Vánoční dílna
3.12.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


V rámci příprav na vánoční svátky a vánoční trhy se ve třídě 5. A konaly vánoční dílny. Protože už jsou děti šikovné, pustili jsme se do výroby vánočních svícnů, vonných pytlíčku nebo slaměných věnců na dveře. Samozřejmě nesmí chybět ani vánoční přání. Jak se nám dílo povedlo, můžete vidět v naší fotogalerii.

FotogalerieTU

3D Planety v 5.A
3.12.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Téma vesmír nás v přírodovědě provází několik týdnu. Proč si tedy látku nezpříjemnit a nevyrobit si vlastní planety? V pracovních činnostech jsme si planety pomocí kašírování vyrobili, ve výtvarné výchově nabarvili a pak už je zbývalo jen zavěsit.

TU

Odoledne plné zábavy (akce 7.A)
24.11.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Odpoledne plné zábavy. Tak by se dal popsat program, který si sestavila 7.A na pátek 9. listopadu. Všechno začalo po obědě, kdy se třída v čele s panem učitelem Vališem a asistentkou Eliškou vydala na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde se konal hudební festival Century of sound oslavující stoleté výročí založení Československé republiky. Celá třída si v rámci hudebního workshopu mohla vyzkoušet, jaké to je, stát na velkém pódiu za DJ pultem, mixovat hudbu a točit knoflíky nejrůznějších kontrolorů. Lektorem byl anglický DJ Ben Osborne. Po workshopu třída nastoupila na tramvaj směr Jumppark Jarov. Tam si žáci užívali například 3D vybíjenou, bouldering, ale hlavně halu plnou trampolín.

Josef Vališ

Recenze: Momo, PONEC - divadlo pro tanec, 22. 10. 2018
4.11.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

Se třídou 7.A jsme navštívili divadlo Ponec. Byli jsme na představení Momo a ztracený čas.

Divadlo začalo tak, že jsme si sundali boty, protože jsme se dozvěděli, že budeme součástí představení. Posadili jsme se do kruhu na jevišti a divadlo začalo. Nejdříve tančili a hráli tanečnice, dokonce i jeden tanečník a my je sledovali, ale potom si nás postupně brali na jeviště a my jsme tam tančili a hopsali s nimi. Tématem představení bylo to, jak čas plyne, jak rychle mizí a jak málo času máme ve svém životě. Divadlo bylo dobře ztvárněné a choreografie byla super. Bylo to hodně improvizované představení. Nejvíce se nám líbila interaktivní složka představení, kdy jsme mohli na plátně sledovat svůj vlastní pohyb. Mně se to moc líbilo, ale asi bych to doporučila mladším dětem.

Stela Kapiasová, 7.A

Žáci si vyzkoušeli kandidovat do voleb... (7.A a 8.A
18.10.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V hodinách komunikační výchovy (třídy 7.A a 8.A) jsme si vyzkoušeli kandidovat do voleb. Ze třídy byli vybráni kandidáti, kteří si sami vytvořili svůj tým. Žáci měli za úkol vytvořit ve vzniklých skupinách volební plakát a následně ho prezentovat spolužákům jako voličům. Museli jsme navzájem respektovat své názory a diskutovat o nich. Po prezentaci jednotlivých kandidátek jsme hodnotili plakát i mluvený projev. Bylo zajímavé sledovat různé názory a čemu žáci přikládají důležitost. Všem žákům se práce podařila, většina hodnotila skupinovou práci velmi kladně.

r> Bára Horáková, vyučující Čj

Fotogalerie


Den pro zdraví (8.A a 8.B)
26.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Je již tradicí, že Střední zdravotnická škola pořádá každoročně Den pro zdraví. Jedná se o unikátní akci, během níž si všechny obory školy připraví aktivity a stanoviště pro žáky jiných škol, aby ukázaly, čemu se věnují, pro co je jejich činnost prospěšná. Třídy 8. A a 8. B si ve středu 26. září jely vyzkoušet alespoň některé aktivity bohatého programu (s převážně preventivním charakterem). Někdo se nechal poučit, jak pečovat o svůj chrup, další si mohli vyzkoušet první pomoc, poslechnout si tlukot svého srdce a změřit si krevní tlak. Otrlí spolužáci si nechali "vyrobit" otevřenou zlomeninu či řeznou ránu.

Dále jsme trénovali naše smysly, poučili nás o ekologii a správném tříděním odpadů, varovali nás před kyberšikanou a návykovými látkami. V prostoru školy jsme potkávali zdravotníky, ale také hasiče a policisty. Každý si jistě našel stanoviště se zajímavou tematikou a odnášel si nové poznatky a zážitky.

Tereza Richtrová, Ivana Sujová

Fotogalerie (POZOR! SNÍMKY MOHOU VYVOLAT NEVOLNOST.)
Výlet do Botanicusu - 3.C, třída s Montessori programem
26.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve čtvrtek 27.9. 2018 jsme strávili moc pěkný den na výletě v Ostré na Labem. Dopoledne jsme dorazili do Botanicusu, kde jsme se rázem ocitli v historickém centru řemesel. Děti si pak za vyměněné groše mohly vyzkoušet rýžování zlata, řezbářství, výrobu svíček, drátování, ražbu mincí, výrobu loutky, ručního papíru, mýdla, lněného provazu a mnoho dalšího, ochutnali jsme také výborné palačinky. V poledne nám vylezlo sluníčko a poobědvali jsme v klášterní zahradě. Teplé počasí jsem si užili i procházkou zpět na vlak.

Lenka Kučerová, asistent pedagoga, 3.C, třída s montessori programem.

Fotogalerie
Třída 8.B "na šňůře"
25.9.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci 8. B se ve čtvrtek 20. září ráno vydali na adrenalinový zážitek. Své fyzické schopnosti a také odvahu otestovali v lanovém centru DDM hl. m. Prahy, které se nachází na Libeňském ostrově.

Za vedení dvou milých instruktorů (Dorky a Alana) si vyzkoušeli dvouhodinový program ve vzduchu. Zjistili, že to není jenom legrace, ale také pořádná dřina, při které navíc musíte důvěřovat svým spolužákům, kteří vás zezdola jistí. Jednotlivé lanové překážky osmáci zdolali a já jim děkuji za účast a chuť vyzkoušet něco neobvyklého.

Třídní učitelka Tereza Richtrová

Fotogalerie


Pátek 13. ve škole?? Ano, s Andersenem...
16.4.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


V pátek 13. 4. 2018 u nás na Korunce proběhla poslední z Nocí s Andersenem. Jistě Vás napadla otázka, zda učitelé (spal s námi ve škole i Zdeněk) neměli obavy z onoho data… představte si, neměli!

Paní učitelky Iva, Lenka, Zorka, Petra, Eva, Gábina, Líza a Beáta byly tak hodné, že si pro nás připravily skvělou, zábavnou a v neposlední řadě strašidelnou noc.

Vše jsme započali ve školní tělocvičně, kde nás přivítala světoznámá novinářka Didi Kočičková, která si jako váženého hosta pozvala samotného pana Hanse Christiana Andersena (jeho ducha den předtím paní učitelky společně vyvolávaly, pozn. redakce). Když jej dostatečně představila a nechala mu i nemalý prostor se vyjádřit, odebrali jsme se do svých tříd, kde byl pro nás připravený program. Většinou se jednalo o čtenářské dílny. Práce nás moc bavila, mimo běžnou výuku je to vždy zábavnější.

Tuto část jsme ukončili večerní hygienou a potom to přišlo…! Čekala nás "bojovka" ve sklepení školy. Vydali jsme do sklepa, šli s baterkami po šipkách, odpovídali na otázky a dostali tak čtyři čísla, která nám otevřela zámek k truhlici s pokladem. Ukázalo se, že jsme odvážní a školy se nebojíme!

Potom jsme se vydali do svých spacáků a snažili se jít spát co možná nejpozději, aby se snad paní učitelky v noci nenudily. Naopak ráno jsme všem dospělákům chtěli udělat radost, a tak jsme vstávali pod heslem "čím dřív, tím líp". Nakonec jsme uklidili třídu a čekali na naše rodiče.

Děkujeme a za rok zase na shledanou!

Za všechny odvážné Petra Marušková

...a ředitel dodává, že v sobotu po odchodů dětí a rodičů škola patřila celý den umělcům, ti měli u nás krásný workshop "Malování na porcelánu" a paní učitelky z celé Prahy měly kurz Tvořivé školy zaměřený na tvorbu individuálních vzděláváacích plánů pro děti.

Fotogalerie


3D modelování rebubliky (4.A)
25.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V rámci vlastivědy a poznávání geografie České republiky si žáci netradičním způsobem vyzkoušeli vytvořit 3D mapu ČR. Děti si doma připravily speciální hmotu podobnou plastelíně a mohli jsme se pustit do práce. Na začátku bylo potřeba si dle předlohy nakreslit obrys hranic České republiky. Poté již žáci modelovali hory a nížiny, vyznačili hlavní řeky na našem území a celou mapu si domalovali. Poslední hodinu pak děti umístily do svých map vlajky s některými městy a horami ČR. Děti si vyzkoušely pracovat s mapou, odhadovat vzdálenost a vytvořily si základní přehled o poloze měst, hor a řek ČR. Všechny práce bavila a výsledné mapy jsou velmi povedené.

Gabriela Gošová + 4.A

¨

Fotogalerie


Projekt POVOLÁNÍ v Montessori třídách
21.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

V uplynulých dvou týdnech proběhl v Montessori třídách (1.C a 2.C) společný projekt POVOLÁNÍ NAŠICH RODIČŮ.

Více než 25 odvážných rodičů během několika dní představilo své povolání a čelilo zvídavým dotazům dětí: Co je na jejich práci baví, jaké jsou její výhody a nevýhody, jak dlouho a co museli studovat, kolik si svou prací mohou vydělat. Každý z rodičů si prezentaci připravil podle sebe, ať již s počítačem, či s názornými pomůckami. Děti během těchto inspirativních setkání zjistili kromě jiného, kde všude pomáhají neziskové organizace, jak interierová designérka plánuje dětský pokojíček, čím se živí advokát i soudkyně, jak se nejlépe starat o své zuby, jak sestavit zdravý finanční rozpočet, jak vzniká film a reklama, jak se nahrává a jak pomáhá hudba, jak banka hlídá praní špinavých peněz, jak pracuje lékařka, psychoterapeut, ředitelka mateřské školky či průvodkyně.

Tento způsob prezentace povolání proběhl v Montessori třídách poprvé, ale již teď se paní učitelky shodly na tom, že projekt byl velmi úspěšný a budou v něm pokračovat. Také podle zaujatých diskuzí dětí je jasné, že setkání s konkrétními lidmi a jejich příběhy pro ně byla silná a inspirující zkušenost. Mnoho lidí při debatě nad volbou povolání uvádí, že je ovlivnil nějaký zážitek v dětství. Kdo ví, jaký dopad budou jednou mít právě tyto dny věnované povolání.

Tereza Rafoth, účastnice projektu

Do Goethe Institutu za virtuální realitou
17.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU

Vážení rodiče, žáci a vůbec všichni čtenáři toto webu,

chtěla bych se s vámi podělit o zážitky ze super výletu do Goethe Institutu za virtuální realitou, na kterém jsme byli ve čtvrtek 8. 3. naší třídou. Nejenže byl výlet celý moc fajn a paní učitelka s paní asistentkou nás měly naprosto pod kontrolou a skvěle nás zvládaly, ale byl také zábavným, výjimečným doplňkem pro literární výchovu, konkrétněji k tématu Franz Kafka.
v Franz Kafka byl skutečně jedinečným spisovatelem a za jedno z jeho nejoceňovanějších děl se považuje právě Proměna, o které celý výlet byl. Proměna je příběh o tom, jak se jednoho rána hlavní postava Řehoř Samsa probudí jako brouk. Není žádné vysvětlení k tomu, jak nebo proč se to stalo, ale díky virtuální realitě v Goethe Institutu jsme si tím každý mohl na 6 minut projít také! Bylo to velmi zajímavé a doporučuji to všem - dětem, teenagerům i dospělým - a děkuji paní učitelce za fajn výlet.
Sára Comerová, 9.A

Fotogalerie


NEUČÍME SE JEN V LAVICÍCH VE ŠKOLE
13.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Podnebné pásy… a co to znamená? A je v tropických lesech skutečně vlhko a v poušti horko? A jak vypadá liána? Na podobné otázky jsme hledali odpovědi v Botanické zahradě hlavního města Prahy. A jak se to dětem líbilo? Posuďte sami…

Dne 8.3. jsme navštívili Botanickou zahradu Praha. Jeli jsme MHD. Měli jsme v plánu navštívit skleník Fata Morgana. Po příchodu nás přivítala paní průvodkyně a šli jsme do skleníku. Téma bylo: podnebné pásy. Vyslechli jsme výklad a vyplňovali jsme si k němu pracovní listy. Viděli jsme různé exotické rostliny, např. různé typy orchidejí. Podívali jsme se i na ryby. Na závěr jsme si koupili suvenýry. Výlet se mi moc líbil. (Tonička Soukupová)

Dne 8.3. třída 5.C vyrazila do Botanické zahrady v Troji. Cílem výletu byl skleník Fata Morgana. Byl tam pro nás připraven program o podnebných pásech. Skleník je rozdělen na tři části: na polopoušť, tropický deštný les a vysoké hory. Dozvěděli jsme se tam třeba, že domorodci používají baobaby jako zásobárnu vody, nebo jak fungují některé pasti masožravých rostlin. Nejvíc se mi líbily orchideje. Také jsme si mohli koupit něco na památku. Já jsem si domů přinesl krásnou rostlinku aloe vera. (Jáchym Pantoflíček).

Dne 8.3. jsme jeli do Botanické zahrady s cílem navštívit tamní skleník. Po vstupu do něj jsme pocítili vedro a vlhkost deštného pralesa. Nebyl sice pravý, ale vypadal nádherně. Kromě tropických rostlin jsme viděli i ryby. Výlet byl hrozně super a nejvíc se mi líbila tyrkysová liána. (Jakub Ježek)

Děti doprovodila Ivana Šmídová, 5.C.

Třída 3.A na České zemědělské univerzitě
8.3.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve třídě 3.A probírají žáci učivo o neživé a živé přírodě. Je to látka těžší, ale krásná. Momentálně jsme dobrali horniny, nerosty a půdy. Hornin a nerostů je mnoho a tak jsme se na ně šli podívat na fakultu VŠ CZU, která sídlí v Městské části Praha - Suchdol. Ukázek nerostů, hornin a půd jsme viděli celé sbírky, byl zajištěn i o odborný výklad, jak k horninám tak i k půdám. Prošli jsme si krásný a protorný areál VŠ. Žáci si také vyzkoušeli odbornou učebnu. Nakonec nás čekalo velké překvapení - zvířata, která na fakultě chovají ( kozy, ovce, prasata, krávy , drůbež..). Právě tam měli čerstvě narozené kůzlátka a o zábavu bylo postaráno. Kůzlata pěkně dováděla, moc nás to potěšilo.

Hanka Větrovcová - třídní učitelka

Indiáni v přípravné třídě
11.2.2018 korunka.org ŠKOLA HROU


Naše současné téma je Indiáni a krásně navazuje na předchozí téma Les. Indiáni totiž žili v souladu s přírodou. Protože se z nás pro tuto chvíli Indiáni stali, musíme o přírodě něco vědět.

Máme svá indiánská jména, speciální indiánské knížky, kam si kreslíme, kde Indiáni žili, čím se živili, jaké používali zbraně a mnoho dalšího. Vyrobili jsme si krásné indiánské čelenky a také jsme Indiány malovali v ateliéru temperovými barvami. Ještě nás toho ale mnoho čeká. Budeme si vyrábět amulety, náramky, totemy…A také navštívíme Náprstkovo muzeum, kde právě probíhá výstava o původních obyvatelích Severní a Jižní Ameriky. Těšíme se, ale jsme trpěliví… jako Indiáni.

Irena Taterová, třídní učitelka

Návštěva Národního divadla (5.C)
8.12.2017 korunka.org ŠKOLA HROU


Dne 23.11.jsme navštívili Národní divadlo. Přivítal nás průvodce a začala prohlídka. Nejprve jsme šli do hlediště a průvodce nám vyprávěl o Národním divadle. Pak nám popsal oponu s nápisem NÁROD SOBĚ. také jsme se šli podívat na základní kameny. Zaujala mě schránka, kterou první stavitel dal uložit do základů. Nakonec jsme šli na střechu a do slavnostní síně. Bylo to velmi zajímavé. Tonička Soukupová, 5.C

Dne 23.11.jsme byli v Národním divadle. Nejdříve jsme šli na Václavské náměstí. Tam nám paní učitelka řekla o náměstí nějaké informace. Potom jsme došli na Národní třídu a kdo chtěl, tak si mohl přinést svíčku a zapálit ji u památníku k 17.listopadu 1989. Bohužel tam už paní uklízela. Nakonec jsme došli k Národnímu divadlu, a tam jsme se rozdělili na třídy A a C. Pán, kterého jsme měli, nás nejdříve vzal do hlediště a tam nám řekl spoustu informací o Národním divadle. Potom nás vzal i na střechu a nakonec nám šel ukázat základní kameny Národního divadla. Pak jsme se vrátili do školy.

Stázka Kuthanová 5.C

Ve čtvrtek jsme měli naplánovanou prohlídku Národního divadla. Cestou jsme prošli Václavské náměstí. Tam jsem se dozvěděl, že Václavské náměstí měří 750 m do kopce. Když jsme dorazili do divadla, svlékli jsme si bundy a čepice a šli jsme čekat do hlavní chodby. Po 5ti minutách si nás vyzvedli průvodci a jako první jsme se podívali do hlediště. Tam jsme si sedli a průvodce nám chvilku něco povídal. Potom jsme se podívali na tři hlavní základní kameny (Kaménka, Říp, Radhošť). Když jsme si je ukázali, šli jsme na balkón hlediště a tam jsme si povídali, jak divadlo shořelo. Potom jsme šli na střechu, kde nám povídal něco o sochách. Potom jsme se přesunuli do 2.patra, kde nám říkali o malbách na stěnách. Když to skončilo, převlíkli jsme se a odešli do školy.

Adam Vavruška, 5.C

VÝLOV - BOŠILECKÝ RYBNÍK 14. 11. 2017
17.11.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Nejdříve něco z historie

Bošilecký rybník je považován za nejstarší z tzv. hlavních neboli kaprových rybníků na panství třeboňském. Celková plocha rybníka Bošilecký je dnes 200 ha. Je obhospodařován společností Rybářství Třeboň, a.s. Přestože již 650 let vydává své bohatství, patří spolu s níže ležícím rybníkem Horusickým k nejvýznamnějším rybníkům v majetku společnosti a je mu právem věnována maximální péče.

Úterní mrazivé ráno 14. 11. 2017 vyjížděly třídy Montessori na výlov Bošileckého rybníka. Odjezd od Sparty se nám trošinku zpozdil, neradi bychom odjeli některým opozdilcům. Cesta byla náročná kvůli hustému dopravnímu provozu. Celá expedice se nám o hodinu posunula, ale my se tím nenechali odradit. Rybáři na nás čekali a beseda začala pohádkou O ZLATÉ RYBCE. Ve skupině bylo mnoho malých rybářů, kteří se už setkali s odbornými názvy. Neušel nám ani zátah na výlov ryb, který se dělal ručně - sítě táhli rybáři zvaní hajní. Všichni jsme mohli zhlédnout vše tak, jak se ve skutečnosti odehrává při každém výlovu. Je to velmi náročná, ale i zajímavá práce. Rybáři každý rok očekávají, co rybník kromě kaprů a amurů vydá. Letos to byla i škeble cca 7 let stará. Rozloučení bylo pro nás speciální, protože rybáři ochotníci s námi zazpívali lidovou písničku NA TOM BOŠILECKÉM MOSTKU. Pozvali nás ještě na poutní místo ke kostelu sv. Martina, kde je jejich chloubou kazatelna ve tvaru obří velryby. Kolem poledního už na nás čekal tým kuchařů restaurace na Kopečku, kteří nám připravili výborný oběd. Dále následovala návštěva historického města Třeboň. Je vyhlášeno svojí tradicí, knížecím pivovarem, lázněmi plodnosti, Masarykovým náměstím, ale převážně rybníkem Svět, který založil rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan. Celý den jsme měli krásné a slunečné počasí a výlet jsme si užili. Domů jsme se vraceli plni dojmů a zážitků.

Těšíme se na další výpravu! Bc. Dáša Mikešová

Fotogalerie


VÝLOV - BOŠILECKÝ RYBNÍK 15. 11. 2017
17.11.2017 korunka.org ŠKOLA HROU


Středeční ráno 15. 11. 2017 třídy 6. A, 7. B, 8. B vyjíždějí na celodenní výlet na výlov Bošileckého rybníka a za historií lázeňského města Třeboně. Naše výprava začala řízenou besedou u Bošileckého rybníka, kde se nás ujal pan Ing. Brabec, který žákům formou ukázek a kazuistických příběhů přiblížil výlov rybníka. Žáci na vlastní oči viděli třídění ryb, jemnou techniku, ale převážně fyzickou práci rybářů. Navštívili jsme také kostel sv. Martina, který se pyšní velkou zlatou velrybou, sloužící jako kazatelna pro důstojného pana faráře při mši.

Další cesta vedla do kempu u rybníka Dvořiště, který byl vypuštěný a kde se vše ukládalo ke spánku. Po dopoledním programu jsme se zastavili v jihočeské hospůdce Na Kopečku, tam se o nás postaral tým kuchařů. Na jídle jsme si všichni moc pochutnali. Měli jsme tradiční kuřecí řízek, brambor, salát, knedlíčkovou polévku a někteří boloňské špagety.

Závěrem jsme navštívili historické město Třeboň, kde jsme se seznámili s jeho historií a tradicí. Před odjezdem byl rozchod, aby žáci mohli svým blízkým přivézt drobné dárečky. Velké poděkovaní patří panu řidiči Marku Trešlovi (firma Anexia Rakovník) za šťastnou a bezpečnou cestu tam i domů. Výlet se nám vydařil a sluníčko nás provázelo celou dobu.

Těšíme se na další dobrodružství! Bc. Dáša Mikešová

Fotogalerie


VÝLOV RYBNÍKU DVOŘIŠTĚ
5.11.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Něco z historie

Rybník Dvořiště je třetím největším rybníkem na Třeboňsku a čtvrtým největším v jižních Čechách. Nachází se severozápadně od Třeboně u obce Smržov. Je to jeden z nejstarších rybníků u nás, byl založen roku 1367 v době panování Karla IV. Rybník se využívá nejen k chovu třeboňského kapra a dalších druhů sladkovodních ryb, ale i k rekreaci. Jméno dostal zřejmě po blízkém dvorci zvaném Dvořiště, jehož pozůstatky jsou patrné dodnes. Z historických pramenů víme, že na rybníce pracoval i Štěpánek Netolický a později Jakub Krčín; jeden z nejslavnějších českých rybářů. Za doby Jakuba Krčína měl rybník i jiný název - Věrný.

Poslední říjnový den brzy ráno třídy 5. B + 4. C + část dětí 2. A vyjely směr jižní Čechy na výlov rybníka Dvořiště. U rybníka nás čekal pan porybný, který nám formou řízené besedy vysvětlil, co vše se kolem výlovu rybníka děje (jaká technika je k tomu zapotřebí, sádky, kádě, které sladkovodní ryby se loví). Neloví se pouze kapr, ale v zátahu se našel sumec, amur, okoun, cejn aj. Přednáška byla velice zajímavá a pro děti poučná. Další naše cesta vedla podzimní přírodou do jihočeské restaurace Na Kopečku - Slověnice, kde nám kuchaři připravili vývarovou polévku, kuřecí řízek, bramborovou kaši a zeleninu. Zahřál nás vynikající šípkový čaj. Po výborném obědě jsme navštívili historické město Třeboň, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o Masarykově náměstí, zámecké zahradě, knížecí pivovar, radniční věž, divadlo J. K. Tyla a prošli jsme vstupními branami Třeboně. Děti si měly možnost koupit drobné dárkové předměty a lázeňské oplatky. Na zpáteční cestě z náměstí jsme se prošli po hrázi druhého největšího rybníka Svět. Náš celodenní výlet jsme zakončili s tradicí Památky zesnulých před veřejnosti přístupnou Schwarzenberskou hrobkou. Počasí nám přálo, občas se na nás usmálo i sluníčko. Velké poděkování patří dopravní společnosti Anexia Rakovník, celému týmu jihočeské restaurace Na Kopečku, ale převážně výpravě, která si tento výlet užila. Těšíme se na příště.

Bc. Dáša Mikešová, Beáta Kůdelová

Fotogalerie


NEUČÍME SE JEN V LAVICÍCH VE ŠKOLE (5.C)
8.10.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Jak je velký vesmír, je Slunce hvězda nebo kolik planet má naše sluneční soustava? Odpovědi na tyto otázky teď společně hledáme v přírodovědě, a proto jsme v půlce září navštívili Planetárium Praha, kde jsme měli hodinový program Kde začíná vesmír, kdy jsme při projekci na klenbu nad sálem spolu s průvodci odletěli kosmickou raketou do vesmíru a společně jsme našli odpovědi na mnoho zajímavých otázek.

A minulý týden jsme se vydali společně na Vyšehrad, kde naopak nám paní průvodkyně kladla otázky z naší historie a my jsme tak mohli ukázat znalosti z vlastivědy při interaktivním programu Vhled do české historie. Navštívili jsme Rotundu sv. Martina i Baziliku svatého Petra a Pavla, a teď už určitě nezapomeneme, kdo byl první český král. Všichni jsme si užili atmosféru tohoto historického místa i krásné výhledy na Prahu. Na obou akcích byli všichni aktivní a já jsem byla velmi pyšná, jaké znalosti děti ukázaly z dějin naší země.

Za 5.C, Ivana Šmídová

Mise Vyšehrad
19.9.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Žáci 4.D a 7.B se ve čtvrtek, 14. září vydali na Vyšehrad, aby odhalili tajemství historie tohoto památného místa. Ve Starém purkrabství jim bylo zadáno, že musí během plnění různých úkolů hledat znaky a sestavit erb. Pracovalo se v týmech, hned při prvním úkolu si žáci s pomocí pana průvodce prošli nejdůležitější informace týkající se Vyšehradu a uvědomili si, že je nutno rozlišovat historicky podložené informace a pověsti. Badatelé z Korunovační si vyzkoušeli práci s prameny v "archivu", v kostele sv. Petra a Pavla se poklonili prvnímu českému králi Vratislavovi, s pomocí mapy pátrali po náhrobcích významných osobností na Slavínském hřbitově a prošli také temnými kasematami až do podzemního sálu Gorlice ukrývajícího původní sochy z Karlova mostu. Společnými silami objevili všechny skryté atributy a mise byla splněna!

Žákům gratulujeme a děkujeme pořadatelům i panu průvodci naší "Mise Vyšehrad".

T. Richtrová, H. Klasová, M. Boháčová

8.A na výletě - video
19.5.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Minulý týden jsme vyjeli na čtyřdenní školní výlet do Starého Města pod Landštejnem. Zvládli jsme 45 km na kole a 19 km pěšky, prohlédli jsme si hrad Landštejn, zahráli jsme si paintball, nevynechali jsme ani táborák s opékáním buřtů a noční bojovku. K tomu všemu nám celou dobu přálo počasí. I když se paní učitelky zpočátku trochu bály, nakonec jsme si výlet užili úplně všichni. :)

Pro ty, kteří by se chtěli podívat na video z našeho výletu, přikládáme odkaz:

Video na youtube.comtereza Staňková

PŘÍRODOVĚDA - rozmnožování rostlin - 4.C
16.5.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Opravdu se dá z listu vypěstovat nová rostlina? Tak to si tedy vyzkoušíme… Děti si přinesly z domova řízky zelených rostlin, daly si je do sklenic a samy si hlídaly, aby měly dostatek vody a pozorovaly, zda jim rostlinky zakoření. Povedlo se. Tak jsme si barakrylem natřeli květináče, po týdnu jsme si vyzkoušeli ubrouskovou techniku známou též jako decoupage a každý si ozdobil svůj květináč. Do hotových květináčů jsme pak zasadili zakořeněné rostlinky a měli jsme krásný dárek pro naše maminky.
Ivana Šmídová

Fotogalerie


Přípravná třída plná zajmavých aktivit
29.4.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

V přípravné třídě jsme se v poslední době věnovali několika zajímavým tématům.

Povídali jsme si o vesmíru, o sluneční soustavě a také o naší planetě Zemi. Děti prohlížely zajímavé encyklopedie, pracovaly samostatně i ve skupinách. Vytvořily koláže planety Země. Dalším tématem byla zvířata, která na této planetě žijí - nejprve domácí a hospodářská (společná práce Kočka na okapu), pak zvířata žijící v lese (práce skupin - les), naposledy jsem se učili o zvířatech, která se vyskytují i na jiných kontinentech (společná práce Afrika a Austrálie) . Děti opět nosily zajímavé knihy, časopisy, encyklopedie. Skvělé bylo, s jakým nadšením a zápalem vstřebávaly nové informace, ale hlavně o všem přemýšlely a dedukovaly. Úžasně dokázaly pracovat ve skupinách. Vytvořily si samy názvy skupin - Králíci, Tučňáci a Gepardi a každá skupina měla pro ostatní prezentaci o zvířeti, které mají ve svém názvu. Sehnaly si materiály a předávaly ostatním veškeré informace. Dokonce i já jsem byla překvapena, co všechno o králících nevím:

Nyní máme téma rostliny. Chodíme pravidelně do Stromovky sledovat květiny, stromy a keře, lisujeme, kreslíme a studujeme v knihách, chystáme se některé rostliny sázet a plánujeme výpravu do botanické zahrady.

Irena Taterová

Fotogalerie


Beseda se spisovatelem Františkem Kalendou
18.3.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Do školy jsme si pozvali spisovatele Františka Kalendu, který třídám 4. B, 5. A a 6. B představil svůj román s názvem Pes, kocour a sirotek: Putování podivuhodné trojice skoro až na konec světa.

Autor nám přiblížil děj příběhu, ve kterém si čtenář prožije napínavou cestu již zmíněné trojice ze středověkých Čech až do Konstantinopole. Kniha nabízí zajímavé vyprávění z pohledu psa a kocoura, ve kterém nechybí nebezpečí, ale zároveň se v ní seznamujeme s historickými pojmy. Navíc je doplněna krásnými ilustracemi Renáty Fučíkové.

Povídání pan Kalenda uvedl fotografiemi vlastního psa a kocoura, jejichž vztah ho při psaní v mnohém inspiroval. Několik dobrovolníků s ním přečetlo úryvek z knihy. Následně jsme byli seznámeni se zobrazením psů a koček ve středověkém umění, z čehož jsme si vyvodili, jakou roli tehdy naši zvířecí společníci měli. Na závěr jsme měli možnost zakoupit si výtisk knihy, na požádání i s věnováním a podpisem pana spisovatele. Děkujeme.

Tereza Richtrová

Veronika vyprávěla sedmákům o Peru
5.3.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Velmi sympatická Veronika Drozen, Peruánka žijícící v Praze, vyprávěla v pondělí 27. února oběma sedmým třídám o své rodné zemi Peru. S nadšením popisovala nejrůznější aspekty žávota místních obyvatel, faunu i flóru, národní zvyky, jídelníček místních obyvatel i nejrůznější zajímavosti.

Dodejme, že Peru (ve španělštině Perú, kečuánsky Piruw) je stát v Jižní Americe. Nachází se na severozápadě Jižní Ameriky. Jeho sousedy jsou Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie a Ekvádor. Ještě před necelými pěti stoletími představovalo území Peru centrum říše Inků táhnoucí se i dál na jih a sever. Potomci Inků nadále žijí v Andách tradičním způsobem života a tvoří polovinu peruánské populace. Hlavním městem je Lima, státní zřízení je republika a platnou měnou je nuevo sol. Hlavním náboženstvím je křesťanství.

Území Peru osídlovala jedna z nejstarších světových kultur Norte Chico a později incká říše, největší stát předkolumbovské Ameriky. Toto území bylo podrobeno v 16. století Španělskem a následně na něm vzniklo místokrálovství Peru, pod které patřila většina španělských jihoamerických kolonií. Po získání nezávislosti v roce 1821 prošlo Peru obdobími politických nepokojů, finančních krizí jakož i fázemi stability a hospodářského růstu.

Veroniku pozval tatínek žáka 6. ročníku PhDr. Daniel Soukup, děkujeme moc oběma.

Tomáš Komrska

Foto: Adéla Zemanová 7.A

Egyptologie - únor (aktivita ŠD)
3.3.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

V měsíci únoru bylo stěžejním tématem planiny Gízy a život střední vrstvy Egypťanů. Snad nejznámější stavby světa, pyramidy v Gíze, jsou posledním dochovaným sedmým divem světa. Dnes již do seznamu divů nepatří, jaká škoda. V blízkosti velkoměsta Káhiry můžeme spatřit genialitu a velkolepost kultury obyvatel od Nilu. Na základě dokumentárního filmu jsme se seznámili s dělníky, kteří budovali téměř 20 let Velkou pyramidu. Základní kámen této stavby položil v dobách Staré říše faraón 4. dynastie - Chufu neboli Cheops. Dozvěděli jsme se, že tento projekt nestavěli otroci, ale obyčejní muži z vesnic podél Nilu. Otroci se tedy na stavbě nepodíleli. Byla to čest stavět symbol bohatství a teokratické vlády panovníka. Všichni dělníci pracovali v cyklech. Nenalezneme jediného dělníka, který by se podílel na práci celých 20 let. Práce byla fyzicky extrémně náročná. Těžké vápencové bloky bylo nutné přepravit z lomu na kládách až ke staveništi. Doprava pokračovala dále po řece až k pyramidě. Zde po písečných náspech (podél obvodu pyramidy) se materiál přesouval na místo určení. Při stavbě se zároveň budovaly vnitřní prostory pyramidy. Např. Velká galerie, pohřební komory a četné průduchy. Na strop královy pohřební komory byly dopraveny těžké masivní žulové bloky až z Asuánu. Posledním stavebním kusem byla špička pyramidy pokrytá slitinou zlata a stříbra, aby odrážela paprsky slunce. Povrch pyramidy byl zarovnán do takové dokonalosti, že byla naprosto hladká a z dálky zářila jemně bílým nádechem. Cheopsova pyramida dosáhla výšky téměř 140 m pod úhlem 51 stupňů.
Střední vrstva Egypťanů. Nedaleko bývalého hlavního města Vesetu byla nalezena hrobka bohatých Egypťanů. Představovali elitu dané vesnice. V hrobce byly nalezeny věci každodenní potřeby. Např. kosmetika, krémy, parfémy, masti, jídlo, nábytek apod. Jedná se o významný objev. Můžeme tak nahlédnout do života jiné vrstvy obyvatel (než královské rodiny). V odkryté vesnici jsme se seznámili s domem výše zmíněného manželského páru: předsíň, místnost pro muže, ložnici a kuchyň s dochovanou pecí na pečivo a jiné pokrmy. Dokonce s primitivní ledničkou. K tomuto páru a vesnici se vrátíme v závěru měsíce. V březnu dokončíme společnou práci na sarkofágu a mumii. Přiblížíme si vládu dalších významných králů a královen. Těším se na všechny, kdo mají zájem o dějiny kultury této výrazné civilizace.

Zdeněk Bláha (ŠD)

Jak žili lidé ve středověku (projekt v 5.A)
19.2.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Aby si děti dokázaly lépe představit, jak se žilo našim předkům v raném středověku, postavily si vlastní model osady. Prožívaly úrodné i neúrodné roky, nájezdy nepřátel i příchod křesťanských misionářů.

Samy děti o této hře napsaly:

"Máme svoje vlastní pole, prodáváme dobytek a bráníme se před nájezdy nepřátel..."(František)
"Pomocí této hry si můžeme představit, jak se žilo ve středověku..."(Anička)
"Vyzkoušeli jsme si, jak se žilo dřív. Každý si vyrobil domeček z materiálů, které jsme našli v přírodě." (Monika)
"Hru osada jsme začali dělat ve 4. třídě. Každý ze třídy si postavil z přírodních materiálů domek. Učíme se, jak to asi fungovalo ve středověku." (Maty. M.)

Ve třídě jsme fyfotili i další zjímavé miniprojekty a výtvarné práce dětí, prohlédněte si je ve fotogalerii.

Fotogalerie


Třída 5.A

I mozek se musí trénovat (Informatika 8. roč.)
30.1.2017 korunka.org ŠKOLA HROU
ůvě
Od začáku ledna mají děti k dispozici v počítačové učebně speciální počítačový program, který umožňuje trénovat různé mozkové funkce (brainjogging.com).

O co vlastně jde a lze skutečně mozek trénovat jako např. svaly v posilovně??? Určitě ano, i když trénink mozku vypadá trochu jinak. Program disponuje řadou úloh, které rozvíjejí - zlepšují poznávací funkce lidského mozku. Úlohy jsou navíc docela zábavné. Skvělé je, že si může každý nastavit obtížnost úkolů, tak aby měl šanci trénovat v klidu a v plném soustředění. ...skvělá alternativa k počítačovým hrám...

Velmi často děti zápasí v oblasti učení s malou sebedůvěrou a říkají: Já si nic nepamatuji, nerozumím tomu, nechápu to atd. Tento program kromě intenzivního tréninku může v důsledku i výrazně zlepšit tzv. učební dovednosti a posílit sebevědomí dětí v této oblasti. Autoři programu říkají, že použít ho může každý od 3 do 99 let. U nás program vyzkoušela jako první třída 8.A.

Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v růzuných částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací.

Tomáš Komrska, vyučující předmětu Informatika

CESTOVÁNÍ DO MINULOSTI S DIVADLEM BOŘIVOJ (4.C)
23.1.2017 korunka.org ŠKOLA HROU

Ve 4.třídě se děti ve vlastivědě začínají seznamovat s dějinami naší země. Pro mnohé jsou to nesrozumitelná data, neuchopitelná fakta a spousta jmen, navíc často hodně podobných. Proto jsem velmi uvítala, že k nám do školy zavítalo Divadlo Bořivoj s programem „Karlovo Nové město pražské". Toto interaktivní divadlo umožnilo dětem poznat středověk, mohly si „osahat“ tehdejší dobu a lépe tak pochopit souvislosti.

Tomáš to viděl takto : Šli jsme do auly, kde bylo divadýlko o Karlu IV. Rozdělili jsme se do skupin. Jako první jsme si vymysleli, jak uvítat krále. Potom jsme si pantomimicky předvedli různá stará řemesla. Namalovali jsme si i erb. Dostali jsme papír, a tam byla mapa s Prahou. Měli jsme dokreslit novou část Prahy. Kdo chtěl, mohl si tam postavit i dům, ale musel ho podle nařízení krále postavit do 12 měsíců, jinak by šel do vězení. Nakonec byl Karel korunován.

Příběh byl provázen projekcí s mapou Pražských měst, Nového města pražského, děti si mohly sehrát stará řemesla i v kostýmech, mohly se podílet na rozhodování o budování města. Všichni byli hrou zcela pohlceni, jak se sami můžete přesvědčit na několika fotografiích. Myslím si, že tento zážitek děti pozitivně motivoval pro další poznávání.

Více info o divadle můžete najít na www.divadloborivoj.cz

Ivana Šmídová a Tomáš Drba, 4.C

Fotogalerie


Přírodovědní badatelé (4.C)
6.12.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

V přírodovědě se učíme dělení rostlin do skupin. Aby děti lépe pochopily, jak je mohou rozdělovat, samy vyhledaly a zpracovaly informace o různých rostlinách podle zadaného klíče, ty pak prezentovaly ostatním a svou rostlinu zařadily do připraveného diagramu.

Tomáš práci popsal takto – „Dělali jsme různé kytky, které jsme potom rozdělili do skupin. Řekli jsme si o nich něco. A potom jsme je dali na nástěnku…“

A jak se to dětem povedlo, můžete posoudit sami. Mně se jejich práce moc líbila.

Ivana Šmídová a Tomáš Drba, 4.C

Bennewitzovo kvarteto ve třídě, aneb dějiny hudby za 45 minut
26.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Členové Bennewitzova kvarteta nabídli naší škole velmi zajmavý koncept. V krátkých hudebních ukázkách páťákům přiblížili důležité hudební epochy od renesance, přes baroko, klasicismus, romantismus až po hudbu 20. století. Strhujícícm hudebním projevem a sympatciky civilním vystupováním si získalo kvarteto všechny děti v pátých třídách. Děti pro změnu překvapily muzikanty hezky připravenými referáty k jednotlivých epochám. V těchto dnech již připravujeme další vystoupení Bennewitzova kvarteta u nás ve škole, děti budou mít ale úkoly z oblasti kultury a techniky mnohem těžší. Děkujeme členům kvarteta: Jakubu Fišerovi - 1.housle, Štěpánu Ježekovi - 2.housle, Jiřímu Pinkasovi - viola, Štěpánu Doležalovi - violoncello

...a ještě k Benewitzovu kvartetu (převzato z webu kvarteta):

Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích - v Ósace v roce 2005 a Prémio Paolo Borciani v Itálii v roce 2008, ale i pochvalné hlasy kritiky. Již v roce 2006 německý Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal: “...obdivuhodná byla vedle zřetelné strukturace hudby zvukově krásná tónomalba a intonační čistota provedení. Jen velmi zřídka člověk zažije takto umně a efektně znějící harmonie...Veliké umění.“

V současné době kvarteto koncertuje na významných českých i zahraničních podiích (Wigmore Hall London, Musikverein Wien, Konzerhaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam, Théâtre des Champs-Elysées v Paříži, The Frick Collection New York, Seoul Art Center, Dai-Ichi-Seimei Hall Tokyo, Rudolfinum a dalších) a je pravidelně zváno na festivaly jako Salzburger Festspiele, Luzerne Festival, Rheingau Musik Festival, Kammermusikfest Lockenhaus, Pražské jaro a Dvořákova Praha.

Foto a info Tomáš Komrska

Výstava pravěkých loveckých nástrojů (1.p. u ředitelny)
25.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Naši čtvrťáci se v říjnu učili o pravěku. Je to zajímavé období našich dějin a pro děti je vlastivědné vypravování o době kamenné zábavné. Vždyť způsob života byl tak odlišný a zajímavý! Škoda, že si děti nemohou mávnutím kouzelného proutku vyzkoušet například lov menších zvířat pomocí vlastnoručně vyrobených loveckých nástrojů. To by bylo jistě nezapomenutelné dobrodružství!

A tak se alespoň s chutí pustily do práce. Do jaké? Přijďte se podívat! Vedle vstupu do ředitelny školy je výstavka pravěkých sekyrek. Můžete se podílet i na hlasování o nejpovedenější exemplář.

Těší se na vás děti ze 4.A, 4.B a 4.C

info připravila Blanka Dvořáková

Z babiččiny a maminčiny aktovky (1.A)
19.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Třída 1.B jedenáctého listopadu navštívila zajímavou výstavu v muzeu J.A. Komenského na téma "Z babiččiny a maminčiny aktovky". Děti měly tak možnost proniknout do školního prostředí svých babiček a dědečků. Vyzkoušely si psát opravdovou násadkou, husím perem, prohlédly si staré učebnice, slabikáře dřevěné penály a školní aktovku.

Celou výstavou nás provázela průvodkyně Irenka, která dětem poutavě vyprávěla a ochotně odpovídala na jejich dotazy. Tato výstava se dětem velice líbila.

Iveta Bláhová, třídní učitelka 1.B

Jak vidí Prahu předškoláci
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Přípravná třída má v tomto školním roce hlavní téma "Praha". Čteme a vyprávíme si pověsti, pohádky a příběhy, prohlížíme nejrůznější knihy a encyklopedie o Praze. Vydali jsme se také už na dvě průzkumné výpravy. První byl Vyšehrad. Počasí nám příliš nepřálo, byla zima, ale stejně na tento výlet rádi vzpomínáme. Prošli jsme Táborskou a Leopoldovou bránou ke kostelu sv. Petra a Pavla, prohlédli jsme si Myslbekovy sochy, slavný hřbitov a především jsme se kochali vyhlídkou a obdivovali Šemíkův skok do Vltavy.

Při naší druhé výpravě bylo počasí nádherné, tak jsme se vydali pěšky přes Letnou, Čechův most a Pařížskou ulici přímo na Staroměstské náměstí. Tam jsme si prohlédli Orloj, navštívili jsme radnici (apoštoly jsme viděli zblízka!) a podívali jsme se na krásu Prahy z věže. Pak jsme prošli celé Staroměstské náměstí a Celenou ulicí zamířili až k Prašné bráně.

Irena Taterová

Předškoláci a hudba
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Leželi jsme a poslouchali se zavřenýma očima hudbu…každého hudba odnesla někam jinam. Někoho na mořský břeh, Matyáše například až do Paříže. Děti svoje hudební cestování hned výtvarně ztvárnily. Pak jsme poslouchali Symfonickou báseň B. Smetany Vltava a děti svoje pocity opět výtvarně ztvárnily, tentokrát pouze pomocí barev.

Také jsme nedávno navštívili Rudolfinum - sídlo České filharmonie. S průvodkyní jsme si tuto krásnou budovu prošli, prohlédli jsme si i prezidentský salónek, na balkóně vyzkoušeli akustiku, hledali hudební nástroje a zkusili být hudebníky na jevišti. Příští návštěva nás čeká 23.11. a téma je "Pelíšek plný bicích".

Irena Taterová

Předškoláci kuchaři
17.11.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Naše celotýdenní poznávání ovoce jsme zakončili návštěvou kuch. studia, kde si děti zahrály na kuchaře a připravily samy výtečný ovocný salát. Krásně se vydařila i zátiší "Mísa s ovocem".

Irena Taterová

Jak to vidí rodiče (tzv. baťůžkové dny ve 2.B)
24.9.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Paní učitelka Mazáčová invenčně vytváří pro svoje druháčky za účelem zpestření vyučování tzv. "batůžkové dny", kdy se děti pod jejím vedením vypravují do různých částí našeho hlavního města, kde si vyprávějí na předem určené téma. V novém školním roce se již uskutečnila první podzimní vycházka, která se nesla v duchu aktuálně probíraného tématu - v pořadí jedenáctého českého krále, panovníka Karla IV. Dětem stačil batůžek s pitím, svačinou, notýskem a penálem. Do oběda byla celá třída zpět ve škole.

Nejvíce informací si děti zapamatují, když si mohou o probíraném tématu nejenom povídat a číst z učebnic ve školních lavicích, ale když si mohou na kus naší historie přímo sáhnout, projít se po ní nebo ji vidět bezprostředně na vlastní oči a tak vnímat dějiny prostřednictvím více smyslů.

Dále paní Mgr. Mazáčová plánuje praktikovat pod vedením zkušené certifikované lektorky tzv. PROGRAM MISP (Massage in School Programme), který pomáhá prostřednictvím masáží zad, hlavy, týlu a rukou běžně oblečených dětí a pod dohledem dospělých kvalifikovaných osob a za pomoci sofistikovaných metod a technik harmonizovat vztahy v třídním kolektivu a zvyšovat sebevědomí a sebeúctu dětí. Pokud budou rodiče s realizací programu MISP souhlasit, tak bude celý program pro děti realizován ze sponzorského daru, který obdržela třída 2.B od jednoho z rodičů.

PhDr. Richard Vaněk
- otec žáka třídy 2.B
17. září 2016

Jak to vidí rodiče (za savci do ZOO Praha - třída 4.A)
24.9.2016 korunka.org ŠKOLA HROU

Vidět nakreslenou opici, žirafu nebo slona v učebnici či sledovat záběry těchto zajímavých zvířat v televizi jistě dokáže podchytit dětskou zvědavost. Zvláště pak v souvislosti s velkým probíraným školním tématem "Savci". A když už paní učitelky tak úspěšně dětskou zvědavost podchytily, byla by škoda ji dále nerozvinout a neupevnit.

Proto se paní učitelka Kárská, společně s dalšími kolegyněmi, které vyučují čtvrté třídy, vzájemně dohodly a po dohodě iniciativně domluvily se vzdělávacím a programovým oddělením Zoologické zahrady hl. m. Prahy společnou exkurzi žáků čtvrtých tříd mezi savce, tuto populární skupinu obratlovců, které pražská zahrada chová v počtu více než tisíc kusů a které jsou v ZOO Praha zastoupeny 167 druhy.

A děti se mají určitě na co těšit - uvidí mimo jiné mládě gorily nížinné Ajabu nebo nepřehlédnutelného, něžného, trpělivého a opatrného pětadvacetiletého gorilího samce Richarda, dále klokany rudé - samce Eddyho a samici Sedmičku, mládě mravenečníka velkého Lectera a jeho starostlivou mámu Ellu, rok starého pralesního savce tapíra čabrakovitého, nazývaného Budaka Puntju (v překladu "kluk Punťa"), čistokrevné indické lvi Jamvana, Ginni a Suchi a 20. srpna 2016 narozené mládě afrického savce hrbáče kapského. Bezpochyby zaujme také Maxmilián, 5. dubna 2016 narozené mládě slona indického, lachtani jihoafričtí Meloun a Mamut (otec se synem) nebo přitáhnou dětskou pozornost lední medvědi Tom a Berta, kterak mlsají jejich oblíbenou zmrzlinu - ve vodě zamražená jablka, mrkve, lososy, sledě, makrely nebo hovězí maso.

Vzhledem k blízkosti školy se exkurze uskuteční pěšky ve čtvrtek 29. září 2016 a povede známým směrem přes přírodní památku Královská obora (park Stromovka) směrem k Trojské lávce, odkud je ZOO Praha co by kamenem dohodil. Obědvat budou žáci už ve školní jídelně. Doufejme, že bude přát počasí a snad se mezi účastníky najde také ochotný fotograf - dokumentarista, který následně obohatí webové stánky školy o pár zajímavých záběrů ze školního výletu.

PhDr. Richard Vaněk
otec žáka třídy 4. A
17. září 2016

Foto Jan Vaněk 4.A


Přípravná třída šla po stopách Karla IV.
10.6.2016 korunka.org ŠKOLA HROU


Ve středu 25.5. jsme se vydali tramvají na Malostranské náměstí a odtud na Karlův most. Karel IV. je stále naše hlavní téma, tak jsme chtěli shlédnout jednu z jeho významných staveb. Nejprve jsme si celý most prošli, prohlédli jsme si věže na obou stranách, sochy, Čertovku a Kampu. Pověděli jsme si pověst O Bruncvíkovi a Janu Nepomuckém. Pak jsme se projeli lodí, kochali se pohledem na Prahu a poslouchali vyprávění kapitána. Nakonec jsme navštívili Muzeum Karlova mostu, abychom se dozvěděli, jak se most stavěl, kde stál most Juditin, jaké se používalo nářadí při stavbě. Po půldenní výpravě jsme byli sice trošku zmoženi, ale spokojeni.

Irena Taterová


Starší články