Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

Sazebník úhrad za poskytování informací, platnost od 25.5.2018

     

ZŠ Praha 7, Korunovační 8 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

 

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

2,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

3,00 Kč/A3

b) černobílý tisk na tiskárnách PC

formát A4 jednostranný

         

2,00 Kč/A4

formát A4 oboustranný

         

3,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

3,00 Kč/A3

formát A3 oboustranný

         

5,00 Kč/A3

 

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

c) černobílý a barevný tisk na plotterech – výše úhrady je stanovena dle ceníku komerčního poskytovatele v místě

formát A4 černobílý tisk

         

2,00 Kč/A4

formát A4 barevný tisk

         

8,00 Kč/A4

d) skenování

formát A4 jednostranný

         

1,00 Kč/A4

formát A3 jednostranný

         

2,00 Kč/A4

 

2. Opatření technických nosičů dat

1 ks CD-R (bez obalu)

         

7,00 Kč

1 ks DVD-R (bez obalu)

         

7,00 Kč

 

3. Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:

a) listovní zásilky na dobírku/doporučené

         

podle platných tarifů České pošty, s.p.

b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené

         

c) jiné

         

 

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů.

 

5. Celková výše úhrady

Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 50,00 Kč, nebude úhrada požadována.