Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

Rozhodnutí ředitele školy od 4.2.2016 do 10. června 2016

 

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, §165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Praha 7, Korunovační 8.

 

Kladná rozhodnutí ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců:

 

4.2.2016

600

udělen odklad šk. docházky

11.2.2016

601

přijat k základnímu vzdělávání

17.2.2016

602

udělen odklad šk. docházky

17.2.2016

603

udělen odklad šk. docházky

26.2.2016

604

udělen odklad šk. docházky

3.3.2016

607

přestup do 2. roč.

30.3.2016

608

udělen odklad šk. docházky

30.3.2016

609

udělen odklad šk. docházky

11.4.2016

612

udělen odklad šk. docházky

18.4.2016

614

udělen odklad šk. docházky

28.4.2016

615

udělen odklad šk. docházky

11.5.2016

616

přijat k základnímu vzdělávání

11.5.2016

617

přijat k základnímu vzdělávání

12.5.2016

618

přijat k základnímu vzdělávání

12.5.2016

619

udělen odklad šk. docházky

16.5.2016

620

přijat k základnímu vzdělávání

1.6.2016

626

přestup do 2. roč.

1.6.2016

627

přestup do 5. roč.

2.6.2016

629

přestup do 2. roč.

2.6.2016

630

přestup do 6. roč.

8.6.2016

631

přestup do 2. roč.

 

 

 

3.6.2016

605

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

606

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

610

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

611

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

613

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

621

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

622

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

624

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

625

přijat/a do přípravného ročníku

3.6.2016

628

přijat/a do přípravného ročníku