VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU
1.2.2013 korunka@news AKTUALITY

1. Zápis do 1. ročníku se koná 6. a 7. ÚNORA 2013 od 14 do 18 hodin., s sebou rodný list dítěte a OP jednoho zákonného zástupce. Pokud se nebudete moci dostavit k zápisu v těchto termínech, kontaktujte školu. Zápis bude probíhat v 1. patře školy, vchod ze Sládkovy ul.

PRO DALŠÍ INFORMACE, FORMULÁŘE A ODKAZY KLIKNĚTE NA VÍCE INFORMACÍ:2. V rámci zápisu rodiče vyplní Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisní lístek. Tyto dokumenty si můžete stáhnout zde, vyplnit a v tištěné podobě předložit u zápisu: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní lístek

3. Pokud budete žádat o odklad školní docházky, obdržíte u zápisu fomulář Žádost o odklad školní docházky, ten si můžete stáhnout zde: Žádost o odklad školní docházky

Vyplněnou žádost s doporučením dětského lékaře nebo klinického psychologa a pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra doručíte řediteli školy nejpozději do 31.5. 2012. PO ZMĚNĚ ZÁKONA OD 1.1.2012 JE POTŘEBNÉ MÍT DOPORUČENÍ ODKLADU SKUTEČNĚ OD DĚTSKÉHO LÉKAŘE NEBO KLIN. PSYCHOLOGA a PPP ČI SPC, TZN. OBĚ DOPORUČENÍ (DŘÍVE POSTAČOVALO 1 DOPORUČENÍ)

4. U zápisu bude od 15 do 18 hodin přítomen speciální pedagog, se kterým můžete konzultovat zralostí dětí, odklad šk. docházky atd.

5. V následujícím odkazu přehled důležitých zákonných norem vztahujících se k zápisu do 1. ročníků: Zákonné normy a zápis

6. Spádové obvody škol pro zápis do 1. ročníku jsou určeny obecně závaznou vyhláškou hl.m.Prahy o školských obvodech ZŠ a v praxi určení spádových obvodů znamená, že dítě ze spádového obvodu má právo přijetí do spádové školy. ZÁROVEŇ ALE MAJÍ RODIČE PRÁVO NA SVOBODONU VOLBU ŠKOLY A MŮŽOU ZAPSAT DÍTĚ DO ŠKOLY PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ BEZ OHLEDU NA MÍSTO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ. Poud by především z kapacitních důvodů nemohlo být dítě do tzv. nespádové školy přijato, oznámí to ředitel školy na www školy v zákonném termínu. Informace o konkrétních spádových obvodech v Praze 7 najdte zde: Spádové obvody ZŠ MČ Praha 7

7. V rámci zápisu děti absolvují krátký rozhovor a několik dovednostních "testů" zaměřených na základní ověření předpokladů nástupu do 1. ročníku (rozeznání barev a prostorových vztahů - nahoře, dole, zvládání sebeobsluhy, výslovnost, paměť, jemná motorika - kreslení, hra se stavebnicemi, držení tužky atd.). Pokud Vás téma připravenosti dětí na vstup do školy zajímá, odkazujeme na velmi zajímavou bakalářskou práci studentky Masarykovy Univerzity Brno, na této adrese nejdete řadu pojednání řešících i příbuzná téamta: Připravenosti dětí na vstup do školy


... zpět na předchozí stranu