D. Dějepis – přesun dílčího učiva z 9. do 8. ročníku

 

Učivo 9. ročníku:

-       první světová válka

-       vznik ČSR

se přesunuje do 8. ročníku a logicky bude zařazeno za poslední téma 8. roč., kterým je „Občanská válka v USA“.

Název tematického celku (9. roč.)  „Situace v letech 1914 – 1948“ se upravuje na „Situace v letech 1918 – 1948“.