ORNITOLOGICKÁ EXPEDICE NEZIDER
21.9.2009 korunka@news ÚSPĚCHY DĚTÍ
Ve dnech 6. -12. září se uskutečnila přírodovědná expedice do evropského národního parku Neusiedler See - Seewinkel, ležícího na hranici Rakouska a Maďarska. Pro 34 dětí z pražských škol tuto akci připravila ORNITA o.s. jako odměnu oceněným účastníkům soutěže Sedmero krkavců (za naši školu se Nezideru zúčastnili Vojta Mužík a Lukáš Majer) . Podrobné informace o této soutěži najdeta na nástěnce v přízemí, kde si můžete přečíst článek z časopisu NIKA. Ale k expedici. Neziderské jezero je se svými více než třemi sty čtverečními kilometry vodní plochy druhým největším stepním jezerem Evropy. Velkou část plochy jezera dodnes pokrývá husté rákosí. Rákosí tak zde slouží jako hnízdiště nejrůznějších druhů vodního ptactva. Díky němu je Neziderské jezero významným útočištěm migrujících ptáků, zároveň je ale rákosí možné považovat za nejdůležitější jezerní plodinu, kolem níž se točí i mnoho aktivit místních obyvatel. Jedinečná fauna a flóra jsou chráněny dvěma národními parky (Neusidler See-Seewinkel a Fertő-Hanság a také zapsáním na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2001).

Vzdělávací ornitologický program pro děti vedl přední člen České společnosti ornitologické Lubomír Peške. Podle jeho sdělení napočítali v době konání soustředění se svým kolegou, ornitologem Pavlem Bergmanem, celkem 62 druhů ptáků. Kromě pěších vycházek do okolí Georgshofu proběhly exkurze, na kterých nesměly chybět dalekohledy, fotoaparáty a poznámkové bloky o pozorování. Součástí programu byla také plavba lodí po jezeře a cestování na koňských povozech. Ty se ukázaly pro pozorování ptactva jako nejvhodnější. Pohyb povozu taženého koňmi asi ptáky nejméně plašil a bylo možné s ním zajet i na odlehlejší cesty a nejrůznější druhy ptáků vidět docela zblízka. "Je to takový malý vklad do generace dospívajících dětí. Smyslem našich programů je seznámit děti se zajímavými přírodními lokalitami v Evropě. A protože ptáci neznají hranic, chceme se s nimi na chvíli podívat na svět očima ornitologa a pochopit jak v rytmu ročních období přelétají ptáci celé světadíly a zase se vracejí zpět". Vysvětluje vedoucí projektu Veronika Voldřichová, a pokračuje. "Během ornitologických programů mají účastníci možnost lépe poznat širší souvislosti a pravidla, které v přírodě existují". Poděkování patří všem členům realizačního týmu Ornity a Městské části Praha 7, která přispěla na akci nemalý finanční obnos.

Článek připravili Veronika Voldřichová a Tomáš Komrska.

Fotogalerie Vojty Mužíka

Fotogalerie Lukáše Majera

V detailu článku najdete 62 druhů ptáků, kteří byli pozorováni na Nezideru v průběhu expedice.Ptáci, kteří byli pozorováni při ornitologické expedici na Nezideru. Seznam sestavil Dr. Luboš Peške:

1. Bažant obecný 2. Bekasina otavní 3. Bramborníček hnědý 4. Břehule říční 5. Bukač velký 6. Čejka chocholatá 7. Červenka obecná 8. Čírka obecná 9. Dudek chocholatý 10. Holub hřivnáč 11. Hrdlička divoká 12. Hrdlička zahradní 13. Husa velká 14. Jiřička obecná 15. Kachna divoká 16. Káně lesní 17. Koliha velká 18. Kolpík bílý 19. Konopka obecná 20. Kopřivka obecná 21. Kormorán malý 22. Kormorán velký 23. Kos černý 24. Krahujec obecný 25. Lyska černá 26. Lžičák pestrý 27. Ostříž lesní 28. Palašníček tamaryškový 29. Pochop rákosní 30. Polák velký 31. Poštolka obecná 32. Potápka černokrká 33. Potápka roháč 34. Racek chechtavý 35. Racek středomořský 36. Rákosník obecný 37. Rákosník velký 38. Rehek domácí 39. Slípka zelená 40. Stehlík obecný 41. Strakapoud velký 42. Sýkora koňadra 43. Sýkora modřinka 44. Tenkozobec opačný 45. Ťuhýk obecný 46. Vlaštovka obecná 47. Vlha pestrá 48. Vodouš rudonohý 49. Vodouš šedý 50. Vodouš štíhlý 51. Vodouš tmavý 52. Vodouš tmavý 53. Volavka bílá 54. Volavka červená 55. Volavka popelavá 56. Volavka stříbřitá 57. Vrabec domácí 58. Vrabec polní 59. Vrána černá 60. Vrána šedá 61. Zrzohlávka rudozobá 62. Zvonek zelený


... zpět na předchozí stranu