Informační stránka pro rodiče a žáky 2. – 9. ročníků:

Aktualizace 30.8.2016:

Přehled kroužků školní družiny – všechny kroužky ŠD zdarma!

Aktualizace 24.8.2016:

Dne 24.8. přidána informace školní kuchyně:

Ceny obědů, čipy, přihlášení kdy a jak, projekty ŠJ

 

Organizace prvního týdne

Školní družina:

-          Na co se můžeme těšit v letošním školním roce ?

-          ŠD přihláška

-          ŠD žádost o zrušení povinnosti placení příspěvku

-          ŠD odpolední režim

-          ŠD provoz, bezplatné kroužky atd.

-          ŠD rozdělení tříd

-          ŠD měsíční plán září 2016

-          ŠD roční plán 2016/17

Přehled pedagogických pracovníků, tříd, oddělení školní družiny, vychovatelky ŠD, umístění oddělení v hernách a třídách

INFORMACE DO ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY – PRÁZDNINY, KONTAKTY, OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ, PLÁN KONZULTACÍ A TŘÍDNÍCH SCHŮZEK (BUDOU S ŽÁKY DO ŽK VLEPOVAT TŘÍDNÍ UČITELÉ)

Požadavky na nákup sešitů 1. stupeň

Požadavky na nákup sešitů 2.stupeň

Organizace školního roku 2016/17 - informace MŠMT (zahájení šk. roku, prázdniny, státní svátky atd.)

Přihláška do školní družiny INFORMACE: (PDF) (fotokopii (scan) podepsaného originálu přihlášky můžete poslat e-mailem vedoucí školní družiny Dáše Mikešové: mikesova@korunka.org , popř. doneste orig. podepsanou přihlášku do ŠD osobně), info na telefonech 737 973 286, přihlášky v papírové podobě dostanete ve škole v ŠD

Přihláška ke školnímu stravování (PDF) (nutno vytisknout a s podepsaným originálem dojít osobně za hospodářkou ŠJ  Hanou Štekrovou do kuchyně – malé dveře ve Sládkově ul. směrem k Čechově ul. – s ní domluvíte způsob platby obědů, vyzvednete el. čip. atd., Přihlášky obdrží též děti v "papírové podobě" od třídních učitelek.

POZOR: PŘIHLÁŠENÍ KE ŠKOL. STRAVOVÁNÍ OD 23. SRPNA 2016 V TĚCHTO PROVOZNÍCH HODINÁCH:

Ve dnech 23. – 31.8.2016 od 8 do 13 hod.

Od pondělí 1.9.2016  6.30 – 11.30 hod. a 13.45 – 14.30 hod.

 

MIMOŠKOLNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY v BUDOVĚ ŠKOLY

Anglická družina a kurzy anglického jazyka (po vyučování)  - pro žáky 1. - 9. roč.

HATHÓRA – výuka hry na hudební nástroje - pro žáky 1. - 9. roč.

Keramika – kontakt, cena - pro žáky 1. - 9. roč.¨

Kroužek lezení pro děti na lezecké stěně Boulder Bar v Praze-Holešovicích (děti se vyzvedávají v ŠD)

Taneční škola D4U - orientace na streetové tance - kurzy ve škole, info a kontakt na d4u.in - pro žáky 1. - 9. roč.

Malý průzkumník - přírodovědný kroužek - informace, kontakt - pro žáky 1. - 9. roč.

Výtvarné kluby - informace, kontakt, přihlášení a profily lektorek - pro žáky 1. - 9. roč.

Sportovní aktivity DDM P-7 u nás v tělocvičně

ŠACHY

Tenisová škola TALLENT - trénuje se u nás ve škole - pro žáky 1. - 9. roč.

Literární kroužky – základní informace, stručná anotace a profil lektorky  pro žáky 3. - 9. roč.

Literárn kroužek č. 1        Literární kroužek č. 2

EGYPT – KLENOT NILU – historický kroužek vedený Zdeňkem Bláhou

 


Sledujte nástěnku s nabídkou další zájmové činnost pro děti a dospělé u vrátnice v přízemí Sládkova ul.


 

Kontakty:

 

ředitel školy:                                                   Mgr. Tomáš Komrska, tel./fax: 223 018 913

mobil: 731 189 723, e-mail: komrska@korunka.org

zástupkyně ředitele:                                    Mgr. Radka Václavíková, tel.: 223 018 914, l. 29

                                                                              e-mail: vaclavikova@korunka.org

hospodářka školy:                                         Ivana Dajčlová, tel.: 223 018 914,

email: dajclova@korunka.org

 

spec. pedagog pro rozšířenou péči:       Mgr. Tereza Pánková,e-mail: pankova@korunka.org

                                                                              Nora Valerová, e-amil: valerova@korunka.org

 

e-maily na p. třídní učitelky 1. tříd:

1.A maruskova@korunka.org

1.B blahova@korunka.org

1.C schmitttova@korunka.org

 

ŠJ – vedoucí stravovacího provozu Hana Štekrová, tel.: 223 018 915

 E-mail: sj.korunovacni@volny.cz

ŠD – vedoucí vychovatelka Dagmar Mikešová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26

         e-mail: mikesova@korunka.org. Družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00 hod.,   

         měsíční poplatek činí 200,- Kč.

   

  


 

 

 

Vaše školní noviny: korunka.org

Informace vyučujících, aktuality třídy, domácí příprava, informace ředitele školy, předsedkyně školské rady, vedoucí školní kuchyně: korunka.info

Centrální e-mail: korunka@gns.cz

E-maily pedagogických pracovníků: prijmeni@korunka.org (např. vonaskova@korunka.org)