Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

Základní poučení o ochraně osobních údajů pro děti

 

Viz leták ÚOOÚ Osobní údaje - klíč k Tvému soukromí

 

Ochrana osobních údajů je věc í každého a každý na ni má právo!

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

provádí dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů;

přijímá podněty a stížnosti na porušení zákona;

poskytuje konzultace v oblasti ochrany osobních údajů;

připomínkuje návrhy zákonů a dalších právních předpisů.

 

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které vypovídají o Vašem soukromí a mohou často prozradit více, než si přejete, aby bylo známo.

 

Osobním údajem je jakýkoli údaj, který se týká Vaší osoby, tedy např.:

jméno a příjmení,

adresa bydliště,

datum narození, rodné číslo,

informace o Vašich zálibách a zvyklostech,

informace o Vašich majetkových poměrech,

jaký je Váš životní styl,

jaké jsou Vaše vztahy k dalším lidem.

 

Citlivé údaje

Zvláštní kategorií osobních údajů jsou citlivé údaje. Vypovídají o:

národnostním, rasovém nebo etnickém původu,

politických postojích,

členství v odborových organizacích,

náboženství a filozofickém přesvědčení,

zdravotním stavu,

sexuálním životě,

jedinečných biologických rysech (tzv. biometrické údaje – otisk prstu, obraz sítnice aj., genetické charakteristiky).

Jejich zneužitím může být narušeno Vaše soukromí zvlášť citelně.

 

Chraňte své soukromí i na internetu!

Rozmyslete si, zda zveřejníte své osobní údaje.

Hesla a přístupové kódy nikomu nesdělujte  ani kamarádům.

Nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte.

Pozor na informace o místech a trasách, kde se pravidelně pohybujete, nebo o odjezdu na dovolenou.

Při používání webové kamery buďte opatrní.

Pamatujte – co jednou zveřejníte na sociálních sítích a internetu, to už nikdy zcela neodstraníte.

 

Mobilní telefony ve škole

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85).