Čtenářské dílny s 8. A
2.7.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V 2. pololetí jsme hodiny literatury pojaly jako čtenářské dílny. Co to vlastně znamená? Žáci si vybrali libovolnou knížku, kterou si nosili na hodinu. Literaturu jsme měli v pátek pátou hodinu, tak jsme se alespoň trochu zrelaxovali po náročném týdnu. Abychom se cítili co nejlépe, mohli jsme si vybrat pohodlné místo pro čtení. Hlavním pravidlem bylo nerušit ostatní a soustředit se na čtení. Aby to nebylo jen tak, paní učitelka nám v průběhu celého pololetí zadávala otázky a úkoly, nad kterými jsme během hodin měli přemýšlet. Vznikly nám krásné plakáty, které nám přiblížily postavu, děj nebo prostředí knihy. Podívejte se sami.

Bára Horáková, vyučující Čj v 8.A

Fotogalerie
Montessori třídy na cestách
24.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Co je nového v našich Montessori třídách? Žáci 2.C se loučili na výletě na farmu se svojí učitelkou Bárou, kterou brzy čekají rodičovské radosti a starosti. Učili se jehlou plstit ovčí rouno a vyrábět z kůže náramky. Ochutnali kozí sýr a dozvěděli se, jak se vyrábí. Mleli mouku na buchtu, kterou pak dostali k svačině. Naučili se, kolik má kráva žaludků a jak se líhnou kuřata. Pozorovali čerstvě narozená kůzlata a někteří odvážlivci si dokonce zkusili podojit kozu. Návratem z farmy ale nebyl s výlety v žádném případě konec. Všechny tři Montessori třídy se společně vypravily na školu v přírodě, kde se kromě učení venku na trávě na piknikových dekách koupalo v bazéně s lezeckou stěnou, chodilo na túry, vyráběly herbáře, stavěly domečky v lese a děti měly spoustu času na to, aby se seznámily napříč třídami. Právě spolupráce mladších a starších dětí je pro Montessori vzdělávání typická a snažíme se o ni i v našich třídách.

Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Předškoláci na lodi
9.5.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Děti z přípravné třídy se umístily na 1. místě ve výtvarné soutěži Moje země - má vlast. Odměnou jim byla návštěva Muzea Karlova mostu a také plavba lodí.

Celý výlet se náramně vydařil. Počasí bylo objednáno - svítilo sluníčko, bylo teplo, takže děti mohly svačit na Kampě a sedět na schodech na Křížovnickém náměstí a kreslit Staroměstskou mosteckou věž. V muzeu se dozvěděly, jak se ve středověku stavěly mosty, dokonce viděly v podzemí část mostu Juditina. A z lodi si zase mohly prohlédnou krásy Prahy. Vidíme je znovu a znovu a stále nad nimi žasneme…

TU

FOTOGALERIE


Spaní ve škole - Noc s panem Andersenem
25.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Nevíte, že se velryby pasou? Nevíte, že velryby zpívají? Předškoláčci a děti z 1.B to ale už ví. A nejen to. Od začátku dubna se děti seznamovaly s životem v mořích a oceánech. Četly si v encyklopediích, prohlížely si zajímavé mořské živočichy i rostliny. Byly tak dobře připravené na Noc s panem Andersenem, která nesla název Podmořský život. Ve čtvrtek 11.4. je večer přivítal sám pan Andersen a přivedl s sebou hosta - paní Brunnerovou, autorku dětských knížek. Večer pokračoval velkým putováním školou, provázený čtením. Protože všechny skupiny splnily zadané úkoly, mohly se všechny děti ponořit pod mořskou hladinu a slyšely zpěv velryb. Celou dobu s nimi byla velrybí přítelkyně Varvara, hrdinka knížky a zároveň i skutečná žijící velryba. V pátek 12.4. se děti po probuzení a voňavé a bohaté snídani od maminek přesunuly do ateliéru školy. Ve skupinách koláží vytvořily další báječné mořské ryby.

TU


Frankenstein - literární projekt 8. A a 8. B
14.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V týdnu, kdy se naši spolužáci vypravili na lyžařský kurz, jsme měli spojenou výuku. V hodinách českého jazyka a literatury jsme poslouchali audioknížku s poutavým příběhem Frankensteina. V tomto díle z období romantismu jsme si uvědomili nosné myšlenky, které bychom mohli vztáhnout i do dnešní společnosti.

Během poslechu jsme příběh přenesli libovolnou formou na papír- líčení krajiny, komiks, myšlenková mapa, brainstorming, podvojná kresba, charakteristika postavy a její vývoj, dokonce vznikla i facebooková komunikace mezi Frankensteinem a jeho netvorem. Vytvořili jsme zajímavá díla, která si můžete prohlédnout na nástěnce ve druhém patře.

žáci 8. A, 8. B a jejich učitelky českého jazyka Barbora Horáková, Tereza Richtrová

Fotogalerie


VÝUKA V ZEMĚDĚLSKÉM MUZEU - VODA JE ŽIVOT
18.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Středeční dopoledne vyrazila 6. A na výukovou výpravu do Zemědělského muzea, kde nás čekalo téma: VODA JE ŽIVOT. Zároveň je to další téma v našem projektu MĚSTO DO KAPSY. V muzeu se nás ujal pan lektor, který nám v učebně formou řízené besedy a prezentace seznámil s výukovým programem pro II. stupeň. Padly tam otázky: Co to voda vůbec je? Jakým způsobem jí získáváme? Kde jí je hodně a málo? Jaké je její využití? Rozdíl mezi slanou a sladkou? Nejdůležitější pro nás všechny bylo, že voda je vzácný dar a neměli bychom s ní plýtvat. Někdy se to tak neděje a v jiných zemím populace strádá.

V rámci výchovně vzdělávací činnosti žáci vypracovali pracovní listy, spojeny s výukou předmětů Přírodopis, Zeměpis a Fyzika. Byla to křížovka - doplňovačka a sestavení skládačky puzzle, jak rozdělit vodstvo (oceány, moře, řeky, potoky atd…). Prošli jsme si část muzea zaměřené na vodstvo, vodní plochy od historie, až po moderní dobu. Výuková exkurze se nám všem líbila, děti dokázaly odpovědět na otázky a pochvala je neminula. Těšíme se na další výpravu.

Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Andrea PrášilováFotogalerie


Spolupráce umělců a učitelů na naší škole
1.3.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V letošním roce se tři pedagogové ze ZŠ Korunovační zapojili do projektu Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, který podporuje spolupráci učitelů s umělci přímo ve výuce. Umělci působili v hodinách již v prvním pololetí, v tom druhém spolupráce pokračuje s tím, že na závěr roku bude ukončena výsledkem společné práce dětí, učitelů a umělců.

Tanečnice Lucie Charouzová vede společně s paní učitelkou Horákovou hodiny literatury v 7. A. Výuka se opírá o výběr témat a textů, se kterými potom pohybově a tvořivě pracují. Pomocí pohybu se učí vyjadřovat příběh a své pocity z něj. Mezi literárními tématy byly biblické příběhy, antické divadlo, bajky, kroniky, pověsti. Poté se žáci přesunuli do Anglie a zkusili se vžít do rolí Romea a Julie. Nyní se v českých vodách věnují nejznámější sbírce balad od Erbena. Během hodin si sedmáci vyzkoušeli kolektivní a pohybové aktivity, dramatizaci, pantomimu s dabováním, rádiové vysílání, psaní příběhů nebo hlasitý přednes. Hlavním cílem je, aby se žáci naučili spolupracovat, společně tvořit a navzájem se kvalitně ohodnotili. V závěru školního roku by si měli připravit vlastní téma, literární či filmovou předlohu a způsob ztvárnění. Hudební producent Jaroslav Raušer pomáhá v projektu pana učitele Vališe, který jej zasadil do dvou předmětů - občanské výchovy a zeměpisu. Žáci 7. A se tak učí propojovat zeměpisné a kulturní informace o vybraných zemích světa. Konečným výstupem jsou videa, která žáci sami natáčí, sbírají k nim veškerý materiál, sestříhají je a nahrají na youtube.com, kde budou k vidění pro ostatní. Na jedno z nich (o Antarktidě) se už můžete podívat: https://www.youtube.com/watch?v=zTVQgfBdUEc.

Sochař Pavel Humhal připravil pro 8. B v rámci literatury spoustu zajímavých témat a aktivit, které jsou propojeny s vybranými literárními směry a texty. Žáci během seznamování s literární oblastí vyzkoušeli různé techniky - práci s hlínou a sádrou, přírodními materiály, kresbu tuší nebo mlékem, využili komunikaci prostřednictvím dopisů i sociálních sítí apod. Na konci roku připraví malou výstavu svých výtvorů. Myslíme, že se všichni máme na co těšit.

Učitelé Tereza Richtrová, Bára Horáková a Pepe Vališ

FotogalerieDalší info k projektu: 2017 – 2020 účast školy na projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti, reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Informace na http://eurohudebka.cz. Financování projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. (Aktivity: spolupráce učitelů s učiteli – umělci, společná příprava a realizace vyučovacích hodin, hudební aktivity žáků, kurz komponování elektronické hudby, vzdělávání pedagogů a další aktivity dle zájmu školy)


PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE A BAVÍ NÁS
28.2.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


RÁDI BYCHOM INFORMOVALI RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY, ŽE PROJEKT MIKROKLIMA ŠKOLY NA KORUNCE POKRAČUJE. MŮŽETE SLEDOVAT NAŠE ČLÁNKY, PŘÍSPĚVKY, KTERÉ JSOU UVEDENY NA TÉTO INTERNETOVÉ ADRESE: https://www.mestodokapsy.cz/ PRVNÍ CELEK JE ZA NÁMI (VÝBĚR LOKALITY A OVZDUŠÍ). NYNÍ NÁS ČEKÁ DALŠÍ II. ČÁST VODA - VODSTVO. TĚŠÍME SE NA DOBRODRUŽSTVÍ V PŘÍRODĚ A SPOLUPRÁCI S EKOCENTREM KONIKLEC.

Bc. Dáša Mikešová


Návštěva paní Doris G (5.A)
26.1.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Po návštěvě Terezína nás v Praze navštívila úžasná dáma, Doris Grozdanovič. V lednu 1941 dostala rodina paní Doris rozkaz, aby se ihned dostavila do Terezína. Jako na jednu z prvních se na její rodinu nevztahovala povinnost limitu 50 kg a mohli si tak vzít více teplého oblečení, díky kterému Doris a její bratr přežívali. Zbytek rodiny takové štěstí bohužel neměl. Vstupní kontroly nebyly v tu dobu ještě tak přísné a Doris si mohla schovat i pár osobních věcí.

Paní Doris nám vyprávěla o utrpení, které v Terezíně prožila. Jedna z historek byla o krutých výsleších vedený kvůli její spolu pasačce ovcí, která od kolem jdoucího železničáře dostala jídlo, které celé nesnědla a chtěla ho pronést přes kontroly své matce. Hlídka ji chytla, zavřela do pevnosti, Doris vyslýchala, ale díky šťastné Davidově hvězdě, ji nechala být. Davidova hvězda za války byla povinně nošena na levé straně oblečení všech židovských obyvatel. Její vyprávění všichni dychtivě poslouchali, a nechyběla ani atmosféra toho ticha, které se celým Terezínem dříve vleklo. Otázek, které jsme paní Doris položily, bylo tolik, že nikdo nevěděl koho jako prvního vyvolat.

Dnes má paní Doris velkou slabost pro křidýlka z KFC, na kterých si u nás s chutí pochutnala. Rozdělila se o ně s námi, protože díky hrůzám čtyřicátých let ví, co je to mít hlad a nemít co jíst. My jsme ji obdarovali květinou a doufáme, že bude ještě dlouho žít a vyprávět všem o hrůzách, které zažila. Nikdo z nás na tyhle chvíle nezapomene.

Tímto děkujeme paní Kirschner a Rafoth za umožnění této vzácné návštěvy.

A.Kirschner, J. Plachý, 5.A


Návštěva Terezína (5.A)
25.1.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pošmourné ráno sedmého prosince 2018 se děti z 5.A vydaly na velmi silnou návštěvu Terezína. Města, které bylo v minulosti přímým účastníkem jedné z nejtragičtějších události našich dějin a dějin židovského národa. Za zdmi Malé terezínské pevnosti bylo za druhé světové války zřízeno vězení pražského Gestapa, kam byli odváženi židé, které později Němci deportovali do vyhlazovacích koncentračních táborů. Nejprve jsme se šli podívat do muzea terezínského Ghetta, které zde bylo za druhé světové války. Muzeum se nacházelo v domě bývalého Heimu pro chlapce od deseti a více let. Druhá část byla pro vstup židů zapovězená. Židovským dětem bylo za druhé světové války zakázáno chodit do školy a jakkoli se vzdělávat. Celé povídání bylo velmi smutné. Dnes si vůbec neuvědomujeme, jak se máme dobře.

Poté následovalo rozdělení do 5 skupin. Každá skupina dostala papír, na kterém bylo napsáno jméno dítěte, které prošlo terezínským ghettem. Dále zde byla mapa, na které jsme měli vyznačena místa, kde jsme dostávali různé otázky. Například: kdo byl velitelem SS v Terezíně nebo jaký strom se nenachází na dvoře Terezínské nemocnice. Po splnění všech úkolů a zodpovězení otázek nám vyšla tajenka s hesly vztahujícími se k židovským dějinám a k utrpení židovského národa. Velmi nás zasáhlo, kolik jmen dětí z naší školy prošlo Terezínem. Hledali jsme jejich jména mezi dalšími dětskými oběťmi.

Po výtečném obědě jsme si prohlédli dům, kdy pobývali lidé čekající na své osudy, řízené německou zlovůlí. Měli jsme možnost vidět i místo, kde byla zahrádka a prostor pro chov ovcí. Ty tam pásla i dívka jménem Doris. Tu dokonce Němci vyfotili na své materiály pro potřeby propagandy jejich hrůzného záměru a ukázání světu, jak moc je jejich myšlenka humánní, a jak moc dobře se nejen židé v Terezíně mají. Což byla jen snůška promyšlených výmyslů. Na závěr návštěvy jsme na kolejích, vedoucích často na poslední smrtelnou cestu, zapálili svíčky a uctil tak památku všech obětí druhé světové války.

Děkujeme paní Rafoth za skvělý výklad a všem maminkám, které se s námi exkurze zúčastnily.

A. Kirschner, J. Plachý, 5.A

Fotogalerie


Korunovinky 1/2018-19 - to si počtete!
28.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dnes Vás přinášíme první číslo letošních KORUNOVINEK, přejeme příjemné čtení a děkujeme za finanční podporu tisku spolku Korunka.

KORUNOVINKY 1/2018/19
Projekt "Mikroklima a okolí lokalit" děti baví
20.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Koncem září ZŠ Korunovační byla nabídnuta projektová akce pro 1. a 2. stupeň MIKROKLIMA OKOLÍ A LOKALIT zaměřeno na ovzduší, prašnost, zeleň a vodu. Firma Ekocentrum Koniklec, číslo 01/71 ZO ČSOP se sídlem Koniklec, p.s., Vlkova 2725/34, Praha 3, 130 00, koordinátorka Ing. Dalia Peterová.

Projektu se zúčastnila školní družina, třídy Montessori (2. C a 3. C) + 2. stupeň šesté třídy A, B. Vybrali jsme si zajímavá témata, která si žáci mezi sebou rozdělili. První úvodní hodinu nám přišla objasnit paní koordinátorka projektu. První celek byl s názvem VÝBĚR LOKALIT - OVDUŠÍ. Korunka byla pod velkým dohledem šestých tříd, které výzkumné vzorky rozmístili ve třídě, na chodbách, na venkovním parapetu, mezi okny, ale také si vyzkoušeli pokusy doma. Výzkumné vzorky jsme po necelých cca 14 dnech vyhodnotili a zpracovali závěry. Naše škola je u hlavní silnice směr Letenské náměstí, prach je opravdu všude a prašnost je velmi vysoká uvnitř budovy i mimo ní. První část projektu mají šesté třídy splněno a v únoru nás čeká další téma. Těšíme se na nové výzkumné vzorky a hypotézy.

Bc. Dáša Mikešová


VÁNOCE NA KORUNCE
3.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vánoce máme za dveřmi, všichni se už moc těšíme na tu vánoční náladu, ke které neodmyslitelně patří i vůně pečeného cukroví.

A i my jsme dnes provoněli celé první patro, kdy jsme za obrovské pomoci maminky Evičky a Janičky všichni společně pekli perníčky. Děti si vyzkoušely válet těsto, vykrajovat jejich oblíbené tvary, péct i zdobit hotové perníčky. Já jsem jen koukala, jak šikovné děti byly, a obdivovala jsem nejen kluky, kteří pracovali jak rození cukráři.

Přijďte i vy ochutnat. V úterý 11.12. na vánočním jarmarku si budete moci koupit malý vzoreček nebo třeba i celý perníkový svícínek.

Paní učitelka Ivana Šmídová a žáci 4.B, 3.12.


Návštěva domova pro seniory
2.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dne 27.11. jsme se třídou 5.A v rámci projektu #jsemlaskavec, navštívili domov pro seniory v Kamenické ulici. Děti si samy vybraly, že chtějí podpořit a udělat radost právě seniorům. První setkání bylo poznávací a seznamovací. Děti se se všemi pozdravily, napekly spoustu dobrot a společně jsme si zazpívali. Poté byl prostor pro otázky. Nejvíce jsme se zajímali o jejich mládí, školní léta, život za války a o rodinu. Děti se dozvěděly, že jedna z přítomných dam chodila před 90ti lety k nám do školy, což nás všechny velmi překvapilo. Setkání bylo velmi emotivní a přátelské a my se těšíme na další předvánoční návštěvu.

TU

Naši čtvrťáci v Šáreckém údolí
1.12.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Dne 28.11. se 4.A,B zúčastnila projektu výsadby sazenic stromků v Šáreckém údolí s Lesy hl.m.Praha . Sázení se uskutečnilo do nepřipravené půdy jamkovou výsadbou. Děti viděly a pracovaly se sazenicemi buku a dubu o velikosti 25-35 cm. Přestože byl mráz, svítilo nám sluníčko:-). Byl krásný den. Žáci se snažili správně sázet podle rad odborníků stromky motyko-sekerou. Odměnou byla samolepka s nápisem ,, Zasadil jsem se o Českou republiku", a dobrý pocit z vykonané práce. Ty stromy (více jak 150 ks) tam budou i za dvacet, třicet ....let, kdy z našich dětí budou dospělí jako "jejich" stromy.

V moci každého učitele je pozitivně ovlivnit své žáky, ukázat jim činnosti, které nejsou běžné, ač jsou obyčejné. Každá činnost rozvíjí schopnosti a probouzí nové zájmy či běžné posiluje. Ochrana přírody, pamatování na budoucí generace ne jen na sebe je jedna ze základních činností člověka.

Hana Větrovcová, třídní učitelka 4.A

VYHLÁSILI JSME CELOŠKOLNÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ KE 100 LETŮM REPUBLIKY
11.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Vyhlášení, podmínky a ceny celoškolní výtvarné soutěže ke 100 letům naší republiky
Děti z přípravky a 1.-3. tříd přivítaly podzim
10.11.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V pátek 21.9.2018 jsme na školním dvoře společně přivítali podzim. Ten astronomický sice začal až v sobotu, to ale nechodíme do školy, a tak jsme vítání přesunuli na pátek. Celý týden jsme si říkali o znacích tohoto nově příchozího ročního období, zpívali jsme písničky, četli nejrůznější básničky a příběhy. Ty nejzajímavější jsme pak recitovali a zpívali ostatním třídám na školním dvoře. S sebou jsme si přinesli ještě něco - papírovou vlaštovku. Léto se s námi loučí různě i my s ním. Loučíme se s některými letními aktivitami, počasím, rostlinami a hlavně zvířaty, která se chystají k zimnímu spánku nebo odlétají za teplem. Pro nás byly letos důležití možná nejznámější cestovatelé - vlaštovky.

Dobře víme, jak dlouhý a náročný let mají každý rok před sebou. Zkusili jsme si proto všichni sestavit z papíru ,,letoun," který se alespoň trošku podobá těmto ptákům a uskutečnili několik soutěží o nejdelší či nejvyšší let. Na závěr našeho setkání jsme vlaštovkám svým hodem pomyslně popřáli šťastnou cestu.

Děti z přípravné třídy, prvních, druhých a třetích tříd.

(psala Kateřina Šantúrová, fotil Karel Černý)

Děti z přípravné třídy, prvních, druhých a třetích tříd. (psala Kateřina Šantúrová, fotil Karel Černý)

Dochází Vám porázdninové čtení???
11.8.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dochází-li Vám prázdninové čtení, můžete se začíst do posledních dvou dílů Korunovinek, které byly doposud publikovány pouze v papírové podobě v omezeném počtu výtisků. Nyní si můžete obě poslední čísla přečíst pohodlně ve formátu PDF. Za celoroční redaktorskou práci děkujeme redakci Korunovinek, kterou vedla paní učitelka Tereza Staňková. Rozmnožení papírové podoby štědře podpořil Spolek Korunka. Děkujeme a přejeme příjemné počtení.
Korunovinky - březen


Korunovinky - červen


Informaci připravil Tomáš Komrska

Prevence na Korunce - rozloučení se školním rokem
1.7.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok nám končí a nás čekají letní prázdniny. Ani letos jsme nezapomněli na naši bezpečnost, která je pro nás všechny moc důležitá. Za pomocí složek pomáhajících profesí pořádala naše škola 28. června 2018 PREVENCI NA KORUNCE. Žáci dostali úkoly, vědomostní testy, kazuistické příběhy, které v kolektivu plnili, a na závěr nakreslili obrázek. Žáci mohli ukázat, co se za rok naučili a jak své vědomosti a dovednosti použijí v reálném životě. Během plnění úkolů je navštívili komisaři a byli žákům nápomocni.

Všechny složky se snažily dětem vysvětlit vše, jak se chránit, být opatrný, pomoci druhému v nouzi. Zakončení této akce bylo vyhlášení nejlepších tříd z prvního a druhého stupně. Důležité však bylo, aby si děti odnesly aspoň malou myšlenku z toho, co viděly a dokázaly to v životě použít. Velké poděkování patří všem složkám pomáhajících profesí (MěP, PČR, ZZS, HZS), které pro nás akci připravily a zároveň školní jídelně paní hospodářce

Haně Štekrové, která se svým týmem připravila výborné občerstvení. Bc. Dáša Mikešová, Mgr. Josef Vališ

NETRADIČNÍ ROZLOUČENÍ S PRVNÍM STUPNĚM
28.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Školní rok utekl jako voda a my se budeme loučit s našimi páťákami, předáme je kolegům na druhém stupni. Abychom si poslední dny užili společně co nejvíce, vydali jsme se do Malé Chuchle, kde jsme spolu strávili jednu celou noc. Všechny to moc bavilo, a když pominu ranní bolavá záda, bylo to rozloučení, jak má být. Milé děti, děkujeme vám za to :-).

A níže si přečtěte, jak se akce líbila dětem -

V noci z 20. na 21.6. jsme přespávali v lese u Malé Chuchle. Společně s 5.A jsme měli sraz před školou a v 18 hodin jsme vyrazili na tramvaj. Jeli jsme asi 15 stanic a přestoupili jsme na autobus. Když jsme dojeli do Chuchle, tak nás tam přivítaly pracovnice Lesů hl.m. Prahy a došli jsme k zoo koutku, u kterého jsme přespávali. Navečeřeli jsme se, hráli hry a měli jsme noční bojovku. Druhý den jsme si prohlédli zoo koutek a po svačině jsme odjeli. Výlet se mi moc líbil. Tonička Soukupová

Paní učitelky nám zařídily přespání v lese. Když jsme dojeli, čekaly na nás dvě mladé slečny, Lucka a Danča. Byly super. Nejdřív jsme hráli hry. Po hrách jsme si šli upéct buřty. Po buřtech jsme šli na dvě večerní hry. První byla o zvířátkách a druhá byla bojovka. Druhý den jsme prošli zoo koutek. A nakonec jsme jeli zpátky do školy. Doporučuji, je to super. A děkuji paním učitelkám, že nám to zařídily. Vilma Klanicová

Z dne 20.6.přes noc na 21.6. jsme my, 5.A a 5.C, spali v lese. Nejdříve jsme jeli tramvají, a potom autobusem. Když jsme dojeli, čekaly tam na nás pracovnice Lesů hl.m. Prahy. S nimi jsme šli nahoru do kopce, do lesního zoo koutku. Tam jsme si nejprve na ohni opékali buřty, a potom jsme měli různé hry a nakonec bojovku. Všechny děti ležely pod širákem, jen paní učitelky spaly pod celtou. Ráno jsme si prošli zoo koutek. Nakonec jsme se šťastně vrátili do školy. Výlet mě moc bavil :-). Stázka Kuthanová

Ivana Šmídová a moje milá kolegyně Jana Kárská a paní asistentka Míša


Motel zrození v Montessori třídách
27.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Než se děti z Montessori tříd vypravily na školu v přírodě, kus přírody pozorovaly přímo ve třídě. Prvňáci u sebe ubytovali třicet dva housenek Babočky bodlákové a děti z obou tříd s Montessori výukou sledovaly, jak se postupně mění v nádherné motýly. Drobounké šedočerné housenky v průhledných nádobkách jim přibližně deset dní tloustly před očima. Pak se zavěsily na víčko a zakuklily se. Děti zaujalo, jak se kuklám nelíbí, když s nimi někdo manipuluje. Mrskaly sebou, když je učitelka prvňáků Bára přesouvala do košíku z jemné síťky. Ten největší zážitek se ale dostavil v den zrození. Děti sledovaly, jak se babočky derou z kukly a suší si křídla. Také jejich učitelky a učitele překvapily prskance rudé tělní tekutiny zvané krvomíza nebo hemolymfa, kterou při líhnutí vylučují. I přes počáteční ostych pak prvňáky a druháky ze všeho nejvíc bavilo krmit své nové kamarády kousky ovoce. Ve třídě ale nemohli zůstat navždycky, a tak obě třídy podnikly společnou výpravu do Stromovky, kde je vypustily do přírody. O motýlech se uvádí, že se vracejí na místo, kde se vylíhli. Možná se za dětmi přiletí podívat, až se po prázdninách vrátí do třídy.

Autor: Kateřina Šantúrová, maminka holčičky z 1.C

Popiska k fotce: Kytka jako kytka. Babočka si po vypuštění ve Stromovce spletla sukni žákyně druhé třídy s rozkvetlou loukou.

Kapela ve škole - KONCERT ROKU (ROCKU)
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V květnu proběhl na naší škole velmi zajímavý projekt KAPELA VE ŠKOLE.

Projekt spočíval v tom, že s žáky některých 4.-5.ročníků a 9.třídy v rámci hodin HV pracovali externí nadšení učitelé hudební výchovy a hry na nejrůznější nástroje. Děti naučili základy hry na elektrickou kytaru, basovou kytaru, cajon, základy práce s mikrofonem a aparaturou (celkem bylo využito takřka 30 moderních nástrojů). Společně se naučili v každé třídě píseň, ve které všechny děti z každé třídy tvořily hráče kapely a jako vyvrcholení celého snažení jsme společnými silami ve čtvrtek 24. května uspořádali koncert v aule naší školy.

Nově vzniklé kapely sklidily obrovský úspěch a jako odměna za jejich píli a snažení bylo velké překvapení pro všechny fanoušky známe české kapely Slza, protože muzikanti přijeli na koncert a spolu s dětmi si zahráli a zazpívali.

Na záznam z koncertu se můžete podívat na níže uvedeném odkazu:

VIDEO Z KONCERTU

FOTOGALERIE

Připravila Ivana Šmídová

JOSEF LADA OČIMA DĚTÍ
13.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V tomto školním roce se žáci 5.ročníků blíže seznámili s dílem známého spisovatele a malíře Josefa Lady. Na hodiny čtení si děti nosily knihy tohoto autora, některé děti doma objevily poklady ještě po babičkách či maminkách, tatíncích... Některé děti navštívily v březnu galerii Tančící dům, ve které byla instalována rozsáhlá retrospektivní výstava díla Josefa Lady, která připomínala výročí 130 let od narození a 60 let od úmrtí tohoto významného českého malíře.

Děti byly velmi nadšené obrazy a ilustracemi tohoto autora, proto se v rámci Vv staly na pár hodin tímto malířem a dle jimi vybrané ilustrace zkusily díla nakreslit. Vyšly z toho neuvěřitelně vydařené obrázky, proto jsme uspořádali výstavu ve škole a všichni žáci i rodiče mohli vhozením svého tipu vybrat obrázek nejzdařilejší. A výběr byl opravdu velmi těžký…

Ivana Šmídová

Pojďte s námi pěšky do školy! (aktivita pro rodiče a děti 1. a 2. ročníku)
3.6.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pěšky do školy je projekt městské společnosti Operátor ICT, která zavádí moderní technologie do veřejného prostoru a zároveň spravuje multifunkční kartu Lítačka. Tento projekt je určen dětem 1. a 2. tříd základních škol, které bydlí maximálně kilometr od školy. Hlavním cílem je ušetřit čas rodičů a zároveň dětem poskytnout aktivní pohyb a možnost seznámit se s dětmi i z jiných tříd. Celá cesta bude probíhat v maximálně desetičlenných skupinách za dozoru proškoleného průvodce, který bude po celou dobu zodpovídat za bezpečnost. Rodiče pak budou moci díky mobilní a webové aplikaci Trazeo cestu svého dítěte sledovat, takže budou přesně informováni, že do školy dorazilo v pořádku.

Pokud se o tomto projektu chcete dozvědět víc, budeme moct rádi, když se zúčastníte besedy, která se bude konat pro rodiče 1. ročníků v rámci setkání tříd ve středu 6.6.2018 za účasti projektového manažera z Operátora ICT, který Vám rád zodpoví všechny Vaše dotazy. Pro rodiče 2. ročníků připravujeme informační besedu ještě v červnu.

Tomáš Komrska

Bez mobilu ani ránu. Nebo jo? (Sára Commerová 9.A)
14.4.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Jak už jistě víte, mobily mají spoustu pro a proti, ale jedno z proti je závislost. Myslím, že si nikdo z nás moc nechce přiznat svojí závislost na mobilu (nebo si z toho dělá srandu), ale většina už závislá je. Jak teenageři, tak děti a dospěláci). Je jedno, co na mobilu děláme, "jen" posloucháme hudbu, "jen" si s někým píšeme, "jen" fotíme umělecké fotky na instagram… no a co? Všeho moc škodí. Nesoudím vás, je těžké si říci dost. Ale co dáte za pokus?

Proto jsem se rozhodla být alespoň na týden bez mobilu, abych vám mohla říct, jak to doopravdy je, a abych si zodpověděla některé otázky. Potřebuju to? Přijdu o něco? Dokážu se bez mobilu obejít? No… Tak od začátku.. Něco na volání samozřejmě člověk v této době potřebuje, takže by bylo ideální půjčit si od někoho nějaký starý tlačítkový mobil, ale moje SIM karta byla moc malá, aby do mobilu padla, tak jsem se na to vykašlala a byla úplně bez čehokoliv na volání a psaní zpráv. To těžké bylo. Hodněkrát jsem se ocitla v situaci, kdy jsem potřebovala řešit něco důležitého velmi rychle a neměla jsem z čeho volat. Také jsem nikdy nevěděla, kolik je hodin, jelikož nevlastním žádné hodinky - (I kdybych nějaké měla, stejně bych všude chodila pozdě jako vždy).

Na druhou stranu, když jsem mobil dostala zpět, nic důležitého jsem na něm neobjevila. Ani v průběhu týdne mi nikdy facebook nebo instagram nechyběl, jen jsem občas ze zvyku sáhla do kapsy pro svůj telefon, když jsem třeba čekala na tramvajové zastávce. Proto jsem si s sebou začala nosit svou knížku a v tramvaji a v čekárně u zubaře si prostě četla.

Tímto nechci říct, že by všichni měli svůj mobil odhodit někam do pryč, ale že se máme zamyslet nad tím, kolik času na něm trávíme, jestli to co na něm děláme, nás opravdu tak baví, jestli to potřebujeme, jak bychom lépe mohli trávit čas a kde je čára, kterou bychom neměli překračovat. Pokud vám to brání v plnění domácích pracích atd, je vidět, že vás má mobil pěkně…pod "palcem".

Je potřeba trochu si ten mobil, tablet, počítač ochočit, než si on ochočí nás.. Vyzývám vás k tomu, abyste si to zkusili také, třeba se budete divit tomu, jak vám to jde/nejde. Když se to nepovede, nikdo vás soudit nebude. Hodně štěstí :

Sára Commerová 9.A

Pan Ředitel se ptá:

Sáro, ty jsi jako první ve škole šla do velmi zajímavého experimentu. Zkusilas být celý týden bez mobilu. Dokonce jsi požádala paní hospodářku, aby ti mobil zamkla do školního trezoru,… aby tě to náhodou nesvádělo. Po týdnu asi máš o čem přemýšlet. Zajímají nás tvé pocity v průběhu týdně. Jak to vlastně probíhalo, byla nějaká krize??

Ano, občas jsem opravdu potřebovala někam zavolat a sestra mi moc mobil nechtěla půjčovat.. zas tak moc se jí ale nedivím.

… to je zajímavé, další moje otázka je k době po experimentu. Teď už mobil zase normálně používáš. Myslíš, že ten týden změnil tvoje myšlení, zvyky, postoje ?? Co se dělo po ukončení?

No, vymazala jsem si aplikaci facebook a snažím se trávit na mobilu méně času. Na střední plánuji mít jen notebook a mobil dát stranou.

Co bys na závěr doporučila spolužákům a možná i učitelům a rodičům? Mobil je určitě fajn věc, ale před čím bys varovala?

Aby si lidé dávali pozor na to, kolik času tráví na svém mobilním telefonu, na sociálních médiích a co na nich sdílejí.

(problematice mobilních telefonů jsme se s deváťáky věnovali v rámci předmětu Informatika, výstupy z jejich miniprojektů najdete na nástěnkách u ředitelny a u jídelny)


Noc s panem Andersenem (16.3.2018)
24.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Víte, proč pes na kočku vrčí a kočka za každou myší se honí? Co se stalo se smlouvou, podle které kdysi psi a kočky uzavřeli příměří? Nedalo by se zabránit její ztrátě? O to se pátečního večera pokusila parta dětí, kterou tvořili předškoláčci, jedna třetí a jedna čtvrtá třída. Tématem jejich Noci s panem Andersenem byl pes. Psi je také věrně provázeli při každém čtení. Ať Baryk či Dášeňka, všichni se snažili pomoci dětem najít potřebné indicie, jak objevit ztracenou smlouvu. Noční putování školou vyžadovalo od dětí velkou odvahu. Úkoly byly splněny, smlouva nalezena. Vše se zdálo být v pořádku. To by se ale nesměl ozvat ten nejpovolanější - hlas přírody...

Přestože v celém večeru šlo především o čtení, děti uvítaly a ocenily návštěvu Městské policie ČR se cvičenými psy.

Alena Mazáčová

Fotogalerie


WORKSHOP - CHYTRÝ TELEFON A BEZPEČNOST NA INTERNETU
8.3.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Ve středu 28. 2. 2018 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili workshopu o bezpečnosti na internetu, práce s chytrým telefonem. Slečna Klára nám přišla popovídat o chytrých telefonech, o hrách a aplikacích. Především o tom, jak se chovat na internetu bezpečně. Žáci měli o problematice ponětí a na otázky ohledně chytrých telefonů reagovali rychle a správně. Povídali si o aplikacích, které žáci používají a také o tom, jaké aplikace by v chytrém telefonu neměly chybět.

Zároveň jim slečna Klára představila jednu hru, na jejímž vývoji se sama podílela. Všichni žáci u sebe měli chytrý telefon, takže si všechny aplikace mohli hned stáhnout a vše si prakticky vyzkoušet. Ne každému to šlo, to ale nevadilo, protože ostatní spolužáci rádi pomohli. Na závěr děti dostaly malou pozornost a odcházely se skvělými dojmy a s bezpečnými chytrými telefony.

Děkujeme za skvělou spolupráci.

Mgr. Růžena Svatoňová, Zdeněk Bláha, Bc. Veronika Novotná

Dopis z HOR (třídy 2.A a 2.C)
2.2.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Z deníku zimní školy v přírodě

Od neděle 14. 1. 2018 do pátku 19. 1. 2018 jsme byli na zimní škole v přírodě v Rokytnici nad Jizerou. Na tuto dobrodružnou výpravu se s námi vydaly naše paní učitelky Petra a Iva, paní asistentka Lenka a paní vychovatelka Beáta. Jako skvělá zdravotnice s námi jela paní Ludvíková a jako zkušený instruktor lyžování s námi byl pan Ludvík. Cestu autobusem jsme zvládli všichni na jedničku. Slzy jsme překonali a nevolnosti též. Po příjezdu jsme pomáhali dospělákům s ukládáním lyží do lyžárny a potom jsme si vybalili své věci na pokojích, které jsme si mohli sami vybrat. Po obědě jsme se vydali na procházku do nedaleké Rokytnice nad Jizerou, která nás velice bavila, především pak skákání do kaluží, lezení po zbytcích sněhu a celkově válení se v roztátém sněhu. Bylo to naprosto hustý!

Akorát jsme se unavili, aby nám vyhládlo a mohli jsme doslova "slupnout" večeři. Po večeři jsme měli vždy rozdílný program. Často jsme četli společně (2. A Pipi Dlouhou punčochu) nebo každý sám, zapisovali do deníků a dokonce jsme se zúčastnili projekte fotek pana Ludvíka z Jemenu a dalších zajímavých zemí. Společným bodem pro nás bylo bodování pokojů. Samozřejmě jsme neuklízeli pro body nebo snad pro paní učitelky. Ale prostě jen proto, že nás to baví a v uklizeném prostředí nám je líp.

Přes den jsme byli rozdělení do dvou skupin (dle tříd). Jedna třída dopoledne lyžovala na svahu, kam nás autem vozil majitel horské chalupy. Vždy jsme jeli s Petrou, Beátou a manželi Ludvíkovými a druhá skupina měla program s Ivou a Lenkou. Na svahu se nám moc líbilo. Ti zkušenější a rychlejší jezdili s manželi Ludvíkovými. Někteří si dokonce sjeli černou sjezdovku (pro nás rozhodně černá byla). Ti, kteří si ještě nebyli pevní v lyžácích, sjížděli sjezdovku s Petrou a Beátou. Procvičovali jízdu na pomě, plužení a nakonec i velmi povedené oblouky.

Druhá skupina se věnovala především hrátkám na sněhu. Zejména pak bobování, koulování, strkání do úst všeho, co se zdálo být zmrzlé (a tedy atraktivní) a stavění bunkrů a iglú. Každý den jsme se střídali, abychom spravedlivě namáhali své svaly na svahu. Musíme říct, že nás hodně bavili cesty do Rokytnice, nikoliv pak už Ivu, která se nechala slyšet, že by to už dala i poslepu. Zde jsme si došli do cukrárny a nakoupili v Tescu dle svého odvážného výběru. Našlo se mezi námi i šest odvážných, kteří se vydali na běžky. Cesta to byla strastiplná, neboť nám horské zimní počasí příliš nepřálo. I tak jsme vše zvládli a odvážíme se říci, že se možná mezi námi najde budoucí Kateřina Neumannová nebo Gabriela Koukalová (střelba, alespoň teda koulí, by nám totiž vážně šla).

Těch několik málo dní bylo prostě super. Užili jsme si to, i když jsme byli většinou děsně unavení. Vaše třídy 2. A a 2. C


Jak se daří třídám Montessori?
13.1.2018 korunka.org NAŠE PROJEKTY


V září 2018 se na naší základní škole otevře už potřetí první třída, kde se děti učí podle pedagogických metod Marie Montessori. Dopoledne v Montessori třídách není rozdělené na předměty a vyučovací hodiny, ale na delší bloky oddělené přestávkou. Děti nepostupují stejným tempem. Samy si vybírají, čemu se budou zrovna věnovat. Učí se také skrze příběhy, kdy jim jejich učitelky a učitelé vyprávějí o vesmíru, rostlinách, živočiších, vývoji člověka, lidském těle, vývoji čísel nebo matematiky. S anglickým jazykem se začíná ve druhé třídě.

Děti své učitele pozorují, ale také pracují s názornými pomůckami, které zapojují jejich smysly a ulehčují jim látku pochopit. Nesedí se v tradičních lavicích, ale okolo stolu nebo na koberci. Žáci se často učí v terénu, ať už v parku, muzeu nebo galerii. Pedagogové hodnotí své svěřence slovně a třídní schůzky probíhají v sestavě učitel-žák-rodič.

Na první pohled se může zdát, že si děti celý den jen hrají. Není tomu tak. Samostatnost a odpovědnost si procvičují při plnění týdenního úkolu a ve výsledku musí na prvním stupni zvládnout stejné učivo jako jejich vrstevníci v tradičních třídách. Mohou se zabývat učivem, se kterým by se běžně na 1. stupni nesetkaly.

Montessori výuku na naší škole zavedla zkušená učitelka prvního stupně Iva Schmittová ve spolupráci s rodiči, kteří o alternativní pedagogickou metodu projevili zájem. Rodiče přispívají na provoz třídy a do jejího dění se po celý školní rok také zapojují. Pomáhají například s výrobou pomůcek nebo organizací školních akcí.

Montessori třídy se těší podpoře školy, Městské části Praha 7, spolků rodičů (spolek Montessori Korunka, spolek rodičů Korunka) , ti všichni přispěli v letošním školním roce na nákup pomůcek a vzdělávání pedagogů. Přijďte se na nás podívat (po předchozí domluvě)! Rádi se o svou zkušenost podělíme.

Kateřina Šantúrová (1.C)


KORUNOVINKY č. 1 na korunka.org
16.12.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S radostí přinášíme všem zájemcům o dění ve škole prosincové KORUNOVINKY a přejeme příjemné počtení. Radakci v čele s p. učitelou Terezou Staňkovou děkujeme za poskytnutí PDF verze.


KORUNOVINKY číslo 1


Praha jako inspirace (4.D)
25.11.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Pražské paláce, domy a ulice se staly inspirací pro výtvarnou tvorbu dětí ze třídy 4.D. Výtvarku mají s p. učitelkou Eliškou Surmovou. Malebné kresby určitě zaslouží zveřejnění na korunka.org. Prohlédněte si fotogalerii.

Připravil Tomáš Komrska

Fotogalerie


Příběhy našich sousedů (8.A)
19.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Dne 18.5. se žáci z 8.třídy zúčastnili závěrečné prezentace projektu "Příběhy našich sousedů" ve Veletržním paláci. V tomto projektu si žáci vybrali pamětníka Zdeňka Holého, který jim ochotně vyprávěl svůj životní příběh. V rámci projektu se vybraní žáci podívali i do Českého rozhlasu, kde o pamětníkovi zpracovávali rozhlasovou reportáž.

Odkaz na projekt


Bára Horáková

Botanická zahrada - přípravná třída
17.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Naším dalším tématem, jak jsme se už zmiňovali, byly "rostliny". Děti poznávaly (po tématech zvířata a lidé) i tuto část přírody. Chodili jsme do Stromovky, abychom pozorovali změny v jarní přírodě. Zjistili jsme, z čeho se rostlina skládá a snažili jsme se pronikat do tajů rostlin. Zasadili jsme fazole a sledovali jejich růst, lisovali rostliny, vyráběli jsme herbáře, kreslili a malovali. Z montessori třídy jsme si zapůjčili krásné pomůcky, za což děkujeme. 3.5. jsme se vypravili do Botanické zahrady Na Slupi. Prošli jsme celou zahradu, prohlédli jsme skleníky.

Irena Taterová

Fotogalerie


Národní divadlo a Petřín / přípravná třífda
17.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

O týden později jsme vyjeli brzy ráno navštívit Národní divadlo, kde jsme měli domluvenou prohlídku. Děti se dozvěděly mnoho informací i zajímavostí a byly panem průvodcem chváleny za všeobecné znalosti. Za odměnu se mohly podívat na nejvyšší terasu s překrásným výhledem. Pak jsme přešli most Legií a lanovkou vyjeli na Petřín, pobavili jsme se v zrcadlovém bludišti a vylezli na rozhlednu. Chvilku jsme potom relaxovali na hřišti, než jsme se vydali dále. Podél Hladové zdi jsme prošli na Pohořelec a pak zpět do Korunovační. Byli jsme příjemně unaveni, ale spokojeni.

Irena Taterová

Fotogalerie


PŘEDŠKOLÁCI NA KORUNCE
16.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

V měsíci květnu proběhlo předposlední setkání budoucích prvňáčků a předškoláků. Čekalo na ně další dobrodružství, které si pro ně přichystaly speciální pedagožky - grafomotorika a vychovatelé ze ŠD je zabavili sportovním odpolednem. Přes štafetu, opičí dráhu, chození po slacklinu si mohli vše vyzkoušet. Byli moc šikovní a stateční. Na Korunku a na nový školní rok se moc těší. Další setkání se uskuteční 14. června 2017.

Bc. Dáša Mikešová

Informace o projektu ZŠ Korunovační šablony I
14.5.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem ZŠ Korunovační šablony I, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003495. Dotace je čerpána od 1. 2. 2017 na platy pro školního asistenta a školního speciálního pedagoga, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematická gramotnost a cizí jazyky a na aktivity nové metody ve výuce a vzájemná spolupráce pedagogů. Cílem dotace je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.


Okno do Afriky - první dílna u nás
2.4.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Okno do Afriky je projekt na podporu multikulturní výchovy a organizuje ho Humanitas Afrika, africko - česká humanitírní iniciativa. Jako reakci na nedůvěru vůči přistěhovalcům z chudých zemí Afriky, která se v současné době zvyšuje v české společnosti a pramení zejména ze zažitých předsudků a neznalosti odlišného kulturního prostředí, nabízí Humanitas Afrika, o.p.s. ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 žákům základních škol 10 vzdělávacích workshopů. Interaktivní dílny seznamují děti s životem v rozvojových zemích, přibližují africkou kulturu a zprostředkují setkání s Afričany žijícími v Praze. Jejich cílem je vzájemné poznávání a rozvoj porozumění. Program poskytuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent. Cílem projektu je poskytnout více informací o africkém regionu, odstranit zažité předsudky, napomoci ke zlepšení vnímání Afričanů, zkvalitnit vzájemné soužití a obohatit dialog kultur.

Humanitas Afrika vycházela při tvorbě učebního modulu ze své dlouholeté pedagogické zkušenosti, kterou získala díky svému působení na mnoha českých školách. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V první dílně s námi bubnoval pan Maxime KACOU, původem z Côte d'Ivoire (Pobřeží slonoviny), Maxime bydlí v Praze již několik let, kde působí jako lektor jazyků i matematiky. Vedle toho se Maxime věnuje bubnování a za poslední léta uskutečnil na školách mnoho dílen pro dětí.

Pořad zprostředkovala k nám školy p. učitelka Ivana Šmídová.

Fotogalerie 1

Fotogalerie 2


POLYTECHNIKA - nový obor ve škole
29.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

"Polytechnika" - dříve jsme tento pojem vnímali jako označení pro vysokou školu poskytující technické vzdělávání (technická univerzita a pod.). Dnes i jako obor vzdělávání. Obor, kde žáci získávají dovednosti a vědomosti ve více technických disciplínách. Naplňuje se tak řecké sousloví "polý technikós" - česky "mnoho schopností".

V letošním školním roce jsme zařadili "polytechniku" do programu předmětu Pracovní činnosti v 8. a 9. roč. Společně s žáky jsme provedli výběr a nákup moderních polytechnických stavebnic různýh zaměření od programovatelného pojízdného pásového dopravníku po stavebnici mechanické ruky a stavebnici, která umožňuje skládat jednoduché elektrické obvody. K dispozici také máme např. luxmetr (pro orientační měření intenzity světla) a měřič koncentrace CO2 v ovzduší. Tyto dva měřící přístroje chceme použít především na měřní ve třídách a přispět tak ke zlepšení prostředí, ve kterém se učíme.

V prvních lekcích "polytechniky" jsme se museli vypořádat s řadou problémů, vybavili jsme se potřebným nářadím, hledali na internetu návody v češtině a zkušenosti vrstevníků. Zatím se zdá, že se zapojením invence a vynalézavosti všechna úskalí zvládneme (skvěle se osvědčila např. aplikace pro mobilní telefon, která vyfotí a přeloží technický text např. z angličtiny).

Osmáci i devéťáci pracují s mimořádným zájmem skvěle se nám daří propojovat výuku s jejich koníčky a dovednostmi.

Tomáš Komrska, vyučující předmětu Pracovní činnosti

Fotogalerie


Voda, základ života (projekt 3.B)
28.1.2017 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Ve třídě 3.B proběhl v průběhu ledna projekt s názvem "Voda, základ života". Žáci 3.B vytvářeli myšlenkovou mapu a prezentovali ji před třídou, experimentovali s vodou a poznávali vlastnosti vody všemi smysly. Na závěr žáci společně vytvořili velkoformátový obraz z názvem "Život řeky". Všichni jsme si projekt užili.

Eva Klúčovská

FotogalerieStarší články