Divadlo o rytíři ze Žampachu (5.AB)
6.12.2015 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci pátého ročník ( 5.A a 5.B ) měli možnost ve středu 25.11.2015 zhlédnout na naší škole velmi zajímavé a poutavé divadelní představení.Čtyři herci v dobových kostýmech uvedli svým úvodním vystoupením děti přímo do historického dění např. 14. a 16. století. Žáci zde nebyli pouze pasivními diváky, ale měli možnost přímo se na vystoupení podílet. Děti s nadšením např. předváděly různá středověká řemesla, boje, tančily dobové tance apod. Toto divadelní představení bylo celkově velmi zdařilé a dětem se moc líbilo. Všichni si to tu náramně užili.

Třídní učitelky I.Bláhová a B.Dvořáková

V detailu článku názory žáků, určitě si přečtěte.

Divadlo bylo moc hezké a vtipné, hodně se mi líbilo to, jak jsme byli zapojení do děje. Ráda bych od této skupiny viděla ještě jedno nebo i více představení.

Dorota Zemanová 5.ARYTÍŘI ZE ŽAMPACHU

Dnes jsme byli na divadelním představení O rytíři ze Žampachu.

Ve 13. století za vlády Karla IV. žil Jan ze Žampachu. Jednou zachránil krále a Jan byl pasován na rytíře. Měl vlastní hrad a jeho sousedem byl Hynek. My jsme také byli součást divadla. Nejdříve nás rozdělily do tří skupinek. Náš první úkol byl vymyslet, jaký by měl být rytíř. Například oddaný svému králi, rozumný, silný. Z těch věcí, které jsme vymysleli, jsme měli vybrat dvě, které by měl mít ze všeho nejvíc. Potom se z každé skupinky vybral jeden, který přečetl ty dvě věci, a potom nám herci představili okolní hrady. Potom jsme si říkali, jakou práci bychom chtěli dělat v té době. V naší skupině vyhrálo kovářské řemeslo. Z každé skupinky se vybrali čtyři dobrovolníci, kteří vybrané řemeslo předvedli králi se sluhou Hynka ze sousedního hradu. Sluha Ondřej utekl od Hynka, protože se u něho měl velmi špatně. Jan ho vzal pod svou ochranu a ukázal mu, jak se pracuje na jeho hradě. Obchodníci projížděli přes hranice a přez území Jana, podle krále by se mělo vybírat mýtné jen na hranicích, ale Jan je vybíral taky na svém území a toho využil Hynek. Poslal posla se zprávou ke králi, že Jan vybírá mýtné na svém území. Potom měl Hynek zásnuby a Jan tam přišel a ptal se: ,,Proč si mě taky nepozval a proč si nepřišel k soudu". Hynek říkal, že ,,Já jsem šlechtic, já nemůžu být souzen. A potom odjeli za králem, protože Jan vtrhl na zásnuby a obviňoval Hynka z nesprávného chování ke sluhům. Když přijeli ke králi ,,říkal že slyšel o Janovi dost aby mohl Janovi vzít jeho rytířský titul a tak i udělal.

Z.Drbová 5.B

O rytíři ze Žampachu

Příběh se odehrává ve 14. století, za vlády Karla IV. Vypráví o dvořanovi Janovi, který je pasován na rytíře. Hned po pasování jede na svůj hrad Žampach. Za nedlouho se ujímá Ondřeje, poddaného šlechtice Hynka. Ondřej utekl od svého pána kvůli špatným podmínkám (za práci u Hynka dostávají jen vodu). Hynek se velmi rozzlobí a jde Ondřeje hledat. Vtrhne do Žampachu a poddaného si odvede. Dozvídáme se, že Hynek bude mít zásnuby. Těsně před tímto obřadem vymyslí ďábelský plán jak se pomstít Janovi. Jan totiž vybírá mýtné na svém území a podle nejnovějšího příkazu krále, se mýtné smí vybrat jen na hranicích. Hynek tedy pošle posla králi, aby mu vyřídil, že Jan nedodržuje jeho nařízení. S králem to však nepohne. Hynek koná zásnuby. Pozve všechny z okolí, jen Jana ne. Jan přijde uprostřed zásnub velmi rozčilený. Chce po Hynkovi, aby se dostavil k soudu. Hynek se mu vysměje a Jan ho vyzve na souboj. Hynek je poražen a zajat. Jednoho šlechtice napadne, že přepadne kupce v barvách rytíře Jana. Skutečně to provede a novina se ihned donese králi. Ten na Žampach přitáhne s vojskem. Jan se snaží situaci vysvětlit, ale Karel IV. ač byl velmi moudrý král, věděl toho o Janovi jen málo. Jakoby viděl jen na jednu stranu mince. Hned zbavil Jana rytířské hodnosti. Legenda praví, že kdo se dotkne jeho meče, bude stejně chrabrý jako on. Příběh se mi velmi líbil, byli jsme do něj zapojeni všichni, užili jsme si to.

Martin Soukup 5.B

O Rytíři ze Žampachu

Jan zachránil krále Karla IV a ten ho za to pasoval na rytíře. Jan se vracel na svůj hrad a všem se po cestě chlubil. Z druhého hradu k němu utekl Ondra. Tam žil zlý šlechtic Hynek. Hynek chtěl Ondru zpátky, ale Jan se ho nechtěl vzdát. Jan nařídil soud. Jan nechal Hynka zavřít, aby neunikl soudu. Hynkova nevěsta přišla za Janem a nabízela mu peníze, aby Hynka propustil. Jan peníze odmítl, ale přesto ho propustil. Hynek se vrací na svůj hrad, kde si ho nevěsta nechce vzít. Sluha Hynka vymyslel na Jana lest. Převlékl se za Jana a přepadl vůz královských kupců. Svědek, který to viděl, to řekl královi a ten se rozzlobil a zbavil Jana rytířství. Divadlo bylo moc pěkné. Těším se na další.

Andulka Kotrbáčková 5.B

POVĚST O JANU ZE ŽAMPACHU

Jan ze Žampachu zachránil Karlu IV. život, a proto ho Karel IV. pasoval na rytíře. Jan ze Žampachu jel na svůj hrad. Jeden z poddaných souseda rytíře (Hynka) utekl k Janu ze Žampachu a Jan ze Žampachu ho vřele uvítal. Nabídnul mu, že u něj může vykonávat nějaké řemeslo např. provazníka, kováře, babku bylinářku nebo kováře. Poddaný si vybral babku bylinářku. Na hrad Jana ze Žampachu vtrhl rytíř Hynek, který chtěl, aby mu Jan ze Žampachu vrátil jeho poddaného. Jan ze Žampachu rytíři Hynkovi řekl, že se nechová hezky ke svým poddaným a kvůli tomu řekl, že ho dá před soud. A proto Hynek odjel z jeho hradu. Chtěl se mu pomstít. Proto poslal posla, aby řekl Karlu IV., že Jan ze Žampachu vybírá mýtné na svém území. Král byl rozčílený, ale ne tak, aby Jana ze Žampachu zbavil hodnosti rytíře. Rytíř Hynek měl zásnuby. Na zásnuby nepozval Jana ze Žampachu, který byl rozčílený, ale ne jenom kvůli tomu, že ho Hynek nepozval na zásnuby, ale taky kvůli tomu, protože nepřišel na soud. Hynek vytasil meč a začal bojovat. Vyhrál Jan ze Žampachu, který si odvedl Hynka na hrad. Jeden z poddaných měl nápad, že přepadne vůz s kupci, jako kdyby byl Jan ze Žampachu, ale nezabije všechny, jenom jednoho nechá naživu, aby byl jako svědek. Svědek okamžitě šel ke králi Karlu IV. Ten zbavil Jana ze Žampachu hodnosti rytíře. Divadlo bylo moc pěkné, všichni jsme hráli a dozvěděli jsme se mnoho, třeba o řemeslech, které tehdy byly. Herci byli dobří.

Anna Marie Kristkova 5.B


... zpět na předchozí stranu