INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A PŘÍRPAVNÉ TŘÍDY
25.2.2018 korunka.org AKTUALITY


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU A PŘÍRPAVNÉ TŘÍDY
Poděkování Spolku Korunka za dar
22.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Děkujeme Spolku Korunka za krásný dar, tedy přesněji za hromadu krásných dárků pro děti. Ty převzaly začátkem ledna od zástupkyň spolku přes 260 předmětů, např. sady knížek pro čtení ve třídách (Prevítovi, Johana s nosem nahoru, Kronika města Kocourkova a mnohé další), dále pomůcky pro doučování českého jazyka a matematiky, ale také kompletní edici Dějin světa v 6ti svazcích nebo vědecké kalkulačky. Spolek daroval škole také čtyři velké dřevěné květináče na zahradu jako základ pro zelenou učebnu. Celková cena daru je 60.107,- Kč.

Otevíráme naši veřejnou sbírku na pomoc rodičům
14.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Počínaje 1. lednem 2018 otevíráme veřejnou sbírku KAMÍNEK na pomoc rodičům, kteří se ocitnou ve finanční nouzi. Všechny potřebné informace najdete v následujícím odkazu a v pravém sloupci pod stálým odkazem (kamínkem). Předem děkujeme všem dárcům. I malý kamínek potěší.

KOMPLETNÍ INFORMACE PRO DÁRCE A ŽADATELE POMOCITomáš Komrska, osoba oprávněná jednat ve věci sbírky

Tři králové
7.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Když k Vám přijdou Tři králové, určitě jim otevřete!

Vaši předškoláci

Tři králové na Korunce (ŠD)
6.1.2018 korunka.org AKTUALITY


Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia. Navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu jako dary zlato, kadidlo a myrhu. Jejich jména, Kašpar, Melichar a Baltazar, přinesla až pozdější tradice.

Na Korunce jsme v pátek 5. ledna oslavili svátek Tří králů trochu netradičně. Dramatický kroužek pod vedením Ivany Glasové si pro žáky připravil krátký příběh o těchto třech mudrcích. Dětem byla formou příběhu připomenuta letitá tradice, která nás všechny chytla za srdíčko. Příběh byl na motivy pohádky Josefa Lady "Pohádka o narození Jezulátka". Naši mladí herci z dramatického kroužku si vedli velmi dobře. Předvedli profesionální výkon, přestože dnes měli svoji první premiéru. Těšíme se na další vystoupení

Bc. Dáša Mikešová, Ivana Glasová

Fotogalerie


DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOVÝM ZNEVÝHODNĚNÍM
22.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Od února 2017 probíhá na naší škole projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka. Doučující jsou zkušené pedagožky z naší školy, doučování z matematiky a českého jazyka probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to zatím pro 5 skupin dětí z prvního stupně. Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dát dětem možnost zažívat pocit studijního úspěchu a radosti z poznávání, posílit jejich sebevědomí a tím zlepšovat jejich přístup ke stuiu i k sobě samým. Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, rodičů i od dětí samotných považujeme projekt za přínosný pro všechny zúčastněné a budeme v něm pokračovat i v roce 2018. Naším plánem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7. Od října jsme přidali ještě přípravu na přijímací zkoušky pro žáky z 9. třídy, která potrvá až do termínu přijímacích zkoušek. Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2017. Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Za Spolek Korunka Hanka Šišková

Vánoční trhy se setkaly s mimořádným zájmem rodičů
16.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Letošní tradiční vánoční trhy se setkaly s mimořádným zájmem rodičů, děkujeme jim za podporu školy a aktivit dětí. Speciální díky patří deváťákům, kteří přispěli ke krásné předvánoční atmosféře perfektně zorganizovaným občerstvením.

Fotogalerie


Zpívání koled u kostela Sv. Antonína
15.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Ve středu 13.12. se v podvečer sešlo před kostelem sv. Antonína více než 100 rodičů, návštěvníků i náhodných kolemjdoucích, kteří si spolu s dětmi z Anglické družiny z naší školy s radostí zazpívali české koledy a anglické vánoční písničky, zahřáli se domácím svařeným vínem a pochutnali si na vánočním pečivu, které věnovalo Antonínovo pekařství a Spolek Korunka. Předvánoční zastavení se neslo v atmosféře radosti a pokoje. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli, dětem za krásný zpěv, hudebnímu doprovodu, na kterém se velkou měrou podílel také David Bayer z 8. třídy, všem návštěvníkům a účastníkům akce a děkujeme našemu sponzorovi Antonínovu pekařství. Akci společně připravili Anglická družina a Spolek Korunka.

Za Spolek Korunka Hanka Šišková

Mikuláš přišel k nám (do školy...)
15.12.2017 korunka.org AKTUALITY


Fotogalerie


HURÁ NA BRUSLE
9.12.2017 korunka.org AKTUALITY


V pátek 1.12. se třídy 5.C a 5.A a zúčastnily slavnostního zahájení kluziště na Letné. V 11:00 zahájila program paní primátorka a další představitelé Magistrátu HMP a MČ Praha 7. Děti si pak mohly zahrát hry, navléknout si vánoční věnec a získat nějaké ceny. A teď už jen nasadit brusle ….

INFORMACE O BRUSLENÍ NA LETENSKÉ PLÁNIIvana Šmídová

Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2016/17
1.12.2017 korunka.org AKTUALITY


VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/17


Přílohy:

Rozbor hospodaření za 4. čtvrtletí 2016

Přehled o hospodářském výsledku a rozdělení do fondů

Komentář k rozboru hospodaření za rok 2016Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 2.11.2017 a hlasování per rollam

Zápis hlasování per rollam o výroční zprávě školy ze dne 14.11.2017


IT-SLOT (informatická soutěž pro osmáky a deváťáky)
26.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 21. a 22.11.2017 se konalo první kolo celostátní Vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT. Do soutěže IT-SLOT se letos zaregistrovalo 203 základních škol z celé ČR. Zaregistrované školy přihlásily 4 599 žáků, z nichž 4 012 žáci odehráli první kolo soutěže (soutěžili žáci 8. a 9. ročníků).

Naše škola se zúčastnila poprvé a těsně jsme nepostoupili do 2. kola. Z našich žáků se nejlépe umístil Štěpán Vykysalý z 9 ročníku (51.místo), Theodor Hnátek byl 98. - to je vzhledem k počtu účastníků krásný výsledek. Soutěž organizuje jž osm let Soukromá střední škola výpočetní techniky, se kterou dlouhodobě spolpracujeme (sssvt.cz). Soutěž prověřila znalosti žáků nejen z informatiky, ale i z matematiky, logiky. Ověřili jsme si i schopnost řešit problémy.

Připravil Tomáš Komrska

Chtěli byste si vyzkoušet stát se “Zubařem nanečisto”?
21.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Chtěli byste si vyzkoušet stát se “Zubařem nanečisto”? Právě to se podařilo Anetce Z. ze 4. B, která ve čtvrtek 16. 11. usedla na místo zubní asistentky v ordinaci Erica Rafotha (. Využila tak certifikát na 2hodinové asistování, který s maminkou vydražily v tiché aukci v rámci školního dobročinného bazaru v dubnu 2017. Anetka se naučila obsluhovat zubařské křeslo, pracovat s pacientem, základními zubními nástroji i asistovat s rentgenem. A jak se jí zubařská zkušenost líbila? "Vždy jsem si chtěla vyzkoušet být zubařkou, abych se zubaře nebála. Moc mě to bavilo a vůbec jsem nečekala, že to bude tak zábavné a poučné. Strašně rychle to uteklo a ráda bych se vrátila ještě jednou.”

Tereza Rafoth

Fotogalerie


CO2 - neviditelná hrozba ve třídách?
19.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Začátkem listopadu dostaly pražské školy dopis ředitele Hygienické stanice HMP k tématu kvality vzduchu ve třídách. Hygienická stanice provedla v první polovině roku v 17 základních školách měření koncentrace oxidu uhličitého vlastními kalibrovanými měřidly. Zajímavé výsledky měření publikoval informační portál Prahy 7 (http://praha7.cz/23165_Prazsti-hygienici-doporucuji-skolam-ve-tridach-pravidelne-vetrat).

U nás zatím toto měření neproběhlo. Naše škola však sleduje koncentrace CO2 ve třídách již od září 2016, kdy jsme zakoupili citlivý měřicí přístroj VOLTCRAFT HYGROCUBE 100, který kromě relativní vlhkosti a teploty měří koncentraci CO2. Měření prováděli nárazově i kontinuálně v době vyučování v několika třídách žáci 8. a 9.roč. v rámci předmětu Pracovní činnosti. V žádném případě jsme nenaměřili přes 1200 ppm (v současné době je limit pro koncentraci CO2 ve vnitřním prostředí stanoven na 1500 ppm, tzn. 1500 částic na jeden milion). Koncentrace nad tento limit mohou vést k únavě a snížené pozornosti. Naměřené příznivé hodnoty přičítáme velikosti tříd okolo 240 m3, většina učeben zároveň disponuje původními větracími šachtami u podlahy a u stropu, které podle dřívějšího měření zajišťují přirozenou výměnu asi 8m3 vzduchu za hodinu.

I přes poměrně příznivé hodnoty budeme nadále po zahájení topné sezóny hodnoty CO2 sledovat, kvalitu vzduchu mají částečně v rukou paní učitelky a paní vychovatelky školní družiny. Ty musí dodržovat doporučení hygieniků, využívat možnost větrat dveřmi na chodbu a nezapomínat na nutnost krátkého a intenzivního provětrání třídy i několikrát za dopoledne.

Problematice CO2 je věnována řada článků na internetu, odborníci doporučují sledovat pravidelně koncentrace CO2 i doma. Na serveru zpravy .e15.cz jsme se dočetli, že koncentrace CO2 na Zemi je nyní nejvyšší za 4 miliony let. Více pro zvídavé na http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/koncentrace-co2-na-zemi-je-nejvyssi-za-ctyri-miliony-let-i-na-antarktide-1302391.

Připravil Tomáš Komrska

Žákovský parlament zahájil činnost
18.11.2017 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, vážení přátelé školy,

od října tohoto školního roku jsme dali prostor žákům, kteří se chtějí zvýšit povědomí o našem školním společenství a chtějí se aktivně zapojit do pozitivního ovlivňování svého okolí. Dali jsme tak možnost vzniknout žákovskému parlamentu na ZŠ Korunovační. Žáci byli nejdříve seznámeni se slovem parlament, významem této instituce v demokratické společnosti a v neposlední řadě i s povinnostmi, které členům parlamentu náleží.

Některé žákovský parlament oslovil natolik, že se přihlásili do třídních voleb a prezentovali své představy o práci pro třídní kolektiv a školu jako takovou svým spolužákům. Z následného hlasování vzešli vždy dva kandidáti za každou třídu, to vše od druhého až po devátý ročník. První jednání žákovského parlamentu se konalo ve středu 1. 11. 2017. Zde žáci svým podpisem souhlasili se stanovami ŽP. Tohoto jednání se zúčastnily téměř všechny třídy, zájem neprojevili pouze žáci devátého ročníku.

Na prvním jednání byl zvolen předsedou ŽP za první stupeň František Vrbík, za druhý stupeň Kačka Pacandová, zapisovatel z prvního jednání je paní učitelka Petra, další jednání budou zapisovat Vincent Kopecký a Eva Verčimáková. ŽP je otevřený všem návštěvám, které se zajímají o dění v naší škole.

Termíny žákovského parlamentu 2017, vždy od 14 h v učebně fyziky:

středa 1. 11. 2017, oba stupně,
středa 8. 11. 2017, 1. st.,
středa 15. 11. 2017, 2. st.,
středa 6. 12. 2017, oba stupně.

Mgr. Petra Marušková

FMŠ VÝŠINY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ NA KORUNCE
14.11.2017 korunka.org AKTUALITY

V rámci společného projektu a dlouhodobé spolupráce s MŠ Výšiny a ZŠ Korunovační, navštívilo 8. listopadu 2017 naši školu cca 60 dětí. Na první setkání děti doprovodila paní ředitelka Michaela Eklová a přišel je pozdravit i pan ředitel Tomáš Komrska. Výprava se konala ve školní jídelně, kde si děti samy mohly vyzkoušet nosit velké tácy. Paní kuchařky jim připravily chutnou svačinku. Každý malý šikula si vzal pití a společně s paní učitelkami si pochutnávaly na jahodové dobrůtce. Za odměnu našim kuchařkám děti zazpívaly písničku, odrecitovaly básničky a závěrem se naučily podzimní říkanku. Dětem se ve škole a školní jídelně moc líbilo a těší se na další setkání.

Bc. Dáša Mikešová


Montessori pomůcky dětem
13.11.2017 korunka.org AKTUALITY

Ve středu 8.11. předal Spolek Korunka škole alternativní pomůcky do výuky angličtiny pro 1. stupeň, předání se uskutečnilo v Montessori třídě za přítomnosti pana ředitele. Děti ihned projevily o pomůcky velký zájem a ještě ten den si některé pomůcky při výuce angličtiny vyzkoušely. Pomůcky do jazykové výuky jsme vybrali ve spolupráci s pedagogy školy v rámci spolkového projektu Montessori a jiné alternativní pomůcky a postupy ve výuce angličtiny. Dvě sady pomůcek, které zahrnují jazykové hry v angličtině, karty, mapy a další, jsou k dispozici pedagogům a dětem na 1. stupni i zájemcům z řad pedagogů 2. stupně a měly by napomoci k oživení a zpestření výuky angličtiny. V rámci tohoto projektu se také na konci října uskutečnil první ze dvou odborných seminářů pro pedagogy o využití Montessori a jiných alternativních pomůcek ve výuce jazyka a o Montessori pedagogice (financováno Spolkem Korunka).

Projekt Montessori a jiné alternativní pomůcky a postupy ve výuce angličtiny je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme pedagogům školy za spolupráci a MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.


Taneční Halloween už tradiční
29.10.2017 korunka.org AKTUALITY

Koncem minulého týdne proběhla v aule tradiční halloweenská taneční párty. Užili si ji především ti, kteří rádi tančí a hrají hry. Byla to opět výborná příležitost setkat se s kamarády z ostatních tříd prvního stupně. Děkujeme třídě 7.A a klukům z devítky, kteří akci ozvučili.

Info a foto T. Komrska

Fotogalerie


Participativní rozpočet na Korunce - průběžná zpráva
29.10.2017 korunka.org AKTUALITY

Od pátku 8. 9. 2017 do pondělí 2. 10. 2017 na Základní škole Korunovační probíhal projekt participativního rozpočtočtování Pébéčko nazvaný výstižně "Vize Korunky 2017, kdy děti samy rozhodovaly, na co využijí částku 50.000 Kč, kterou věnovala Městská část Prahy 7. Participativní rozpočtování si mohli poprvé vyzkoušet občané Prahy 7, konkrétně žáci 4. až 9. ročníků Základní školy Korunovační. Děti přicházely s vlastními návrhy projektů, které by vedly ke zlepšení prostředí školy, samy si řídily kampaň a v neposlední řadě pro vítězný projekty mohly hlasovat. Z jednotlivých tříd vzešlo kolem 70 návrhů, které byly prezentovány v rámci celoškolního kola v prostorách jídelny. Zde děti samy rozhodly o postupu 20 projektů, které projednala porota. Do dalšího kola kampaně porota zvolila 12 projektů.

Kampaň byla završená hlasováním, kterého se účastnili žáci 2. až 9. tříd, možnost volit měli i rodiče žáků. Celkový počet 374 hlasujících rozhodl o vítězném projektu s názvem "Trampolíny, sedací pytle" žákyň 4. A, které získaly 165 hlasů. V současné době dívky začaly s přípravou a realizace samotného projektu proběhne do poloviny prosince.

Petra Marušková, koordinátorka projektu, maruskova@korunka.org

Fotogalerie - plakáty pro kampaň a on-line hlasování dětí


Jak na fotbalovém miniturnaji Prahy 7?
1.10.2017 korunka.org AKTUALITY

V úterý 19. 9. 2017 se naši žáci 6. a 7. ročníků účastnili fotbalového MINI turnaje, kde v konkurenci škol Prahy 7 obsadili hezké 6. místo. Do turnaje jsme nevstoupili příliš šťastně a podlehli v prvním zápase 2 : 0. V průběhu turnaje se však herní výkon našich chlapců zvedal, až k vytoužené vysoké výhře v posledním zápase ve skupině. Bohužel ihned v následujícím zápase, jsme vysoko podlehli našim soupeřům a přišli o naději na lepší umístění.

Turnaje se účastnili žáci:

6.A - Štěpán Kovář, Aleš Minx, Tomáš Kadlec, Matyáš Hradecký, Jan Prokš
7.A - Adam Šindelář, Bévalds Niks Jánis
7.B - Radek Drba, Mário Ondruš, Matěj Rut, Daniel Dobrotka

Marek Pěkný - učitel TV

VIZE KORUNKA 2017 - participativní rozpočet
24.9.2017 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, dovolte, abychom Vás seznámili s průběhem projektu Pébéčko, který od 8. 9. 2017 probíhá na naší škole.

Pébéčko je projektem D21, která se snaží podpořit participativní rozpočet i na základních školách.

Díky finanční podpoře městské části Praha 7 jsme dostali možnost využít 50.000 Kč na projekt, který si děti samy vymyslí a společně s rodiči odhlasují.

V první fázi byli třídní učitelé seznámeni s projektem, jeho principy a cílem. Další fází byl projektový den, během kterého děti pracovaly na svých projektech, které se snažily prosadit ve třídě, tedy k postupu do celoškolního kola. Vítězné projekty postoupily do celoškolního kola. Těchto projektů bylo přes 70. Celoškolní kolo deliberace (strukturované diskuze) se konalo ve školní jídelně. Žáci byli rozděleni podle vylosovaných čísel k jednotlivým stolům. Zde se setkaly děti z různých tříd (4. - 9. třída). Jejich cílem bylo představit svůj projekt a prosadit ho do dalšího kola. U každého stolu žáci hlasovali až čtyřmi hlasy, které rozdělili pro projekty, které je oslovily.

Celkem bylo zvoleno 20 projektů, které žáci prezentovali před všemi účastníky a porotou (pan ředitel Komrska, paní zástupkyně Václavíková a koordinátorka projektu paní učitelka Marušková). Následující den zasedla porota a po pečlivém rozhodování se domluvila na 12 projektech, které postoupily do další fáze (kampaně). Některé projekty postoupily ihned, k některým projektům potřebovala porota doplňující informace a navrhovatelé zamítnutých projektů byli seznámeni s důvodem, proč jejich projekt nepostoupil dál.

V další fázi kampaně je úkolem dětí oslovit, co největší počet spolužáků a jejich rodičů, aby jejich projekt vyhrál. Tato fáze skončí v úterý 26. 9. 2017. Ve středu potom dojdeme do fáze volby. Každý žák dostane vygenerovaný pin a v průběhu středy 27. 9. 2017 bude moci volit v počítačové učebně. Rodiče, kteří budou mít zájem se zúčastnit volby vítězného projektu, se můžou dostavit ve středu od 13:00 do 18:00 h do počítačové učebny. Zde jim bude přidělen pin.

Myslím, že hlavní cíl projektu byl pro nás naplněn již během samotného průběhu. Děti se s radostí zapojily do rozhodování a daly nám najevo, že je škola a její život zajímá.

Seznam projektů, které postupují do kampaně:

Obnovení stolů na ping pong, 5. B,
Vylepšení Korunovinek, 7. B,
Oprava průchodu do šaten, 8. A,
Zábavné mušle, 8. B,
Vyvýšený záhon, 5. C,
Knihovna a relax, 7. A,
Světla do tělocvičny, 5. C
Kruhy do tělocvičny, 5. A,
Trampolíny, sedací pytle, 4. A,
Toaleťák, 5. A,
IZS + složky, 9. A
Hipster koutek, 9. třída.

Fotogalerie - první kolo výběru projektů (foto T. Komrska)


Reportáž Ludmily Křesťanové - Český rozhlas


Petra Marušková - školní koordinátor projektu

Chvála řemeslu
19.9.2017 korunka.org AKTUALITY

V pátek 15. září navštívili chlapci 8. ročníku v rámci pracovních činností jarmark uměleckých řemesel. Jarmark se konal na nádvoří Libeňského zámku. V krásném počasí si chlapci mohli prohlédnout ukázky řemesel, práci mistrů i učňů. Práci i výrobky si vyfotografovali a vypracují krátký referát o řemesle, které se jim nejvíce líbilo.

U stánků se chlapcům věnovali mistři odborného výcviku i učni a učnice. Ukázky řemesel umělecký kovář a zámečník, umělecký pasíř, umělecký truhlář, řezbář, zlatník a klenotník, umělecký rytec, umělecký pozlacovač, umělecký keramik, vlásenkář a maskér, štukatér, umělecký sklenář, košíkář, sedlář ( výrobce koženého zboží ), vazač knih a umělecký zpracovatel textilu byly na vynikající úrovni. Chlapcům se jarmark velmi líbil a někteří si koupili i krásné dárky.

Petra Paseka

Fotogalerie


Připravujeme školní rok 2017/18
20.8.2017 korunka.org AKTUALITY


SOUHRNNÉ INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18


NOVÉ TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI - ukázkové lekce ZDARMA!
19.8.2017 korunka.org AKTUALITY

Taneční studio Zig-Zag tap&swing srdečně zve Vás a Vaše děti na ukázkové lekce zdarma, které se konají vpondělí 19.6. a v úterý 20.6. v krásné aule ZŠ Korunka (Korunovační 164/8, Praha 7).

Lekce budou malou ochutnávkou toho, na co se Vaše děti mohou těšit od září v pravidelných kurzech:
- SWING:
7-11 let - úterky 14:00-14:45 - ZŠ Korunka
12-16 let - úterky 14:50-15:50 - ZŠ Korunka
- STREET:
8-12 let - čtvrtky 14:00-14:45 - ZŠ Korunka
13-16 let - čtvrtky 14:50-15:50 - ZŠ Korunka
- STEP:
10-15 let - pondělky 16:00-17:00 - Studio Zig-Zag, Dlouhá 20

Na ukázkové lekce se nemusíte předem hlásit, prostě doražte: PONDĚLÍ 19.6. (14-15 hod) - STREET + SWING - ZŠ Korunka/ AULA ve 2. patře ÚTERÝ 20.6. (14-15 hod) - STEP + SWING - ZŠ Korunka/ AULA ve 2. patře

A kdo je vlastně Zig-Zag? Letos v září startují DVACÁTOU sezónu tanečních kurzů pro veřejnost. Studio založil a dodnes vede Zdeněk Pilecký, který je nejen tanečník, ale také choreograf, který má za sebou spolupráci také s divadly a choreograficky se podílel na natáčení mnoha filmů a to dokonce i těch zahraničních.

Studio samozřejmě nevede jen on sám. Lektorů je v Zig-Zagu v současné době několik. Každý je jiný, každý je osobnost a má svůj styl. Všechny je ale spojuje jedno: tanec je baví! Baví je nejen tančit, ale baví je také učit!
A kdo učí v Zig-Zagu dětské kurzy STEPU, SWINGu a STREETU? Níže najdete detaily kurzů a jejich lektorky.
Více o kurzech, rozvrh, přihlášku, ceny a další důležité informace najdete na webu: http://www.zig-zag.cz/.
Zig-Zag kromě pravidelných lekcí pro děti a dospělé pořádá také swingové tančírny a každý rok několik velkých akcí - Prague Swing Xmas v prosinci, Prague Spring Swing Festival v dubnu, Den stepu a Lindy Hopu v květnu a Summer Camp v červenci.

Anglická družina má třetí narozeniny!
19.8.2017 korunka.org AKTUALITY
Rádi bychom se podělili o naše dojmy a zkušenosti s fungováním anglické družiny v naší škole Korunovační. Díky vstřícnosti pana ředitele a duše celého projektu Markéty Balzarkové vznikl na této škole unikátní projekt zaměřený na zlepšení a ukotvení anglického jazyka u našich dětí. Program anglické družiny začíná po obědě intenzivní hodinovou výukou vedenou kvalifikovaným rodilým mluvčím, poté pokračuje vycházkou a aktivitami (hrami, výtvarnou tvorbou, zpěvem, atd.), to vše v interakci s rodilým mluvčím (do 17 hodin). Pro děti, které nechodí do anglické družiny, jsou dostupné jednotlivé kurzy angličtiny, opět s rodilým mluvčím. Díky tomu mohou získat ojedinělou příležitost slyšet rodilou angličtinu a zároveň ji aktivně užívat.

Za dobu, co náš syn tuto družinu navštěvuje, dospěl k velkému pokroku ve znalosti jazyka, jeho správné výslovnosti a zejména k jeho aktivnímu využívání.

Přejeme tedy toto cestou mnoho dalších nápadů (již nyní se rodí paralela se španělskou větví) a držíme palce, aby se tento úžasný projekt i nadále v této škole kultivoval.

Vše nejlepší přejí do dalších let Eva a Bohumír Janský

Autorská čtení s paní Michelou Brunnerovou
16.6.2017 korunka.org AKTUALITY

Od 8.6 do 22.6 se na Korunce uskuteční osm autorských čtení pro první stupeň z nové knihy O Axíkovi - chodící rybě, z pera autorky Michaely Brunnerové.

Děti se dozvědí zajímavosti ze života podivuhodného tvora axolotla mexického, kterému se hovorově přezdívá chodící ryba nebo vodní drak. Kniha je vhodná i pro děti s poruchami čtení a učení. Pohádkový příběh je navíc doplněn pracovními listy pro čtení s porozuměním a zajímavostmi ze života zvířat. Ilustrace jsou určené k vybarvení. Více o knize se dozvíte na webu autorkyhttp://knihybrunnerova.webgarden.cz/ První autorské čtení proběhlo již minulý čtvrtek v 5.B. O axolotlovi toho děti moc nevěděly a tak byly překvapeny, co je to za podivuhodného tvorečka. Na krátkých videích se podívaly na barevné variace, původní jezerní lokace v Mexiku a na sestřih axolotlova celého vývoje. Po přečtení dvou kapitol si vyzkoušely čtení s porozuměním a vyplnily úkoly z pracovních listů. Poté se vrhli za pomoci autorky na základní tvorbu příběhu a každý zkoušel napsat vlastní povídku podle jednoduchých pravidel a dozvěděli se, co příprava a vydání knihy obnáší.

Připavila M. Brunnerová

Napsali o nás (Mgr. Zuzana Kopecká)
16.6.2017 korunka.org AKTUALITY

ZŠ Korunovační zakládá své hodiny na principu tzv. činnostního učwní, což je přístup, kdy vyučující v maximální míře spolupracuje na hodině se studenty. Tento princip má tu výhodu, že se všichni zapojují do hodiny, opakují, upevňují své znalosti. Dostala jsem možnost navštívit tři hodiny, na kterých se tento princip aplikuje. Z toho, co jsem měla možnost vidět, mě zaujalo hlavně to, že hodina byla velmi praktická, zajímavá, aktivní, což je na rozdíl od zaběhnutého školního systému velké spousty základních škol v ČR směr, kterým by se výuka měla ubírat. Rozhodně bych své děti do takové školy chtěla přihlásit, jelikož bych měla jistotu, že je škola bude bavit. Jakožto lektorka zastávající podobný způsob výuky jsem si potvrdila, že tento princip má smysl.

Mgr. Zuzana Kopecká, Director of Studies, Cambridge Centre Exams Manager

Lingua Centrum jazyková škola
U stadionu 10
772 00 OLOMOUC
Tel.: 585 224 359, 733 602 813
email: zuzana.kopecka@lingua-centrum.cz
www.lingua-centrum.cz

Mobilní lezecká stěna u nás
4.6.2017 korunka.org AKTUALITY

Na přelomu května a června mohly čtrnáct dnů děti na Korunce využívat mobilní lezeckou stěnu. Skvělý propagační projekt Boulder Baru finančně podpořila Městská část Praha 7.

Děkujeme.


MARATON ČTENÍ NA KORUNCE
3.6.2017 korunka.org AKTUALITY

Během středečního rána 24. 5. 2017 úderem sedmé hodiny ranní, se na sedmi základních školách Prahy 7 rozjel pokus o zápis do České knihy rekordů. Za přítomnosti komisařů z Agentury Dobrý den v Pelhřimově se na ZŠ Korunovační četla klasika české literatury: Dášeňka, čili život štěněte a Pejsek a kočička. Druhý stupeň si vzal za úkol načíst co nejvíce z prvního dílu Harryho Pottera - Kamen mudrců.

Štafetový kolík byl z Pelhřimova předán panu řediteli Mgr. Tomáši Komrskovi, který čtením celou akci zahájil. Z celé ZŠ Korunovační se do 17. hodiny vystřídaly všechny děti. Akce započala v aule základní školy Korunovační v 7:00. Akci zahajoval pan PhDr. Richard Vaněk, společně s ředitelem školy. Pana ředitele vystřídala 7. A, posléze celý první i druhý stupeň. Čtení v aule zakončila 9. A. Odpoledne, ve 13: 30, byl štafetový kolík telefonicky předán do školní družiny. Dětem zde četla spisovatelka dětských knih paní Helena Beránková, která započala pokračování maratonu svou knihou Kouzelný měsíc. Maraton přišla také podpořit paní hospodářka Hana Štekrová, která usedla s dětmi k pohádkové knížce. Děti i dospělí v družině pro velký dopolední úspěch opětovně četli Dášeňku, Pejska a kočičku, a to až do 16:30 hodin. Od 16:30 do 17: 00, patřilo čtení dospělým, vychovatelům, učitelům, rodičům dětí a autorům knih pro děti. Na závěr se četl Harry Potter a před 17. hodinou se čtení zhostil pan radní František Vosecký. Po celou dobu maratonu bylo zajištěno občerstvení školní jídelnou a školní družinou. Štafetový kolík byl nakonec předán do kavárny Café jedna ve Veletržním paláci, kde maraton pokračoval dále, a to od 17. hodiny až do 19: 00. V sedm hodin večer byl maraton slavnostně ukončen a komisaři České knihy rekordů nakonec uznali rekord čtecího maratonu "Sedm na Sedmičce aneb máme načteno"

Celou akci ve škole podpořil i nejstarší český knihkupec, pan Jaromír Vytopil z Pelhřimova, dále pak autorka pohádek pro dyslektiky paní Michaela Brunnerová, autorka pohádek pro děti Helena Beránková a mnoho dalších skvělých lidí.

Velké poděkování patří vedení školy, panu řediteli a paní zástupkyni za skvělou organizaci, MČ Praha 7, zúčastněným rodičům, učitelům, vychovatelům, asistence Barboře Horákové, maminkám Mileně Plaché a Michaele Brunnerové, studentkám z VOŠ, SOŠP a Gymnázium Praha 6. Největší dík ovšem patří dětem, bez kterých by se čtecí maraton neobešel. Děti četly velice pěkně, neúnavně, s velkým nasazením, i drobnou nervozitou. Spousta z nich četla před větším publikem poprvé, ale jejich výkony byly skvělé. Dokonce se aktivně zúčastnil i čtenář, který prohlásil, že číst neumí a v družině poté všem i sobě dokázal, že když je vůle a síla, dokáže zvítězit nad mírným hendikepem každý.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Verča Novotná

VÝLET 2. C - SVATÝ JAN POD SKALOU
16.5.2017 korunka.org AKTUALITY

NA KONCI DUBNA TŘÍDA 2. C VYJELA NA ČTYŘDENNÍ VÝLET DO SVATÉHO JANA POD SKALOU. S NIMI SE NA VÝPRAVU VYDALY ELENA MASARYKOVÁ, ZUZKA CUHROVÁ, DÁŠA MIKEŠOVÁ A BIRGIT ŠIRŮČKOVÁ.

V PONDĚLÍ JSME S BATOHY NA ZÁDECH NEOHROŽENĚ VYRAZILI VLAKEM Z HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ. TO JSME JEŠTĚ NETUŠILI, ŽE SE MNOHOKRÁT SVEZEME I AUTOBUSEM NÁHRADNÍ DOPRAVY, PROTOŽE ČESKÉ DRÁHY NÁM NACHYSTALY ZÁKEŘNOU VÝLUKU MEZI KARLŠTEJNEM A BEROUNEM ALE NÁS NEMOHLO NIC ZASTAVIT. V SRBSKU JSME PŘEDALI BIRGIT VELKÉ BATOHY DO AUTA A PĚŠKY VYRAZILI MOC PĚKNOU TRASOU PODÉL ŘEKY A SKAL SMĚR SVATÝ JÁN. NA JEDNOM KRÁSNÉM MÍSTĚ JSME SNĚDLI SVAČINU A PŘED 12HODINOU SPOLEČNĚ DORAZILI DO HOTELU OBECNÁ ŠKOLA. TAM UŽ NÁS ČEKAL OBĚD A PO UBYTOVÁNÍ PRŮZKUM OKOLÍ, NÁVŠTĚVA LÉČIVÉHO PRAMENE V KOSTELE SV. JANA. HNED JSME JI VYZKOUŠELI, PŘED KOSTELEM JE PRAMEN, KTERÝ TEČE SKRZ VÁPENEC ZE ZEMĚ PŘIBLIŽNĚ 2 ROKY A JE SVEDEN DO KRÁSNÉHO KOHOUTU, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VYUŽÍT/VODA JE PITNÁ A MOC DOBRÁ/.

DRUHÝ DEN NÁS ČEKALA VELKÁ CELODENNÍ VÝPRAVA /VLAKEM A JAK JSME ZJISTILI I AUTOBUSEM/ PŘEZ BEROUN DO HOŘOVICKÉHO ZÁMKU. TEN JSME SI S PRŮVODKYNÍ PROHLÉDLI, NAVŠTÍVILI MÍSTNÍ MUZEUM HISTORICKÝCH HRAČEK/ TAKY VLÁČKY! / A ZAMÍŘILI DO ZÁMECKÉ KAVÁRNY, KDE PO SVAČINĚ BYLA PŘIPRAVENA VÝTVARNÁ DÍLNIČKA MALOVÁNÍ POLŠTÁŘKŮ, KTERÉ SI DĚTI ODNESLY DOMŮ NA PAMÁTKU.

TŘETÍ DEN NÁM POČASÍ PŘÍLIŠ NEPŘÁLO, MUSELI JSME VYTÁHNOUT SVETRY, BUNDY A PLÁŠTĚNKY. NA PROGRAMU BYLA NÁVŠTĚVA SOLVAYOVÝCH DOLŮ, VČETNĚ SVEZENÍ DŮLNÍM VLÁČKEM. VE ŠTOLE JSME VIDĚLI DALŠÍ LOKOMOTIVY, DOKONCE DŮLNÍ SANITKU A SPOUSTU DALŠÍCH ZVLÁŠTNÍCH DŮLNÍCH STROJŮ. TAKY NETOPÝRY A VRÁPENCE, KTEŘÍ VE ŠTOLÁCH ŽIJÍ. Z PŮVODNÍHO PLÁNU OPÉKÁNÍ BUŘTŮ KVŮLI POČASÍ BOHUŽEL SEŠLO, ČARODEJNICE A NAROZENINY VŠECH ÚNOROVÝCH, BŘEZNOVÝCH A DUBNOVÝCH DĚTÍ JSME TEDY SPOLU OSLAVILI V KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI HOTELU. BYLO DIVADLO! BYLY 2 DORTY! TAKÉ HRY A SOUTĚŽE O MALÉ ODMĚNY. MOC JSME SI TO UŽILI.

ČTVRTÝ DEN JSME SI ZABALILI, BATOHY DALI BIRGIT A PO OBĚDĚ PĚŠKY VYRAZILI DO SRBSKA. CESTOU JSME ZASE VIDĚLI SPOUSTU ROSTLIN A ZVÍŘAT ALE TEĎ UŽ JSME VĚDĚLI, JAK SE JMENUJÍ A CO JSOU ZAČ. A NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ UŽ NÁS ČEKALI RODIČE. VÝPRAVA SE ZDAŘILA, DĚTI SE NAUČILY DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRAKTICKÉ VĚCI A DOMŮ SE VRÁTILY MALINKO DOSPĚLEJŠÍ A SAMOSTATNĚJŠÍ.

¨ VELICE DĚKUJEME PERSONÁLU HOŘOVICKÉHO ZÁMKU I SOLVAYOVÝCH DOLŮ-OBĚ INSTITUCE PRO NÁS OTEVŘELY JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM SEZÓNY. BYLI MOC MILÍ. TAKY DĚKUJI SVÝM KOLEGYNÍM ZUZCE, DÁŠE A BIRGIT, ŽE SE NELEKLY A VÝPRAVY SE S NADŠENÍM ZŮČASTNILY.

NA DALŠÍ AKCI SE TĚŠÍ ELENA MASARYKOVÁ

ZPRÁVA O JARNÍM CHARITATIVNÍM BAZARU NA KORUNCE
15.5.2017 korunka.org AKTUALITY

I přes nepřízeň počasí se víkendový charitativní bazar (22.-23.4.) velmi vydařil. Návštěvnost byla vysoká, příchozí měli možnost dobře a levně nakoupit, občerstvit se skvělými dobrotami v bazarové kavárně a pobavit se zajímavým programem. V sobotu úspěšně proběhla tichá aukce (oběd se starostou vydražil tatínek z naší školy, gratulujeme!), tombola se vykoupila až na dno (šťastným výhercem longboardu je třeťáček z naší školy, gratulujeme!), v neděli přišly pozvané potřebné rodiny z Azylového domu Otevřené srdce (Pha7), každá rodina dostala voucher na zboží a pozvání na polévku a výborné kakao. Po skončení bazaru si dobrovolníci z řad rodičů, dětí a pedagogů rychle poradili s úklidem. Zbylá polévka (15l) skončila v Naděždě - veřejné lednici v Kině Oko, kde si ji zájemci během pár hodin rozebrali. Neprodané oblečení a další předměty z bazaru budou ve spolupráci s MČ Praha 7 rozdistribuovány potřebným rodinám a starým lidem z Prahy 7.

Výtěžek bazaru (po odečtení nákladů) je téměř 70 000Kč. Díky těmto prostředkům budeme moci postupně rozšiřovat projekt doučování pro děti s výukovým handicapem do dalších tříd a financovat činnost Spolku Korunka ve prospěch dětí naší školy i v následujícím školním roce. Děkujeme návštěvníkům, sponzorům, organizátorům, dobrovolníkům z řad rodičů, pedagogů i dětí a ZŠ Korunovační za spolupráci a panu starostovi Janu Čižinskému za záštitu a podporu akce.

Organizátorem bazaru byl Spolek Korunka a Anglická družina ve spolupráci se ZŠ Korunovační.

Za Spolek Korunka Hanka Šišková

http://spolek-korunka.webnode.cz/

Výsledky zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy
30.4.2017 korunka.org AKTUALITY


Výsledky zápisu do 1. ročníku a přípravné třídy k 25.4.2017
Všechny budoucí prvňáčky zveme na květnové setkání
30.4.2017 korunka.org AKTUALITY

3.5. 2017 OD 16 DO 18 HOD. DALŠÍ SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ a přednáška pro rodiče o GRAFOMOTORICE A ŘEČOVÉM VÝVOJI

Přednáška se bude konat ve středu 3.5. 2017 v 17:00 ve školní jídelně v termínu pravidelného setkávání předškoláků. Na přednášce se dozvíte více informací, jak Vaše dítě správně připravit na psaní (uvolňovací kreslení, správný úchop, sed atd.) a také se dozvíte, proč je důležité sluchového vnímání a správný vývoj řeči pro začátek 1. třídy (řekneme Vám tipy jak a co jednoduše procvičovat).

Budeme se na Vás těšit,

Mgr. Tomáš Komrska, Nora Valerová, Mgr. Tereza Pánková

Ozdravný pobyt Orlík (PT, 2.B a 4.B)
29.4.2017 korunka.org AKTUALITY

Začátkem dubna jsme odjeli na školu v přírodě. Jeli jsme ve složení: přípravná třída, 2.B a 4.B. Zkusili jsme navštívit místo, kde jsme ještě nebyli - Orlík. Počasí vyšlo skvěle, první dny bylo přímo letně.
Naším hlavním úkolem bylo pomáhat skřítkům, kterým orel postupně zabírá jejich území. Děti se rozdělily do skupin, zkoumaly jednotlivé ekosystémy, starší pomáhaly mladším. A ti nejmenší byli úžasní a stateční. Prošli jsme krásný zámecký park, prohlédli jsme si přehradu, Žďákovský most, navštívili jsme zámek, hrobku Schwarzenbergů a projeli jsme se dokonce parníkem. Parkhotel Orlík můžeme tedy vřele doporučit:

Irena Taterová, Alena Mazáčová a Blanka DvořákováFotogalerie


MŠ Na Výšinách na návštěvě Korunky
29.4.2017 korunka.org AKTUALITY

Tak jako loni i letos nás navštívila MŠ VÝŠINY. Vychovatelky ze ŠD pro ni měly připravený bohatý program. Výprava mohla začít. Děti měly možnost se podívat do PT, prvních tříd a zapojit se do výuky, shlédnout nové knihy, slabikáře, které dostanou v novém školním roce. Naše výprava prošla celou školu jako např. tělocvičnu, aulu, ateliér. Nezapomněli jsme nakouknout do školní jídelny, která je moc důležitá, protože našim žákům nabízí své speciality a dobrůtky. Žáci z druhého stupně si s dětmi v hodině hudební výchovy zazpívali písničku a v počítačové učebně nás naučili anglická slovíčka (byla tam totiž hodina anglického jazyka s ukázkou na PC). Na závěr byla pro děti připravena sportovní štafetová hra na školním hřišti. Všichni jsme si to moc užili.

Bc. Dáša Mikešová, Bc. Lucja Czudek

POTTEROVA NOC VE ŠKOLE 31.1.2017
1.4.2017 korunka.org AKTUALITY


Fotogalerie POTTEROVA NOC 31.1.2017


Třída 6.A vydala KORUNOVINKY
26.3.2017 korunka.org AKTUALITY

"Nulté" číslo žákovských školních novin vyšlo v březnu. Noviny mají 10 stran a distribuce proběhla v papírově podobě. Protože se nedostaly do ruky všem zájemcům, dáváme k dispozici čtenářům KORUNOVINKY ve formátu PDF na našich stránkách a moc se těšíme na další číslo.

Korunovinky vydala třída 6.A za pomoci p. učitelky Terezy Staňkové, vyučujícíc Čj na II.st.

KORUNOVINKY BŘEZEN 2017


Téma: Umíme čerpat granty a žádat o dotace???
19.3.2017 korunka.org AKTUALITY

Jestli škola umí získat tzv. mimorozpočtové zdroje, dotace, granty, jestli se účastní rozvojových programů, to jsou kromě jiného parametry, kterými rodiče hodnotí úroveň školy. Zároveň přibývají možnosti a na stále více "věcí" je nutné žádat. Nejde však jen o schopnost získat peníze, ale i o jejich účelné využití. Pro příklad: je asi velmi špatně, pokud škola získá finance na asistenta pedagoga , toto místo dokonce zajistí personálně, ale asistent sedí ve třídě, kouká, kritizuje, občas napomene některé z dětí, ale není veden, kontrolován, nezvyšuje své kompetence (nelekejte se, u nás takto ne)… Nebo jinak, ředitel pošle na školení učitelský tým, cena je v desítkách tisících Kč, ale výsledkem je nezájem, otrava a pocit ztraceného času... A je tu i oblast spolupráce s dalšími subjekty, podstatný je výběr kvalitních partnerů, kteří tzv. žádají pro školu a poskytují pak z grantových zdrojů služby škole, dětem. To často rodiče nevnímají, protože je zajímá především kvalita služby, nezajímá je kdo, proč, jak, kde požádal… Pro nezasvěceného je pak téměř nereálné zorientovat se v pralese financování.

Za smysluplný přístup považuji velmi pečlivé zvážení projektů, do kterých vstupujeme. Návazně pak nenechat věci běžet podle svého, dotahovat vše do konce. Bezhlavé psaní projektů a podléhání " tlaku nových možností" může být pro školu destruktivní. Portfolio našich aktivit podpořených z mimorozpočtových zdrojů je prokazatelně široké, udržme si do budoucna i kvalitu a vyváženost. Hlavní témata jsou vytyčena: zvyšování efektivity a kvality výuky - hledání nových forem a metod, vzdělávání pedagogů, péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, zvyšování kulturnosti dětí, rozvoj umělecky zaměřené mimoškolní zájmové činnosti.

V následujícím přehledu jsme pro Vás připravili přehled mimorozpočtových dotací a účelových prostředků přidělených na základě oprávněných poždavků školy v letech 20014 - 2017. Jestli jsme aktivní, posuďte sami.

Tomáš Komrska, ředitel školy

Přehled dotací 2014 - 2017


NOC S ANDERSENEM (Korunovice)
18.3.2017 korunka.org AKTUALITY

Z pátku 10.3.večer na sobotu 11.3.dopoledne se naše škola proměnila na KORUNOVICKOU ŠKOLU ČAR A KOUZEL. V rámci celorepublikové akce Noc s Andersenem jsme s žáky 4.A, 4.C a 1.C prožili noc v kůži Harryho Pottera při záchraně naší školy před zlým, vy víte kým…

Všech 58 dětí se zcela ponořilo do plnění úkolů, aby prokázaly svou schopnost uchránit nás všechny před tím, jehož jméno se nesmí vyslovit…

Velký dík patří všem paním učitelkám, asistentkám a maminkám dětí, které se aktivně celé této kouzelnické akce zúčastnily. Vše začalo v 17,30 a pro starší děti skončilo až bojovkou po 23 hod. I potom bylo pro některé těžké usnout, všichni byli plni dojmů a zážitků. A jak akci vnímaly samy děti? Můžete si přečíst několik zpráviček od dětí a podívat se také na přiložené fotografie.

za paní učitelky a zúčastněné maminky, Ivana Šmídová

10.března se konala noc s Andersenem se 4.A, 4.C a 1.C. Téma bylo Harry Potter. Šli jsme do tělocvičny a přišel za námi Albus Brumbál. Rozdělili jsme se do šesti kolejí. Plnili jsme různé úkoly a nakonec každý šel na stezku odvahy, která vedla skrz cenntrálku. V centrálce jsme řekli kouzlo Expecto patronum, aby nás ochránilo před Voldemortem. Podepsali jsme se do knihy a šli zpátky. Celé to bylo o tom, aby se Voldemort nedostal do naší mysli. Udělali jsme si i kámen mudrců. (Tomáš, 4.C)

Ve dne 10.3. až 1.3. se udála noc s Andersenem 4.A, 4.C a 1.C. Tématem byl Harry Potter, velkou pomocí byli rodiče žáků, kteří byli na stanovištích nebo jako vedoucí kolejí. Žáci běhali po stanovištích a sbírali obrázky za úkoly. Nakonec se soutěž rozdělila pro menší a starší. Všichni dokončili soutěž, porazili zlého Voldemorta. Starší si například vyrobili kámen mudrců a měli také stezku odvahy, kdy šli do centrální šatny a řekli kouzlo. A tím zastavili zlého Voldemorta. (Klaudie, 4.C)

Noc s Andersenem se mi líbila, protože jsme tam měli spoustu zajímavých akcí. Mohli jsme si třeba vyrobit obrázek z jaru. Potom jsme večer šli na stezku odvahy, která se mi moc líbila. Pak jsme šli spát. Ráno si nás vyzvedli rodiče a šli jsme domu. (Filip, 4.C)

Noc s Andersenem byla super v tom, že to bylo dobrodružné a zajímavé, ale obdivuju paní učitelku, že si s tím dala takovou práci, a že to tady s námi přežila, protože bylo náročné, jinak to bylo super zábavné … (Hugo, 4.C)

Noc s panem Andersenem : Bojovka

My všichni jsme se rozdělili do dvojic nebo trojic. Chodili jsme postupně do centrálky, to byla Tajemná komnata. U dveří jsme se zastavili a měli jsme říct kouzlo a tím kouzlem se rozsvítilo. Byl tam velký papír a na něj jsme se podepsali s Pavlem a Adamem. Potom jsme viděli na lavičce sedět Voldemorta, který nám ukázal cestu, po které jsme šli, a pak na nás vybafla Hugova máma. Moc se mi to líbilo. (Felix , 4.C)

FotogalerieFotogalerie 2


Děti zachránily Čtyřlístek (Noc s Andersenem)
18.3.2017 korunka.org AKTUALITY

10.3.2017 (trošku s předstihem) proběhla Noc s panem Andersenem. Tentokrát se sešlo 6 tříd dětí, které si chtěly užít "něco" zajímavého. Děti ze tříd 1C,4A a 4C se ocitly "Ve škole čar a kouzel s Harry Potterem ".

Přípravná třída ,2B a 3A se vydaly zachránit Čtyřlístek. A jak to vlastně všechno začalo? Dětem přišel dopis s prosbou o pomoc. Fifince, Bobíkovi, Piňdovi a Myšpulínovi se porouchal časostroj, ztratili zaklínací formuli a nemohli se vrátit zpět do pohádky. Sešli se s dětmi po 18. hodině v aule, kam také přišel pan Jaroslav Němeček, ilustrátor a první autor tohoto komiksu, představil paní Ljubu Štíplovou, která většinu scénářů v prvních desetiletích psala, (v současnosti je tvoří několik autorů, kteří se v psaní jednotlivých epizod střídají). Poté se děti rozdělily. Děti z PT a 2B si na čtyřech stanovištích četly knížky …… a plnily dané úkoly, za které dostávaly postupně části zaklínací formule. Děti ze 3A jely do Staré Prahy, plnily úkoly a hledaly různé možnosti, jak Čtyřlístku pomoci. Cestou zpátky se naučily 4 části zaklínací formule. Ale trošku nás "tlačil" čas. Po 20.hodině obě skupiny řekly Čtyřlístku zaklínací formuli. Čtyřlístek měl radost a zahrál jim krásné představení. Všem se moc líbilo. Ale tím záchrana ještě neskončila. Časostroj našly děti až při noční bojovce. Úkolem bylo vybarvit políčka a tím přispět k opravě časostroje. A jak to všechno dopadlo? Dobře!! Pohádkové postavičky nechaly dětem vzkaz - obrázek, na kterém vesele pochodují se sluníčkem pod hradem Bezzubem. A kam? No přece do Třeskoprsk!!! Velký dík patří tř.uč.I.Taterové, A.Mazáčové, R.Krištůfkové, p.vych. L.Czudek, L.Křapkové, T.Richtrové,K.Štekrové, L.Mlynářové, V.Novotné a celému Čtyřlístku-A.Hlinovské, A.Zemanové, M.Trakslové, D.Bayerovi, L.Grznárovi, K.Juráčkovi, Natálce a Johance z 8A, p.školníkovi , p.uklízečkám, i všem rodičům, které děti přivedli, napekli a přinesli nějaké to mlsání.

Napsala: Hana Štekrová

FotogalerieStarší články