Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

5.1 Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje

 

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje

 

podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Žadatel: ………………………………………………………………………………………………

u fyzické osoby jméno a příjmení, u právnické osoby název společnosti

 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………

u právnické osoby sídlo

 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………

 

Charakteristika žádosti:

………………………………………………………………………………………………

 

Způsob předání informace:

¨ zaslat poštou

¨ zaslat e-mailem

¨ bude vyzvednuto osobně

 

…………………………………

                                                                                                                                                                        podpis

 

Za školu převzal: …………………… dne: …………………………….

 

 

 

Poznámka:

Škola může za tento postup účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Výše poplatku se řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.