Školní družina – dokumenty, informace, plány k 1.9.2015:

-          Na co se můžeme těšit v letošním školním roce ?

-          ŠD přihláška

-          ŠD odhláška

-          ŠD žádost o zrušení povinnosti placení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

mateřských škol, školních družin a školních klubů podle zákona č. 190/1993 Sb.

-          ŠD odpolední režim

-          ŠD provoz, bezplatné kroužky atd.

-          ŠD rozdělení tříd

-          ŠD měsíční plán září 2015

-          ŠD roční plán 2015/16

PDF, fotokopii, scan podepsaného originálu přihlášky můžete poslat e-mailem vedoucí školní družiny Dáše Mikešové: mikesova@korunka.org , popř. doneste orig. podepsanou přihlášku do ŠD osobně), info na telefonech 737 973 286, 223 018 914, l. 26, přihlášky v papírové podobě dostanete ve škole v ŠD

 

- vedoucí vychovatelka Dagmar Mikešová, tel. družina: 737 973 286, 223 018 914, l. 26, e-mail: mikesova@korunka.org

- družina otevřena Po – Pá od 6,30 – 18,00 hod.,   

       - měsíční poplatek činí 200,- Kč.


Školní on-line noviny: www.korunka.org                

Aktuální informace ŠD: www.korunka.info

Centrální e-mail: korunka@gns.cz