Program Montessori na Korunce – informace, termíny 2019

 

První třída s Montessori programem vznikla na naší základní škole na základě zájmu rodičů budoucích prvňáčků ve školním roce 2016/2017. V současné době (leden 2019) máme na naší škole 3 třídy s Montessori programem, v každém ročníku jednu. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít další první třídu.

Vzdělávání dětí v těchto třídách se uskutečňuje v souladu se školním vzdělávacím programem (dále ŠVP) ZŠ Korunovační ŠVP 3in, dodatek č. 2 k 1. 9. 2016. Tento dodatek doplňuje ŠVP naší školy o metody, přístupy a principy vzdělávání podle M. Montessori, které jsou uplatňovány ve třídách s Montessori programem. Doporučujeme si ho prostudovat zde: Vzdělávaci program Montessori

Informace o používaných metodách, přístupech a principech a o praktickém fungování tříd s programem Montessori na naší škole i o kritériích, která budou zohledňována při přijímání Vašeho dítěte do této třídy, obdržíte na informační schůzce ve středu 6. 3. 2019 v 16 hodin. Náhradní termín informační schůzky je ve středu 27. 3. 2019 v 16 hodin.

Do tříd Montessori můžete nahlédnout v rámci celoškolních dnů otevřených dveří ve středu 6. 2. 2019 a ve středu 6. 3. 2019 v době od 8 do 11.40. V případě, že se Vám nehodí žádný z uvedených termínů, kontaktujte elektronicky koordinátorku projektu Mgr. Ivu Schmittovou (schmittova@korunka.org) a domluvte si individuální termín návštěvy.