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.


Taneční Halloween už tradiční
29.10.2017 korunka.org AKTUALITY

Koncem minulého týdne proběhla v aule tradiční halloweenská taneční párty. Užili si ji především ti, kteří rádi tančí a hrají hry. Byla to opět výborná příležitost setkat se s kamarády z ostatních tříd prvního stupně. Děkujeme třídě 7.A a klukům z devítky, kteří akci ozvučili.

Info a foto T. Komrska

Fotogalerie


Participativní rozpočet na Korunce - průběžná zpráva
29.10.2017 korunka.org AKTUALITY

Od pátku 8. 9. 2017 do pondělí 2. 10. 2017 na Základní škole Korunovační probíhal projekt participativního rozpočtočtování Pébéčko nazvaný výstižně "Vize Korunky 2017, kdy děti samy rozhodovaly, na co využijí částku 50.000 Kč, kterou věnovala Městská část Prahy 7. Participativní rozpočtování si mohli poprvé vyzkoušet občané Prahy 7, konkrétně žáci 4. až 9. ročníků Základní školy Korunovační. Děti přicházely s vlastními návrhy projektů, které by vedly ke zlepšení prostředí školy, samy si řídily kampaň a v neposlední řadě pro vítězný projekty mohly hlasovat. Z jednotlivých tříd vzešlo kolem 70 návrhů, které byly prezentovány v rámci celoškolního kola v prostorách jídelny. Zde děti samy rozhodly o postupu 20 projektů, které projednala porota. Do dalšího kola kampaně porota zvolila 12 projektů.

Kampaň byla završená hlasováním, kterého se účastnili žáci 2. až 9. tříd, možnost volit měli i rodiče žáků. Celkový počet 374 hlasujících rozhodl o vítězném projektu s názvem "Trampolíny, sedací pytle" žákyň 4. A, které získaly 165 hlasů. V současné době dívky začaly s přípravou a realizace samotného projektu proběhne do poloviny prosince.

Petra Marušková, koordinátorka projektu, maruskova@korunka.org

Fotogalerie - plakáty pro kampaň a on-line hlasování dětí


Jak na fotbalovém miniturnaji Prahy 7?
1.10.2017 korunka.org AKTUALITY

V úterý 19. 9. 2017 se naši žáci 6. a 7. ročníků účastnili fotbalového MINI turnaje, kde v konkurenci škol Prahy 7 obsadili hezké 6. místo. Do turnaje jsme nevstoupili příliš šťastně a podlehli v prvním zápase 2 : 0. V průběhu turnaje se však herní výkon našich chlapců zvedal, až k vytoužené vysoké výhře v posledním zápase ve skupině. Bohužel ihned v následujícím zápase, jsme vysoko podlehli našim soupeřům a přišli o naději na lepší umístění.

Turnaje se účastnili žáci:

6.A - Štěpán Kovář, Aleš Minx, Tomáš Kadlec, Matyáš Hradecký, Jan Prokš
7.A - Adam Šindelář, Bévalds Niks Jánis
7.B - Radek Drba, Mário Ondruš, Matěj Rut, Daniel Dobrotka

Marek Pěkný - učitel TV

VIZE KORUNKA 2017 - participativní rozpočet
24.9.2017 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás seznámili s průběhem projektu Pébéčko, který od 8. 9. 2017 probíhá na naší škole.

Pébéčko je projektem D21, která se snaží podpořit participativní rozpočet i na základních školách.

Díky finanční podpoře městské části Praha 7 jsme dostali možnost využít 50.000 Kč na projekt, který si děti samy vymyslí a společně s rodiči odhlasují.

V první fázi byli třídní učitelé seznámeni s projektem, jeho principy a cílem. Další fází byl projektový den, během kterého děti pracovaly na svých projektech, které se snažily prosadit ve třídě, tedy k postupu do celoškolního kola. Vítězné projekty postoupily do celoškolního kola. Těchto projektů bylo přes 70. Celoškolní kolo deliberace (strukturované diskuze) se konalo ve školní jídelně. Žáci byli rozděleni podle vylosovaných čísel k jednotlivým stolům. Zde se setkaly děti z různých tříd (4. - 9. třída). Jejich cílem bylo představit svůj projekt a prosadit ho do dalšího kola. U každého stolu žáci hlasovali až čtyřmi hlasy, které rozdělili pro projekty, které je oslovily.

Celkem bylo zvoleno 20 projektů, které žáci prezentovali před všemi účastníky a porotou (pan ředitel Komrska, paní zástupkyně Václavíková a koordinátorka projektu paní učitelka Marušková). Následující den zasedla porota a po pečlivém rozhodování se domluvila na 12 projektech, které postoupily do další fáze (kampaně). Některé projekty postoupily ihned, k některým projektům potřebovala porota doplňující informace a navrhovatelé zamítnutých projektů byli seznámeni s důvodem, proč jejich projekt nepostoupil dál.

V další fázi kampaně je úkolem dětí oslovit, co největší počet spolužáků a jejich rodičů, aby jejich projekt vyhrál. Tato fáze skončí v úterý 26. 9. 2017. Ve středu potom dojdeme do fáze volby. Každý žák dostane vygenerovaný pin a v průběhu středy 27. 9. 2017 bude moci volit v počítačové učebně. Rodiče, kteří budou mít zájem se zúčastnit volby vítězného projektu, se můžou dostavit ve středu od 13:00 do 18:00 h do počítačové učebny. Zde jim bude přidělen pin.

Myslím, že hlavní cíl projektu byl pro nás naplněn již během samotného průběhu. Děti se s radostí zapojily do rozhodování a daly nám najevo, že je škola a její život zajímá.

Seznam projektů, které postupují do kampaně:

Obnovení stolů na ping pong, 5. B,
Vylepšení Korunovinek, 7. B,
Oprava průchodu do šaten, 8. A,
Zábavné mušle, 8. B,
Vyvýšený záhon, 5. C,
Knihovna a relax, 7. A,
Světla do tělocvičny, 5. C
Kruhy do tělocvičny, 5. A,
Trampolíny, sedací pytle, 4. A,
Toaleťák, 5. A,
IZS + složky, 9. A
Hipster koutek, 9. třída.

Fotogalerie - první kolo výběru projektů (foto T. Komrska)


Reportáž Ludmily Křesťanové - Český rozhlas


Petra Marušková - školní koordinátor projektu

Chvála řemeslu
19.9.2017 korunka.org AKTUALITY

V pátek 15. září navštívili chlapci 8. ročníku v rámci pracovních činností jarmark uměleckých řemesel. Jarmark se konal na nádvoří Libeňského zámku. V krásném počasí si chlapci mohli prohlédnout ukázky řemesel, práci mistrů i učňů. Práci i výrobky si vyfotografovali a vypracují krátký referát o řemesle, které se jim nejvíce líbilo.

U stánků se chlapcům věnovali mistři odborného výcviku i učni a učnice. Ukázky řemesel umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř, umělecký truhlář, řezbář, zlatník a klenotník, umělecký rytec, umělecký pozlacovač, umělecký keramik, vlásenkář a maskér, štukatér, umělecký sklenář, košíkář, sedlář ( výrobce koženého zboží ), vazač knih a umělecký zpracovatel textilu byly na vynikající úrovni. Chlapcům se jarmark velmi líbil a někteří si koupili i krásné dárky.

Petra Paseka

Fotogalerie


Připravujeme školní rok 2017/18
20.8.2017 korunka.org AKTUALITY


SOUHRNNÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18Starší články